Ngày

Giờ

Điện lực Phan Rang Tháp Chàm

27/12/2022

7:30 - 17:00

Dọc 2 bên đường Ngô Gia Tự từ ngã 3 Thống Nhất đến ngã 5 Thanh Sơn, KP 4 phường Đài Sơn

27/12/2022

13:45 - 17:30

Một phần khu K1 KP 5 phường Thanh Sơn

 

Ngày

Giờ

Điện lực Ninh Hải

26/12/2022

7:45 - 15:00

Một phần KP 5 phường Mỹ Hải; một phần KP 1 phường Mỹ Đông; một phần KP 1, 3 phường Đông Hải

27/12/2022

7:45 - 15:00

Một phần KP Ninh Chữ 1, thị trấn Khánh Hải

  

Ngày

Giờ

Điện lực Ninh Phước

26/12/2022

7:30 - 12:00

Một phần thôn Phước An, xã Phước Vinh; xã Phước Thái

27/12/2022

13:30 - 17:30

Một phần thôn Hòa Thạnh, xã An Hải

27/12/2022

15:00 - 17:30

Thôn Phú Thọ, phường Đông Hải; một phần thôn Hòa Thạnh, xã An Hải

  

Ngày

Giờ

Điện lực Thuận Nam

26/12/2022

7:30 - 8:00

Thôn Vĩnh Trường, xã Phước Dinh

26/12/2022

8:00 - 11:30

Một phần thôn Từ Thiện, xã Phước Dinh

26/12/2022

11:30 - 12:00

Thôn Vĩnh Trường, xã Phước Dinh

26/12/2022

14:00 - 16:30

Khách hàng Nguyễn Văn Thê, Công ty Gelex Ninh Thuận, Công ty CP địa chất - khoáng sản Việt Nam, Công ty Phan Rang Xanh và Mai Đức Thắng

27/12/2022

8:00 - 12:00

Một phần thôn Thương Diêm 1, xã Phước Diêm