Ngày

Giờ

Điện lực Phan Rang Tháp Chàm

26/7/2022

7:30 - 17:30

Đường Nguyễn Thượng Hiền, KP 3 phường Tấn Tài

26/7/2022

8:15 - 10:15

Công ty TNHH TM XD Sơn Long Thuận

26/7/2022

10:30 - 11:30

Công ty TNHH TM XD Sơn Long Thuận

26/7/2022

14:00 - 15:30

Trung tâm sản xuất giống cây trồng Nha Hố

27/7/2022

7:00 - 15:00

Công ty nông nghiệp công nghệ cao - năng lượng tái tạo Ninh Thuận, Công ty Solar Mỹ Sơn, Công ty CP Mai Chi Ninh Thuận

27/7/2022

7:00 - 18:00

Một phần thôn Đắc Nhơn; thôn Láng Ngựa, Núi Ngỗng, Lương Cang, Nha Hố 1, xã Nhơn Sơn

 

Ngày

Giờ

Điện lực Ninh Hải

26/7/2022

7:30 - 12:00

Một phần thôn Khánh Nhơn 2, xã Nhơn Hải

 

Ngày

Giờ

Điện lực Ninh Sơn

28/7/2022

8:00 - 16:00

Xã Phước Thắng; Phước Đại; Phước Thành; Phước Chính

  

Ngày

Giờ

Điện lực Ninh Phước

28/7/2022

7:30 - 10:30

KP 3 thị trấn Phước Dân

28/7/2022

7:30 - 11:00

Một phần thôn Hiếu Lễ, xã Phước Hậu

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thuận Nam

26/7/2022

8:30 - 10:00

CN Công ty CP muối Ninh Thuận - XN muối Cà Ná

26/7/2022

10:15 - 11:30

Khách hàng Phùng Thị Hà

26/7/2022

13:45 - 14:45

Khách hàng Trịnh Văn Tâm

26/7/2022

15:00 - 16:30

Khách hàng Phạm Văn Rớt

27/7/2022

8:00 - 17:00

Một phần các thôn Lạc Sơn 1, Lạc Sơn 2, Lạc Sơn 3, xã Cà Ná

28/7/2022

8:30 - 9:45

Khách hàng Lê Đen

28/7/2022

10:00 - 11:15

Khách hàng Bùi Văn Võ

28/7/2022

13:30 - 15:00

Khách hàng Bảo Cường

28/7/2022

15:15 - 16:30

Khách hàng Hồ Đắc Minh