Ngày

Giờ

Điện lực Tuy Hòa

14/10/2023

7:15 - 9:30

UBND xã An Phú; KP 1 (ngã tư Trần Rến - Nguyễn Anh Hào)

14/10/2023

7:15 - 9:45

QL I - 3 (trước mặt nhà 220B Ng V Linh)

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đông Hòa

14/10/2023

7:30 - 11:30

C604HH - Trần Phú 2; C602HH - Phú Hiệp 6; C601HH - Tôn Thất Tùng 1; C603HH - Hoàng Văn Thụ

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tây Hòa

15/10/2023

7:30 - 9:30

TS I501 Phước Thịnh 3 - TT Phú Thứ; RU1 - I104 Lê Hồng Phong 2 - Phú Thứ; PK I506 Phước Thành Đông - Hòa Phong; RD1 - T103 Hạt Điều 2 - TT Phú Thứ; DA1 - I105 Mỹ Thuận Ngoài - Hòa Đồng; DK1 - I502 Xóm Kiệt - Hòa Đồng; T507 Cầu Dinh Ông;

15/10/2023

10:00 - 11:30

RF I902 Phước Mỹ Tây 1 - TT Phú Thứ; BA I904 Phước Mỹ Tây 3 - Hòa Bình 1; RZ I905 Phước Mỹ Tây 4 - TT Phú Thứ; BB I907 Chợ Phước Mỹ - Hòa Bình 1; RF1- I903 Phước Mỹ Tây 2 - TT Phú Thứ; RZ1 - I906 Cồn Đầm - TT Phú Thứ; RX I922 KDC Phước Mỹ - Phú Thứ; BC1 I923 Lạc Nghiệp 3 - Hòa Bình 1; T901E22 CA huyện Tây Hòa

15/10/2023

13:00 - 14:30

MB I332 Phú Thuận 3 - Hòa Mỹ Đông; MW I334 Phú Nhiêu 3 - Hòa Mỹ Đông; MW1 I335 Phú Thuận 4 - Hòa Mỹ Đông; DI2 I339 Chợ Phú Diễn - Hòa Đồng; TD2 I338 Chợ Phú Thứ - TT Phú Thứ; DI3 I342 Trường Nguyễn Thị Định - Hòa Đồng; I331 Chiếu sáng Hòa Mỹ Đông 1; I328 Trạm sạc Vinfast Gò Mầm

15/10/2023

15:00 - 16:30

TA I701 UB Hòa Tân Tây