Ngày

Giờ

Điện lực Phan Rang Tháp Chàm

10/5/2022

7:30 - 11:30

Thôn Láng Ngựa, xã Nhơn Sơn

10/5/2022

7:30 - 17:00

Một phần thôn Thành Sơn, xã Xuân Hải; Một phần thôn Tân Sơn, xã Thành Hải

11/5/2022

7:30 - 17:00

Một phần thôn Lương Cang 2, xã Nhơn Sơn

 

Ngày

Giờ

Điện lực Ninh Hải

12/5/2022

7:00 - 17:30

Một phần thôn Khánh Tân, xã Nhơn Hải

12/5/2022

8:00 - 9:20

Công ty Thái Hoàng

 

Ngày

Giờ

Điện lực Ninh Sơn

11/5/2022

7:30 - 12:00

Một phần khu phố 8, thị trấn Tân Sơn

 

Ngày

Giờ

Điện lực Ninh Phước

12/5/2022

7:30 - 17:00

Một phần thôn Phước An, xã Phước Vinh và xã Phước Thái

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thuận Bắc

11/5/2022

8:00 - 16:30

Một phần thôn Động Thông, xã Phước Chiến

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thuận Nam

10/5/2022

8:30 - 10:15

Công ty CP sản xuất và chế biến muối BIM

10/5/2022

10:30 - 11:45

Công ty CP năng lượng BIM

10/5/2022

13:30 - 15:15

Công ty TNHH thương mại dịch vụ Phúc Tân

10/5/2022

15:30 - 17:00

Công ty CP thương mại dịch vụ đô thị Nam Miền Trung

11/5/2022

8:00 - 12:00

Công ty CP Nhị Hà Solar Farm, Công ty CP Tập đoàn Đèo Cả (7 trạm), Công ty TNHH MTV Solar Power Ninh Thuận (2 trạm), Ban quản lý dự án ngành nông nghiệp

11/5/2022

8:30 - 10:15

Công ty TNHH MTV Nam Anh Ninh Thuận

11/5/2022

10:30 - 11:45

CN Công ty TNHH An Cường tại Ninh Thuận

11/5/2022

13:30 - 15:30

Công ty TNHH XNK Dalu Surimi, Thái Tấn Phúc

11/5/2022

15:45 - 16:45

Công ty TNHH thương mại và đầu tư Lê Hà