Ngày

Giờ

Điện lực Phan Rang Tháp Chàm

12/12/2022

7:45 - 11:30

Trung đoàn 937

12/12/2022

13:45 - 17:00

Trung đoàn 937

 

Ngày

Giờ

Điện lực Ninh Hải

11/12/2022

8:00 - 15:00

Một phần KP 3, 6; các KP 1, 2, 4, 5 phường Mỹ Bình; Một phần các KP 1, 2, 7 phường Văn Hải

12/12/2022

7:45 - 16:00

Một phần KP Ninh Chữ 1, thị trấn Khánh Hải

12/12/2022

8:00 - 12:00

Một phần thôn Mỹ Hòa, xã Vĩnh Hải

13/12/2022

7:45 - 17:00

Một phần thôn Mỹ Tân, xã Thanh Hải; Một phần KP 7, 8 phường Mỹ Đông

 

Ngày

Giờ

Điện lực Ninh Phước

12/12/2022

7:30 - 11:30

UBND thị trấn Phước Dân (khu tái định cư)

13/12/2022

7:30 - 17:00

Một phần thôn Hữu Đức, xã Phước Hữu; Một phần thôn Phước Thiện 2, xã Phước Sơn