Ngày

Giờ

Điện lực Phan Rang Tháp Chàm

31/5/2022

6:00 - 6:45

Đường 21/8: Khu vực từ hẻm số 158 đến số nhà 170, khu phố 8, phường Phước Mỹ

31/5/2022

7:00 - 17:00

Một phần thôn Công Thành, một phần thôn Tân Sơn, xã Thành Hải

31/5/2022

7:30 - 17:30

Hẻm 150 đường 21/8, khu phố 8, phường Phước Mỹ

31/5/2022

13:45 - 17:30

Khu phố 4, 6, 8, 10, phường Phước Mỹ; một phần khu phố 6, phường Phủ Hà

2/6/2022

8:00 - 12:30

Công ty CP đường Biên Hòa - Phan Rang

2/6/2022

14:00 - 17:00

Một phần khu K1 phường Mỹ Bình; một phần khu phố 3 phường Thanh Sơn

 

Ngày

Giờ

Điện lực Ninh Hải

31/5/2022

7:45 - 12:00

Một phần các khu phố 3, 4, 5, 6, phường Mỹ Bình; một phần khu phố 7, phường Văn Hải

 

Ngày

Giờ

Điện lực  Ninh Sơn

1/6/2022

7:50 - 16:00

Một phần thôn Tầm Ngân 2, xã Lâm Sơn

 

Ngày

Giờ

Điện lực Ninh Phước

31/5/2022

8:30 - 11:30

Thôn Phú Nhuận, xã Phước Thuận, huyện Ninh Phước

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thuận Bắc

2/6/2022

7:30 - 12:00

Một phần thôn Suối Đá, xã Lợi Hải

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thuận Nam

31/5/2022

7:30 - 17:00

Xã Phước Ninh (trừ một phần thôn Vụ Bổn), huyện Thuận Nam

2/6/2022

8:30 - 10:30

Khách hàng Trương Văn Lộc, Nguyễn Văn Hoàng, Lê Văn Thái, Công ty CP muối Cà Ná Ninh Thuận

2/6/2022

10:45 - 11:45

Khách hàng Lê Viết Tuấn, Hoàng Đại Nghĩa, Lê Thị Bích Ngọc, Lưu Thị Minh, Công ty CP muối Cà Ná Ninh Thuận

2/6/2022

13:30 - 14:45

Khách hàng Hoàng Văn Lợi

2/6/2022

15:45 - 17:00

Khách hàng Công ty CP muối Cà Ná Ninh Thuận