Ngày

Giờ

Điện lực Phan Rang Tháp Chàm

24/8/2022

8:10 - 9:40

Chi nhánh Công ty CP TM bia Sài Gòn Nam Trung Bộ tại Ninh Thuận

24/8/2022

9:50 - 10:50

Công ty Hoàng Bảo Tường

24/8/2022

11:10 - 12:10

Khách hàng Nguyễn Phương

24/8/2022

14:00 - 15:00

Công ty mộc Thanh Vân

24/8/2022

15:40 - 16:45

Công ty năng lượng Hoàng Quân

 

Ngày

Giờ

Điện lực Ninh Hải

23/8/2022

7:30 - 11:00

Một phần các KP 2, 3, 4 phường Mỹ Đông

24/8/2022

7:40 - 9:00

Một phần thôn Mỹ Tường 2, xã Nhơn Hải

24/8/2022

7:45 - 11:30

KP Khánh Hiệp, Khánh Sơn 2, một phần KP Cà Đú, thị trấn Khánh Hải; KP 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, một phần KP 2, 7 phường Văn Hải

24/8/2022

9:15 - 11:30

Công ty TNHH XD TM Duy Anh

24/8/2022

13:30 - 17:30

Một phần thôn Khánh Sơn 2, thị trấn Khánh Hải

24/8/2022

14:00 - 17:00

Công ty TNHH XD TM Duy Anh

25/8/2022

7:45 - 17:00

Một phần KP 1 phường Mỹ Đông; một phần KP 4 phường Mỹ Hải

 

Ngày

Giờ

Điện lực Ninh Sơn

25/8/2022

7:55 - 14:00

Một phần thôn Trà Co 2; thôn Đá Trắng, Suối Rua, xã Phước Tiến; xã Phước Tân

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thuận Bắc

24/8/2022

7:30 - 17:00

Một phần thôn Ấn Đạt, xã Lợi Hải

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thuận Nam

23/8/2022

8:30 - 12:00

Công ty TNHH Hoàng Khang Phan Rang

23/8/2022

14:00 - 15:00

Công ty TNHH SX TM DV Lạc Tiến Trung

23/8/2022

15:15 - 16:15

Công ty CP đầu tư phát triển Trung Nam

25/8/2022

8:30 - 10:00

Công ty CP muối Cà Ná Ninh Thuận

25/8/2022

10:15 - 11:15

Trường THCS, THPT Đặng Chí Thanh

25/8/2022

13:30 - 15:00

Công ty TNHH SX TM Hưng Châu

25/8/2022

15:15 - 16:45

Công ty TNHH thủy sản khô Gia Bảo