Ngày

Giờ

Điện lực Phan Rang Tháp Chàm

10/1/2023

7:30 - 17:00

Một phần KP 10 phường Phước Mỹ

10/1/2023

8:00 - 9:00

Công ty CP xuất khẩu nông sản Ninh Thuận

10/1/2023

9:40 - 10:40

Công ty TNHH solar Mỹ Sơn

10/1/2023

10:50 - 11:50

Công ty nông nghiệp công nghệ cao và NLTT Ninh Thuận

10/1/2023

14:15 - 15:15

Khách hàng Trần Quang Thính

10/1/2023

15:25 - 16:30

Khách hàng Trần Quang Thính

11/1/2023

8:20 - 9:20

Công ty nông nghiệp và năng lượng Phước Thái

11/1/2023

9:30 - 10:30

Công ty TNHH Gem Energy

11/1/2023

10:55 - 11:55

Công ty CP đầu tư phát triển Eco Xuân Hải

11/1/2023

14:15 - 15:15

Công ty TNHH Hải Vân Ninh Thuận

11/1/2023

15:35 - 16:35

Một phần thôn An Hòa, xã Xuân Hải

 

Ngày

Giờ

Điện lực Ninh Hải

9/1/2023

7:45 - 12:00

Một phần KP 1 phường Mỹ Đông; một phần KP 1, 3 phường Đông Hải

10/1/2023

13:30 - 17:00

Một phần KP Khánh Chữ 2, thị trấn Khánh Hải

11/1/2023

7:45 - 17:30

Thôn Vĩnh Hy, xã Vĩnh Hải

 

Ngày

Giờ

Điện lực Ninh Phước

10/1/2023

7:30 - 12:00

Một phần KP 9, 10 thị trấn Phước Dân; Một phần thôn Chất Thường, xã Phước Hậu

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thuận Bắc

10/1/2023

8:00 - 11:00

Công an tỉnh Ninh Thuận

10/1/2023

8:30 - 9:45

Công ty Thiên Đường Thiên Nhiên Ninh Thuận

10/1/2023

10:15 - 11:30

CN Công ty dầu khí TP.HCM tại Ninh Thuận

10/1/2023

13:45 - 15:00

Công ty KTCT thủy lợi Ninh Thuận

10/1/2023

14:00 - 16:30

Một phần thôn Bà Râu, xã Lợi Hải, huyện Thuận Bắc

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thuận Nam

9/1/2023

7:30 - 17:30

Một phần thôn Bầu Ngứ, xã Phước Dinh

10/1/2023

7:30 - 17:30

Một phần thôn Phước Lập Tam Lang, xã Phước Nam