Ngày

Giờ

Điện lực Phan Rang Tháp Chàm

10/8/2022

7:30 - 17:00

Một phần KP 7 phường Thanh Sơn; một phần KP 1 phường Mỹ Bình

 

Ngày

Giờ

Điện lực Ninh Hải     

10/8/2022

7:00 - 17:30

Một phần KP 7, 8; KP 9 phường Mỹ Đông; một phần các KP 1, 2, 3, 6, 7; các KP 5, 8, 9, 10 phường Đông Hải

 

Ngày

Giờ

Điện lực Ninh Sơn

10/8/2022

7:35 - 12:00

Một phần thôn Tân Mỹ, thôn Cho Mo, xã Mỹ Sơn

 

Ngày

Giờ

Điện lực Ninh Phước

9/8/2022

8:00 - 8:45

Một phần thôn Bảo Vinh, xã Phước Vinh

9/8/2022

10:00 - 10:45

Một phần thôn Liên Sơn 2, xã Phước Vinh

9/8/2022

14:00 - 14:45

Một phần thôn Hoài Nhơn, xã Phước Hậu

9/8/2022

15:00 - 15:45

Một phần thôn Hoài Nhơn, xã Phước Hậu

10/8/2022

7:30 - 11:30

Một phần thôn An Thạnh 2, xã An Hải

10/8/2022

8:00 - 8:45

Một phần các thôn Hữu Đức, Tân Đức, Thành Đức, xã Phước Hữu

10/8/2022

9:00 - 9:45

Một phần thôn Như Bình, xã Phước Thái

10/8/2022

10:00 - 10:45

Khách hàng: Quảng Thị Kim Tuyến, Dương Tấn Cây, Phạm Nhật Thành, Quảng Đại Luyến, Đổng Đại Lịch, Công ty Khai thác các công trình thủy lợi Ninh Thuận, Quảng Chậm, Bình Phú Cường, Bá Khánh, Quảng Đại Hưng, HTX kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Như Bình và Nguỵ Như Ngọc Trâm

10/8/2022

14:00 - 14:45

Một phần thôn Hoài Trung, xã Phước Thái

10/8/2022

15:00 - 15:45

Một phần thôn Tà Dương, xã Phước Thái

10/8/2022

16:00 - 16:45

Một phần thôn Hoài Ni, xã Phước Thái

11/8/2022

8:00 - 8:45

Một phần thôn Hoài Trung, xã Phước Thái

11/8/2022

9:00 - 9:45

Một phần thôn Hoài Ni, xã Phước Thái

11/8/2022

10:00 - 10:45

Một phần thôn Hoài Ni, xã Phước Thái

11/8/2022

14:00 - 14:45

Một phần thôn Hoài Ni, xã Phước Thái

11/8/2022

15:00 - 15:45

Một phần thôn Hoài Ni, xã Phước Thái

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thuận Bắc

10/8/2022

7:30 - 17:00

Thôn Hiệp Thành, xã Công Hải

11/8/2022

8:00 - 12:00

Một phần thôn Kiền Kiền, xã Lợi Hải; thôn Láng Me, xã Bắc Sơn

11/8/2022

8:00 - 14:00

Công ty Nam Thành Ninh Thuận

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thuận Nam

9/8/2022

8:30 - 10:00

HKD Anh Lan, Công ty TNHHH Thái Phong Seafood, Nguyễn Đăng Quang, Công ty TNHH Phát Thuận Phát, Công ty CP cảng quốc tế Trung Nam Cà Ná

9/8/2022

10:10 - 11:40

Một phần thôn Lạc Nghiệp 1, Lạc Nghiệp 2, xã Cà Ná

9/8/2022

13:30 - 14:15

Một phần thôn Lạc Sơn 1, Lạc Sơn 2, xã Cà Ná

9/8/2022

14:30 - 15:15

Một phần thôn Lạc Sơn 1, Lạc Sơn 2, xã Cà Ná

9/8/2022

15:45 - 16:30

Một phần thôn Lạc Tiến, xã Phước Minh

11/8/2022

8:30 - 10:00

Khách hàng Võ Việt Hoàng

11/8/2022

10:10 - 11:40

Hộ nuôi tôm Bùi Văn Võ

11/8/2022

13:45 - 14:30

Khách hàng Nguyễn Trọng Kha

11/8/2022

15:00 - 15:45

Trại nuôi tôm chân trắng Bùi Văn Võ