Ngày

Giờ

Điện lực Phan Rang Tháp Chàm

29/11/2021

7:30 - 17:30

Một phần khu phố 1 phường Đô Vinh

29/11/2021

8:00 - 11:30

Một phần thôn Phú Thuận, xã Mỹ Sơn

29/11/2021

14:00 - 17:00

Một phần thôn Phú Thuận, xã Mỹ Sơn

 

Ngày

Giờ

Điện lực Ninh Hải

29/11/2021

7:45 - 11:30

Một phần thôn Thái An 2, xã Vĩnh Hải

29/11/2021

7:45 - 15:00

Công ty TNHH TM và SX Tân Sơn Hoa Cương

29/11/2021

13:45 - 17:45

Một phần thôn Thái An 1, xã Vĩnh Hải

29/11/2021

15:15 - 17:00

Công ty CP Muối Tri Hải - Trạm 3

30/11/2021

7:30 - 12:00

Thôn Khánh Hội, Tân An, Khánh Tường, xã Tri Hải

30/11/2021

7:30 - 17:45

Một phần thôn Khánh Nhơn 2, thôn Khánh Nhơn 1, xã Nhơn Hải

30/11/2021

8:30 - 10:30

Công ty Giống thủy sản Thành Công Ninh Thuận, Viettel Ninh Thuận - Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội, Tôm Nguyễn Thị ấm, Nguyễn Từ Thiền và Trạm Mỹ Hòa 4

 

Ngày

Giờ

Điện lực Ninh Sơn

26/11/2021

7:45 - 9:00

Công ty cổ phần Cấp nước Ninh Thuận

26/11/2021

9:15 - 11:30

Một phần khu phố 7 thị trấn Tân Sơn

26/11/2021

13:45 - 15:45

Một phần khu phố 1, 7 thị trấn Tân Sơn

26/11/2021

15:55 - 17:00

Công ty TNHH Tân Mỹ Á

 

Ngày

Giờ

Điện lực Ninh Phước

28/11/2021

7:30 - 8:45

Một phần thôn Hữu Đức, Thành Đức, Tân Đức, xã Phước Hữu

28/11/2021

9:00 - 10:45

Một phần thôn Hậu Sanh, xã Phước Hữu

28/11/2021

11:00 - 12:30

Một phần thôn La Chữ, xã Phước Hữu

28/11/2021

13:30 - 15:00

Một phần thôn Mông Đức, xã Phước Hữu

28/11/2021

15:15 - 17:00

Một phần thôn Nhuận Đức, Mông Đức, xã Phước Hữu

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thuận Bắc

28/11/2021

7:30 - 17:00

Một phần thôn Bỉnh Nghĩa, Láng Me, xã Bắc Sơn; Một phần thôn Kiền Kiền, xã Lợi Hải

28/11/2021

8:00 - 14:00

Thôn Suối Đá, xã Lợi Hải; Xã Công Hải; Xã Phước Chiến

30/11/2021

8:15 - 9:30

Khách hàng Phạm Liên

30/11/2021

9:50 - 12:00

Công ty CP Muối và TM Ninh Hải

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thuận Nam

25/11/2021

6:45 - 7:00

Thôn Sơn Hải 1, xã Phước Dinh

25/11/2021

7:00 - 7:30

Một phần thôn Sơn Hải 2, xã Phước Dinh

25/11/2021

7:30 - 11:30

Công ty Thương mại tổng hợp Cas, Công ty Thương mại Kỹ thuật Sao Việt, Công ty Giải pháp điều khiển - tự động hóa

25/11/2021

7:30 - 17:30

Một phần thôn Bầu Ngứ, xã Phước Dinh

25/11/2021

11:30 - 12:00

Một phần thôn Sơn Hải 2, xã Phước Dinh

25/11/2021

12:00 - 12:15

Thôn Sơn Hải 1, xã Phước Dinh