Ngày

Giờ

Điện lực Phan Rang Tháp Chàm

29/6/2022

13:45 - 17:00

Một phần KP 1 phường Thanh Sơn

30/6/2022

7:30 - 10:00

Một phần thôn An Nhơn, thôn An Xuân, xã Xuân Hải

 

Ngày

Giờ

Điện lực Ninh Hải

28/6/2022

7:30 - 11:30

Một phần KP 2 phường Văn Hải

28/6/2022

11:40 - 17:00

Một phần KP Ninh Chữ 1, 2, thị trấn Khánh Hải

29/6/2022

7:30 - 11:30

Một phần thôn Khánh Nhơn 1, xã Nhơn Hải

29/6/2022

7:30 - 16:30

Một phần thôn Mỹ Tường 1, Mỹ Tường 2, xã Nhơn Hải; Một phần thôn Mỹ Tân 1, Mỹ Tân 2, xã Thanh Hải; Một phần thôn Khánh Nhơn 1, xã Nhơn Hải

29/6/2022

7:30 - 17:00

Một phần KP 4 phường Mỹ Hải

 

Ngày

Giờ

Điện lực Ninh Sơn

29/6/2022

7:30 - 17:30

Một phần KP 8, thị trấn Tân Sơn

30/6/2022

7:15 - 17:30

Một phần KP 5 thị trấn Tân Sơn; thôn Mã Tiền, xã Phước Tiến

 

Ngày

Giờ

Điện lực Ninh Phước

28/6/2022

7:30 - 11:30

Tổ 1 KP 10, thị trấn Phước Dân

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thuận Bắc

28/6/2022

8:00 - 16:30

Một phần thôn Suối Đá, xã Lợi Hải, huyện Thuận Bắc

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thuận Nam

28/6/2022

8:30 - 9:30

Công ty CP viễn thông di động Vietnamobile

28/6/2022

9:45 - 11:30

Công ty TNHH MTV Sông Trà

28/6/2022

15:00 - 16:30

Chi nhánh Công ty CP Sài Gòn Hỏa Xa - Khách sạn Cà Ná

30/6/2022

8:00 - 12:00

Một phần thôn Sơn Hải 2, xã Phước Dinh