Ngày

Giờ

Điện lực Phan Rang Tháp Chàm

19/9/2022

13:45 - 17:00

Đường Ngô Gia Tự: Khu vực từ ngã 3 đường Cao Bá Quát đến ngã 5 Thanh Sơn, KP 3 phường Thanh Sơn

 

Ngày

Giờ

Điện lực Ninh Hải

19/9/2022

7:45 - 15:00

Một phần KP 1, 3 phường Mỹ Đông

19/9/2022

8:00 - 12:00

Một phần thôn Phương Cựu 2, Phương Cựu 3, xã Phương Hải

 

Ngày

Giờ

Điện lực Ninh Phước

18/9/2022

7:30 - 11:30

Một phần các KP 4, 7, 12 thị trấn Phước Dân

19/9/2022

8:00 - 9:20

Một phần thôn Liên Sơn, xã Phước Vinh; Một phần thôn Hiệp Hòa, xã Phước Thuận

19/9/2022

9:30 - 10:40

Một phần thôn Hiệp Hòa, xã Phước Thuận; Một phần thôn Liên Sơn, xã Phước Vinh

19/9/2022

10:45 - 12:00

Một phần thôn Liên Sơn, xã Phước Vinh; Một phần thôn Hiệp Hòa, xã Phước Thuận

19/9/2022

14:00 - 15:30

Một phần thôn Bảo Vinh, xã Phước Vinh; Một phần thôn Thuận Hòa, xã Phước Thuận

19/9/2022

15:40 - 17:00

Một phần thôn Phước Khánh, xã Phước Thuận; Một phần thôn Bảo Vinh, xã Phước Vinh

20/9/2022

8:00 - 9:20

Một phần thôn Thuận Lợi, xã Phước Thuận; Một phần thôn An Thạnh, xã An Hải

20/9/2022

9:30 - 10:40

Một phần thôn Thuận Lợi, xã Phước Thuận; Một phần thôn An Thạnh, xã An Hải

20/9/2022

10:45 - 12:00

Một phần thôn Thuận Lợi, xã Phước Thuận; Một phần thôn An Thạnh, xã An Hải

20/9/2022

14:00 - 15:30

Một phần thôn Tuấn Tú, xã An Hải; Một phần thôn Thuận Lợi, xã Phước Thuận

20/9/2022

15:40 - 17:00

Một phần thôn Thuận Hòa, xã Phước Thuận; Một phần thôn Tuấn Tú, xã An Hải

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thuận Nam

19/9/2022

8:00 - 10:30

Một phần thôn Lạc Tiến, Quán Thẻ 3, xã Phước Minh

20/9/2022

8:30 - 9:20

Công ty CP điện mặt trời Thành Vinh

20/9/2022

9:30 - 10:20

BQLDA bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ đầu nguồn hồ Tân Giang

20/9/2022

10:30 - 11:20

Công ty CP Nhị Hà solar farm

20/9/2022

13:45 - 14:45

Công ty đầu tư và sản xuất Đại Phát Hưng