Ngày

Giờ

Điện lực Phan Rang Tháp Chàm

7/6/2023

13:45 - 17:00

Một phần KP 5 phường Thanh Sơn; KP 1 phường Mỹ Bình

8/6/2023

7:45 - 16:30

Một phần KP 3, 4, 5 phường Đạo Long

8/6/2023

13:45 - 17:00

Một phần KP 2 phường Tấn Tài; KP 7 phường Kinh Dinh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Ninh Hải

7/6/2023

7:45 - 12:00

Một phần KP 2, 3, 4, 6, 8, 9 phường Đông Hải

7/6/2023

7:45 - 17:00

Một phần KP 1 phường Mỹ Hải

8/6/2023

7:30 - 13:00

Một phần thôn Mỹ Tân 1, Mỹ Tân 2, xã Thanh Hải; xã Vĩnh Hải

8/6/2023

7:45 - 12:00

Một phần KP 1, 2, 6, 7 phường Đông Hải

8/6/2023

7:50 - 8:50

Công ty TNHH Solar Song Anh

8/6/2023

8:50 - 9:50

Công ty TNHH Solar Tùng Khánh

8/6/2023

9:50 - 10:50

Công ty TNHH Solar Việt Sơn

8/6/2023

10:50 - 11:50

Công ty TNHH VSMA Solar

8/6/2023

14:00 - 16:00

Công ty TNHH xây dựng và thương mại Ninh Phong

9/6/2023

7:45 - 9:45

Công ty TNHH đầu tư và phát triển năng lượng xanh Thiên Ân

9/6/2023

7:45 - 11:30

Một phần KP 4, 5, 6 phường Mỹ Bình

9/6/2023

10:00 - 11:30

Công ty TNHH giống thủy sản Phước Thắng Ninh Thuận, Công ty TNHH giống thủy sản Phước Lộc VN

 

Ngày

Giờ

Điện lực Ninh Sơn

9/6/2023

7:50 - 17:00

Một phần thôn Lâm Hòa, xã Lâm Sơn

 

Ngày

Giờ

Điện lực Ninh Phước

7/6/2023

7:00 - 12:00

Một phần KP 8, 9, 10 thị trấn Phước Dân

7/6/2023

8:00 - 10:00

Công ty CP cấp nước Ninh Thuận

7/6/2023

10:15 - 12:00

Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn CN huyện Ninh Phước Ninh Thuận

7/6/2023

13:30 - 17:00

Một phần tổ 3 KP 10 thị trấn Phước Dân

7/6/2023

14:00 - 15:30

Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập tỉnh Ninh Thuận

7/6/2023

15:45 - 17:30

Công ty TNHH nhựa Đức Thành Hưng

8/6/2023

7:00 - 12:00

Khách hàng Kiều Thanh Niệm, Công ty TNHH sản xuất nước đá cây Long Nguyên

8/6/2023

13:30 - 17:00

Công ty TNHH khai thác công trình thủy lợi Ninh Thuận

9/6/2023

7:00 - 12:00

Một phần tổ 1, 5, các tổ 2, 3, 4 KP 12 thị trấn Phước Dân

9/6/2023

8:00 - 10:00

Hộ kinh doanh Trương Ngọc Tấn

9/6/2023

10:15 - 12:00

Khách hàng Phạm Thị Phương

9/6/2023

13:30 - 17:00

Một phần tổ 3, tổ 4 KP 7 thị trấn Phước Dân

9/6/2023

14:00 - 15:30

Khách hàng Nguyễn Kim Khánh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thuận Nam

7/6/2023

8:00 - 16:30

Một phần thôn Hiếu Thiện, xã Phước Ninh

7/6/2023

8:30 - 15:00

Một phần thôn Nhị Hà 2, xã Nhị Hà

8/6/2023

8:00 - 12:00

Một phần thôn Văn Lâm 4, xã Phước Nam

8/6/2023

8:15 - 9:30

Khách hàng Lê Bá Tư

8/6/2023

9:45 - 11:30

Công ty CP muối Cà Ná Ninh Thuận

8/6/2023

14:00 - 15:15

Chi nhánh Công ty An Cường tại Ninh Thuận

8/6/2023

14:00 - 18:00

Thôn Quán Thẻ 1, xã Phước Minh

8/6/2023

15:30 - 16:45

Công ty TNHH An Cường

9/6/2023

8:00 - 17:00

Thôn Thương Diêm 1, Thương Diêm 2, xã Phước Diêm