Ngày

Giờ

Điện lực Phan Rang Tháp Chàm

12/9/2022

15:00 - 18:00

Mặt nam đường 21/8: KV từ số nhà 841 đến số nhà 833; đường Nguyễn Cư Trinh, KP 2 phường Đô Vinh

13/9/2022

8:00 - 9:00

Một phần KP 1 phường Phước Mỹ; một phần KP 6 phường Bảo An

13/9/2022

9:15 - 10:15

Một phần KP 4 phường Phước Mỹ

13/9/2022

10:35 - 11:35

Một phần KP 7 phường Phước Mỹ

13/9/2022

14:00 - 15:00

Một phần KP 6 phường Phước Mỹ

13/9/2022

15:20 - 16:20

Một phần KP 6 phường Phước Mỹ

  

Ngày

Giờ

Điện lực Ninh Phước

11/9/2022

8:00 - 15:00

Một phần thôn Phước Thiện 3, xã Phước Sơn; xã Phước Vinh

11/9/2022

14:45 - 15:00

KP 6, 11, 13 thị trấn Phước Dân; một phần thôn Từ Tâm 2, Hòa Thủy, xã Phước Hải

11/9/2022

15:00 - 18:00

Một phần các KP 2, 3, 4, 5, 7, 12 thị trấn Phước Dân

11/9/2022

17:30 - 18:00

KP 6, 11, 13 thị trấn Phước Dân; một phần thôn Từ Tâm 2, Hòa Thủy, xã Phước Hải

12/9/2022

7:30 - 11:30

Một phần thôn Phước Đồng, xã Phước Hậu

12/9/2022

8:00 - 11:30

Đường Thống Nhất: KV từ chùa Phước Long đến trường mẫu giáo An Hải, thôn Long Bình 2, xã An Hải

13/9/2022

8:00 - 11:00

Một phần thôn Hữu Đức, Thành Đức; thôn Tân Đức, xã Phước Hữu

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thuận Nam

13/9/2022

8:30 - 9:15

Khách hàng Trịnh Thị Phương

13/9/2022

9:30 - 11:45

Công ty CP khai thác và chế biến khoáng sản Phan Rang

13/9/2022

13:45 - 15:30

Công ty TNHH SXTM Hưng Châu

13/9/2022

15:45 - 16:45

Khách hàng Trần Hữu Lộc