Ngày

Giờ

Điện lực Phan Rang Tháp Chàm

13/7/2022

8:00 - 17:00

Công ty TNHH Bia Sài Gòn - Ninh Thuận

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thuận Bắc

14/7/2022

8:00 - 17:00

Một phần thôn Tri Thuỷ 2, xã Tri Hải

 

Ngày

Giờ

Điện lực Ninh Hải

12/7/2022

8:00 - 16:00

Một phần KP 6, 10 phường Văn Hải

 

Ngày

Giờ

Điện lực Ninh Sơn

12/7/2022

7:30 - 10:30

Tổ 5 KP 6 thị trấn Tân Sơn; Xã Lâm Sơn; Lương Sơn (trừ thôn Tân Lập 1, Tân Lập 2)

13/7/2022

8:35 - 14:00

Một phần thôn Ma Dú, xã Phước Thành

14/7/2022

8:05 - 16:00

Thôn Tà Lú 2, xã Phước Đại; xã Phước Chính

 

Ngày

Giờ

Điện lực Ninh Phước

12/7/2022

7:30 - 11:30

Một phần thôn Phước Khánh, xã Phước Thuận

12/7/2022

7:30 - 17:00

Một phần thôn Phước Lợi, xã Phước Thuận

13/7/2022

7:30 - 17:00

Một phần thôn Mông Đức, xã Phước Hữu

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thuận Nam

12/7/2022

8:00 - 12:00

Thôn Vĩnh Trường, xã Phước Dinh

12/7/2022

14:00 - 15:15

Khách hàng Trần Thị Đan

14/7/2022

8:30 - 10:00

Hộ nuôi tôm Cao Ngọc Tân

14/7/2022

10:15 - 11:45

Khách hàng Đinh Văn Rạng

14/7/2022

13:45 - 14:45

Khách hàng Bùi Văn Võ

14/7/2022

15:00 - 16:00

Khách hàng Huỳnh Danh