Ngày

Giờ

Điện lực Ninh Hải

3/1/2023

7:50 - 9:15

Hộ kinh doanh Mười Nga

3/1/2023

9:20 - 11:30

Công ty TNHH SX tôm giống Tuấn Khanh, K/h Phạm Thị Thúy Hằng

3/1/2023

13:50 - 15:20

Công ty TNHH giống thủy sản Việt Post - cơ sở 2

3/1/2023

15:30 - 17:00

K/h Lê Thị Ngọc

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thuận Bắc

3/1/2023

8:30 - 9:45

Công ty CP VLXD đường sắt phía nam

3/1/2023

10:00 - 11:15

Công ty CP VLXD đường sắt phía nam

3/1/2023

13:30 - 14:45

Công ty CP Nam Châu Sơn Ninh Thuận

3/1/2023

15:00 - 16:15

Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn