Ngày

Giờ

Điện lực Tuy Hòa

11/1/2023

7:00 - 16:00

Truyền hình Chóp Chài; Viba Chóp Chài; Rađa Chóp Chài A; Trạm phát sóng TH Chóp Chài

 

Ngày

Giờ

Điện lực Sông Cầu

11/1/2023

8:30 - 9:30

TBA Mỹ Thành 2 (T.921), TBA T.937 trạm trộn Đức Anh

12/1/2023

8:30 - 11:30

TBA Đắc Lộc 3, TBA Đắc Lộc 4

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đông Hòa

11/1/2023

7:30 - 17:00

C134HH-Đa Ngư 6

11/1/2023

8:30 - 10:00

C629HH-Phú Thọ 1-1

11/1/2023

10:30 - 12:00

C627HH-Phú Hiệp 3

11/1/2023

13:30 - 15:00

C602HH-Phú Hiệp 4

12/1/2023

7:30 - 9:00

C801HH-Phước Lâm 2

12/1/2023

7:30 - 8:15

C653HH-Phú Thọ 3-5

12/1/2023

9:30 - 11:00

C802HH-Phước Lâm 1

12/1/2023

13:30 - 15:00

C806HH-Mỹ Hòa 1

 

Ngày

Giờ

Điện lực Sơn Hòa

10/1/2023

8:00 - 11:00

Bò sữa công nghệ cao Phú Yên

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tuy An

10/1/2023

7:30 - 11:00

E950 - Giai Sơn 2

10/1/2023

7:30 - 12:30

E426 - Phú Hội 3

12/1/2023

7:30 - 16:00

E423 - Phú Hạnh 2

 

Ngày

Giờ

Điện lực Sông Hinh

11/1/2023

7:30 - 8:00

Huỳnh Kim Hoan-F7157SHo

11/1/2023

8:00 - 8:30

Mỏ đá Sơn Giang

11/1/2023

8:30 - 9:15

Tân Lập 3

11/1/2023

9:00 - 9:30

XNK Phú Yên

11/1/2023

9:15 - 10:00

Nhà máy sắn T2

11/1/2023

13:30 - 14:00

Bơm Chí Thán, Đá granite Tú Mai-F7132SHO

11/1/2023

15:00 - 15:30

An Hòa 2-F7148SHO

12/1/2023

7:30 - 8:15

Đội 2 EaMkeng, Lê Lợi

12/1/2023

8:00 - 8:45

Mỏ đá Nhất Lam

12/1/2023

8:30 - 9:15

Me Xanh

12/1/2023

9:00 - 9:45

Đá granit

12/1/2023

9:30 - 10:00

Mỏ đá Nhất Lam 2

12/1/2023

13:30 - 14:00

Buôn Đức

12/1/2023

14:30 - 15:15

Suối Dứa

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đồng Xuân

10/1/2023

7:15 - 8:00

TBA 143 - thôn 5, TBA 144 - thôn 6, TBA 1004 - thôn 5-2 (T.143B), TBA 1005 - thôn 6-2 (T.144B), TBA 1022 - thôn 5-3

10/1/2023

7:15 - 15:45

TBA 142 - thôn 4, TBA 194 thôn 3 - Đa Lộc, TBA 183 - hồ chứa nước Kỳ Châu

10/1/2023

15:00 - 15:45

TBA 143 - thôn 5, TBA 144 - thôn 6, TBA 1004 - thôn 5-2 (T.143B), TBA 1005 - thôn 6-2 (T.144B), TBA 1022 - thôn 5-3

11/1/2023

8:00 - 9:00

TBA 201 - Long Hà - (250-22/0,4)

11/1/2023

9:30 - 10:30

TBA 238 - Nhà máy đá Xuân Phước

11/1/2023

13:35 - 14:35

TBA 221 - Phước Nhuận

11/1/2023

14:50 - 15:50

TBA 275 - Nhà máy gạch Tuynel

12/1/2023

8:30 - 9:30

TBA 133 - Lãnh Vân

12/1/2023

10:00 - 11:30

TBA 138 - Xí Thoại

12/1/2023

13:30 - 14:30

TBA 170 - Mỏ Fluorit Xuân Lãnh

12/1/2023

15:30 - 16:30

TBA 613 - Nhà máy sắn Đồng xuân

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tây Hòa

11/1/2023

7:30 - 8:30

TQ I215 Phú Thứ 3 - TT Phú Thứ, T.105T thi công TĐ Sơn Giang 1

11/1/2023

8:30 - 9:30

I.206 Bệnh viện đa khoa huyện Tây Hòa

11/1/2023

8:30 - 10:00

Gỗ Sơn Thành

11/1/2023

9:00 - 10:15

DD I.713 Phú Mỹ 1 - Hòa Đồng

11/1/2023

9:30 - 10:30

T.242 Europlast, I218 Chi cục thuế huyện Tây Hòa

11/1/2023

11:00 - 13:00

I532 Mỏ đá Suối Cối