Ngày

Giờ

Điện lực Phan Rang Tháp Chàm

27/2/2023

7:30 - 17:00

Một phần KP 6 phường Bảo An

28/2/2023

7:45 - 12:00

Một phần thôn An Xuân, xã Xuân Hải

28/2/2023

13:45 - 17:00

Một phần thôn An Xuân, xã Xuân Hải

 

Ngày

Giờ

Điện lực Ninh Hải

28/2/2023

8:00 - 17:00

Một phần thôn Khánh Nhơn 2, xã Nhơn Hải