Ngày

Giờ

Điện lực Phan Rang Tháp Chàm

10/5/2023

7:30 - 17:00

Thôn Thủy Lợi, xã Tân Hải. Trung tâm dịch vụ giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản tỉnh Ninh Thuận

 

Ngày

Giờ

Điện lực Ninh Hải

10/5/2023

7:45 - 17:00

Một phần KP 4, 5 phường Mỹ Bình

10/5/2023

7:50 - 9:30

Công ty TNHH MTV Nam Thanh Bình

10/5/2023

9:45 - 11:45

Công ty CP đầu tư S.6 (2 trạm)

10/5/2023

14:00 - 15:15

Công ty TNHH Đầm Vua - trạm 2

10/5/2023

15:20 - 17:00

Công ty TNHH Đầm Vua - trạm 3

11/5/2023

7:30 - 17:00

Một phần thôn Phương Cựu 1, xã Phương Hải

11/5/2023

15:00 - 17:00

Một phần thôn Phương Cựu 1, Phương Cựu 2, xã Phương Hải

12/5/2023

7:30 - 17:00

Một phần KP Khánh Sơn, thị trấn Khánh Hải

 

Ngày

Giờ

Điện lực Ninh Sơn

10/5/2023

8:05 - 11:00

Một phần thôn Tà Lú 1, xã Phước Đại

12/5/2023

7:35 - 11:00

Một phần thôn Trà Giang 1, xã Lương Sơn; xã Lâm Sơn

 

Ngày

Giờ

Điện lực Ninh Phước

10/5/2023

7:25 - 7:40

Một phần KP 6 phường Đạo Long; một phần thôn Từ Tâm; thôn Thành Tín, Hòa Thủy, xã Phước Hải

10/5/2023

7:30 - 12:00

Một phần thôn Hoài Trung, xã Phước Thái. Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Ninh Thuận

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thuận Nam

11/5/2023

8:00 - 16:30

Một phần thôn Từ Thiện, xã Phước Dinh

11/5/2023

8:15 - 10:00

Khách hàng Bùi Văn Võ

11/5/2023

10:15 - 12:00

Khách hàng Trần Ngọc Hiển