Ngày

Giờ

Điện lực Tuy Hòa

20/9/2023

7:00 - 11:30

Truyền hình Chóp Chài; Viba Chóp Chài; Rada Chóp Chài A; Trạm phát sóng TH Chóp Chài

21/9/2023

7:00 - 9:40

Công ty TNHH Bích Hợp; Lê Duẩn - Bạch Đằng

 

Ngày

Giờ

Điện lực Sông Cầu

20/9/2023

8:00 - 16:30

TBA Hòa An 2 (T.418); TBA Hòa An (T.423); TBA KDC Hòa An (T.432); Trạm BQL rừng Hoà An (1Fa); Trạm trại tôm Hòa An 3 (1Fa); Trạm trại tôm Hòa An 4 (1Fa); TBA Nguyễn Anh; TBA Cty TNHH Nguyễn Anh; TBA T456 Biên phòng Xuân Hòa; TBA Cá khô Dương Văn Tới; TBA T464 DNTN Lập Trường; TBA T.421 thi công bãi Nồm

21/9/2023

8:00 - 17:00

TBA Bãi Dài (T.626)

22/9/2023

8:00 - 16:00

TBA Phú Vĩnh (T.310); TBA Triều Sơn (T.324); TBA Tân Thạnh (T.326); TBA Phương Lưu (T.312); TBA KDC Tân Thạnh (T.328); TBA Triều Sơn 2 (T.325); TBA Phú Vĩnh 2 (T.311); TBA Triều Sơn 3 (T.349); TBA T357 UB phường Xuân Đài

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đông Hòa

20/9/2023

7:30 - 9:30

C601E22 - Gò Dông; C602E22 - Phước Lâm 3; C615E22 - Khu phố 1-2; C616E22 - Phước Lâm 3-2; C622E22 - Phước Lâm 6; Bơm Gò Thiệu - Hòa Hiệp Bắc; C625E22 - Cty TNHH Vinfast

20/9/2023

8:00 - 8:50

C611DC - Bãi Ngà - Vũng Rô

20/9/2023

9:20 - 10:10

C822DC - Phước Long 1

20/9/2023

10:30 - 11:20

C824DC - Phước Long

20/9/2023

14:00 - 14:50

C457E22 - Cảnh Phước 5

20/9/2023

15:20 - 16:10

C830HH - Phước Lộc 4

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tuy An

22/9/2023

8:00 - 14:00

E514 - Mỹ Quang; E516 - Xóm Mới; E515 - Xóm Mới 1

 

Ngày

Giờ

Điện lực Phú Hòa

21/9/2023

7:30 - 9:30

T.650 Phước Khánh 2; T.173 Gạch Vạn Long

21/9/2023

9:30 - 10:30

T.610 Long Tường 1

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tây Hòa

20/9/2023

7:00 - 17:00

TO1 I.257 Thủy điện - Sơn Thành Tây; TO2 I258 Lạc Đạo - Sơn Thành Tây; I259 ĐMT Sơn Giang 1; I.260 ĐMT Sơn Giang 2; I256 thi công TĐ Sơn Giang 1

20/9/2023

7:30 - 12:00

DB I.711 Mỹ Thuận 1 - Hòa Đồng

20/9/2023

8:00 - 12:00

DA I.102 Mỹ Thuận 2 - Hòa Đồng