Ngày

Giờ

Điện lực Phan Rang Tháp Chàm

6/11/2022

8:00 - 11:00

Đường 21 tháng 8: KV từ ngã 4 đường Quang Trung đến Trung tâm y tế dự phòng tỉnh Ninh Thuận, phường Mỹ Hương

7/11/2022

8:00 - 12:00

Một phần thôn Đồng Dầy, xã Phước Trung

7/11/2022

11:30 - 12:10

Viễn thông Ninh Thuận

8/11/2022

7:30 - 11:30

Mặt đông đường Ngô Gia Tự: KV từ số nhà 221 đến số nhà 235; đường Trần Quang Diệu: KV từ ngã 4 đường Ngô Gia Tự đến ngã 3 đường Hoàng Diệu KP 5  phường Thanh Sơn

 

Ngày

Giờ

Điện lực Ninh Hải

7/11/2022

7:30 - 17:00

Một phần thôn Tri Thủy 2, xã Tri Hải

8/11/2022

7:30 - 17:30

Một phần thôn Mỹ Tường 1, xã Nhơn Hải; Một phần thôn Phương Cựu 2, xã Phương Hải

  

Ngày

Giờ

Điện lực Thuận Nam

8/11/2022

8:00 - 17:00

Khách hàng Lương Nhật Khoa

8/11/2022

14:00 - 17:00

Khách hàng Công ty Phan Rang Xanh, Huỳnh Văn Long