Ngày

Giờ

Điện lực Phan Rang Tháp Chàm

7/2/2023

7:30 - 11:45

Một phần KP 1 phường Đô Vinh

7/2/2023

13:45 - 17:00

Một phần KP 1 phường Đô Vinh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Ninh Sơn

5/2/2023

7:35 - 17:00

Một phần thôn Hạnh Trí, xã Quảng Sơn