Ngày

Giờ

Điện lực Phan Rang Tháp Chàm

13/9/2023

8:00 - 9:00

Công ty TNHH An Hòa Ninh Thuận

13/9/2023

9:15 - 10:15

Công ty TNHH An Xuân Ninh Thuận

13/9/2023

10:30 - 11:30

Công ty TNHH TM KT DV Solar Nam Long

13/9/2023

11:50 - 12:45

Khách hàng Sằn A Lộc

 

Ngày

Giờ

Điện lực Ninh Hải

13/9/2023

7:45 - 17:00

KP 4, 5, 6 phường Mỹ Đông

13/9/2023

8:00 - 15:00

Một phần thôn Khánh Nhơn 1, xã Nhơn Hải

 

Ngày

Giờ

Điện lực Ninh Sơn

13/9/2023

7:55 - 11:30

Thôn Ma Hoa, xã Phước Đại

13/9/2023

8:15 - 10:00

Thôn Tà Lâm, xã Ma Nới

13/9/2023

10:45 - 13:00

Thôn Gia Hoa, xã Ma Nới

13/9/2023

14:45 - 16:30

Một phần thôn Tân Định, xã Hòa Sơn

 

Ngày

Giờ

Điện lực Ninh Phước

11/9/2023

7:30 - 12:00

Một phần thôn Thuận Hòa, xã Phước Thuận

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thuận Bắc

12/9/2023

7:30 - 12:00

Xã Phước Kháng (trừ thôn Suối Le)

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thuận Nam

12/9/2023

8:30 - 9:45

Công ty TNHH Quang Mika

12/9/2023

10:00 - 11:15

Công ty TNHH năng lượng Sơn Hải

12/9/2023

14:00 - 15:15

Công ty TNHH MTV thương mại tổng hợp Cas

12/9/2023

15:30 - 16:45

Công ty TNHH giải pháp điều khiển & tự động hóa