Ngày

Giờ

Điện lực Tuy Hòa

12/11/2021

7:30 - 9:30

Công ty TNHH New City Việt Nam

 

Ngày

Giờ

Điện lực Sơn Hòa

11/11/2021

6:30 - 7:00

Trạm Eacharang, Trạm Buôn Đoàn Kết, Buôn Thống Nhất 1, Buôn Thống Nhất 2, Trạm Buôn Ma Lấc - Krông Pa, Phòng NN huyện Sơn Hòa, Trạm Buôn Khăm - Krông Pa, Trạm UBND xã Krông Pa, Trạm Buôn Thu Krông Pa, Trạm Buôn Học - Krông Pa, Trạm Bầu Lươm, Trạm Độc Lập A-C, Trạm Ma Giá, Trạm Buôn Ma Qua, Trạm D136 thuỷ điện, TĐC Suối Trai, Trạm Buôn Khâm mới - Krông Pa, Ma Dõ- Eacharang, Độc Lập A, Buôn Lé A (XD mới), Cty TNHH Solar Việt Anh, Cty TNHH Solar Gia Bảo, Cty TNHH Solar Gia Hiên, Cty TNHH Solar Minh Hiếu, Cty TNHH Solar Ngâm Khánh, Cty TNHH Solar Tuấn Minh, Cty TNHH Năng lượng LPHT Việt Nam, Cty TNHH Solar Eacharang, Cty TNHH Solar Gia Hiên Phú Yên, Cty TNHH PT Doanh nghiệp Á Châu, Cty Sơn Hùng (Eacharang), Cty CP TTC Enrgry Toàn Cầu, Cty CP Egreen, Cty CP Intekcom, Trạm nước sạch Ma Giá 1, Trạm nước sạch Ma Giá 2

11/11/2021

7:00 - 15:00

Cty CP Sông Ba Hạ, Trạm Tân An 1, Trạm Tân An 2, Trạm Ma Toàn, Cấp điện vận hành cửa nhận nước, Buôn Ma Toàn - Kiến Thiết - Eacharang, Buôn Ma Toàn 2, Cấp điện tự dùng cho nhà máy, Cấp điện vận hành đập tràn, Cty Bảo Trân, Cty TNHH Bảo Trân, Mỏ đá Chầm Mân 2, Cty TNHH Đăng kiểm Bách Việt, Cty TNHH Solar Việt Anh, Cty TNHH Solar Gia Bảo, Cty TNHH Solar Gia Hiên, Cty TNHH Solar Minh Hiếu, Cty TNHH Solar Ngâm Khánh, Cty TNHH Solar Tuấn Minh, Cty TNHH Năng lượng LPHT Việt Nam, Cty TNHH Solar Eacharang, Cty TNHH Solar Gia Hiên Phú Yên, Cty TNHH PT Doanh nghiệp Á Châu, Cty Sơn Hùng (Eacharang), Cty CP TTC Enrgry Toàn Cầu, Cty CP Egreen, Cty CP Intekcom, Mỏ đá Chầm Mân 3

11/11/2021

11:30 - 12:00

Trạm Eacharang, Trạm Buôn Ma Lấc - Krông Pa, Phòng NN huyện Sơn Hòa, Trạm Buôn Khăm - Krông Pa, Trạm UBND xã Krông Pa, Trạm Buôn Thu Krông Pa, Trạm Buôn Học - Krông Pa, Trạm Bầu Lươm, Trạm Độc Lập A-C, Trạm Buôn Khâm mới - Krông Pa, Ma Dõ- Eacharang, Độc Lập A, Buôn Lé A (XD mới), Cty TNHH Solar Việt Anh, Cty TNHH Solar Gia Bảo, Cty TNHH Solar Gia Hiên, Cty TNHH Solar Minh Hiếu, Cty TNHH Solar Ngâm Khánh, Cty TNHH Solar Tuấn Minh, Cty TNHH Năng lượng LPHT Việt Nam, Cty TNHH Solar Eacharang, Cty TNHH Solar Gia Hiên Phú Yên, Cty TNHH PT Doanh nghiệp Á Châu, Cty Sơn Hùng, (Eacharang), Cty CP TTC Enrgry Toàn Cầu, Cty CP Egreen, Cty CP Intekcom, Trạm nước sạch Ma Giá 1, Trạm nước sạch Ma Giá 2

12/11/2021

8:00 - 16:00

Suối Bùn, Dốc Đồi Mỹ 2, Cty TNHH Đá Mỹ nghệ Sơn Thạch, Cty KCP, Nhà máy chế biến đá Granít, Cty Bảo Trân 2, Cty TNHH KCT

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tuy An

11/11/2021

8:00 - 16:00

E417 - Trung Thành 2, E414 - Hoà Lộc 1, E415 - Hoà Lộc 2, E416 - Trung Thành 1, E445 - Hòa Lộc 3, E466 - Xuân Bình, E467 - Xuân Yên, E482 - ĐMT Falcon Holdings Việt Nam, E483 - ĐMT Vimarko, E484 - ĐMT M.A.P Global

12/11/2021

8:00 - 16:00

E120 - Xóm 5 (T.222), E117 - Xóm Mới 2 (T.220), E123 - Phú Cần (T.226), E124 - Phú Mỹ (T.227), E118 - Khu TĐC An Mỹ (T.270), E142 - Phú Cần 1, E116 - Nhà máy xi măng Cosevco (T.257), E111 - Cty CP Nắng Ban Mai (T.264), E146 - ĐMT San Phú An, E147 - Solar Thuận Thiên, E148 - ĐMT Hoàng An, E149 - ĐMT Ngọc Thiện, E150 - ĐMT Thanh Xuân, E151 - ĐMT Phúc Hòa, E114 - Mỏ đá Huy Thiên Phú 1 (T.212), E119 - Công ty Ôtô JRD (T.221), E122 - Mỏ đá Đường bộ (T.225), E113 - Mỏ đá Huy Thiên Phú 2 (T.240), E112 - Mỏ đá An Chấn Công ty 3.2 (T.272), E144 - Công ty CP QL & SC đường bộ Phú Yên, E152 - Công ty Huy Thiên Phú 3, E154 - Công ty Tuấn Tú

16/11/2021

8:00 - 16:00

E417 - Trung Thành 2, E414 - Hoà Lộc 1, E415 - Hoà Lộc 2, E416 - Trung Thành 1, E445 - Hòa Lộc 3, E466 - Xuân Bình, E467 - Xuân Yên, E482 - ĐMT Falcon Holdings Việt Nam, E483 - ĐMT Vimarko, E484 - ĐMT M.A.P Global

 

Ngày

Giờ

Điện lực Sông Hinh

11/11/2021

8:00 - 10:00

Buôn Bai 3 F7163SHo

11/11/2021

9:00 - 10:00

Buôn Bưng

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đồng Xuân

12/11/2021

8:00 - 15:00

TBA 212 - Lộn Hiệu, TBA T.2003 - ĐMT Lộn Hiệu 1, TBA T.2004 - ĐMT Lộn Hiệu 2, TBA T.2005 - ĐMT Lộn Hiệu 3, TBA T.2006 - ĐMT Lộn Hiệu 4, TBA T.2007 - ĐMT Lộn Hiệu 5, TBA T.2008 - ĐMT Lộn Hiệu 6, TBA T.2009 - ĐMT Lộn Hiệu 7, TBA T.2010 - ĐMT Lộn Hiệu 8

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tây Hòa

12/11/2021

8:00 - 15:00

T.547 ĐMT Vỹ Đạt 2, Vĩ Đạt 1