Ngày

Giờ

Điện lực Tuy Hòa

14/10/2021

7:30 - 10:30

Trạm Bêtông nhựa nóng 1, Bêtông nhựa nóng 3/2, Mỏ đá giao thông 2, Trường Cao đẳng nghề Phú Yên, Công ty TNHH Tân Hồng Phúc, A869E23-Công ty CP cây kiểng Phú Yên, Công ty CP xây dựng giao thông Phú Yên

 

Ngày

Giờ

Điện lực Sông Cầu

14/10/2021

8:00 - 11:00

Trạm BA Bình Tây (T.108), Trạm BA Đá Giăng (T.105), TBA BTS Viettel (Bình Tây), TBA BTS Viễn Thông (Bình Tây), TBA Nghiền đá Bình Tây, TBA Tưới tiêu Bà Hương, TBA T111 Công ty Đông Sơn

16/10/2021

5:00 - 10:00

TBA Bình Chính (T.601), TBA Tuyết Diêm Nam (T.603), TBA Bãi Tiên (T.604), TBA Tuyết Diêm Nam 2 (T.602), TBA Bến Đò (T.643), TBA NTTS Lâm Xuân Hóa 2 (T.659), TBA T.661 Nuôi tôm ông Đậu-Bãi tiên

16/10/2021

5:00 - 15:00

TBA Hào Hưng 3, TBA Cty TNHH Tam Đỉnh, Trạm Cty TNHH Phú Mỹ, Trạm Cty TNHH Hoàng Khôi, Trạm Cty TNHH Tân Bình 2, Trạm Cty TNHH Tân Bình, Trạm Cty TNHH Á Châu, Trạm Phân bón NPK, Tram Cty TNHH Viễn Hoàng, Trạm Cty TNHH Tân Bình Phú, Trạm BA Thái Thịnh, Trạm Cty TNHH Thái Thịnh, Trạm Cty TNHH Thành Phúc, Trạm Cty TNHH Tân Trinh, Trạm Kamizawa 2 (T212), Trạm Cty TNHH Minh Toàn, TBA Cty CP Giấy Xuân Hải, Trạm Khoáng Sản Kennee (T.218 ), TBA Phú Yên Phát 2, TBA Cty TNHH Hào Hưng, TBA Kamizawa, TBA Bảo Châu, TBA Bảo Châu 2, TBA Cty Đông Nam Phú Yên, TBA T226 Doanh nghiệp Bảo Châu 3, TBA T227 Đồ hộp Nguyễn Hưng, TBA T229 Bảo Long Phú Yên, TBA T230 Phú Yên Phát, TBA T231 Tân Bình 3, TBA Chế biến gỗ Kamizawa (T.232), TBA T.233 ĐMT VNPower, TBA T.234 ĐMT Minh Khoa Phú Yên, TBA T.238 ĐMT Hoàng Nam, TBA T.237 ĐMT PTH Việt Nam, TBA T.235 ĐMT Envico, TBA T.236 ĐMT Ecopower, TBA T.239 Hào Hưng 4

19/10/2021

8:00 - 12:00

TBA Quảng Đế 2 (T.305), TBA Quảng Đế (T.301)

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đông Hòa

16/10/2021

7:30 - 13:30

Trạm C404HH-Gò Tròn, Bơm Đồng Dừa

17/10/2021

7:30 - 8:30

Trạm C814DC-Phước Giang, C656HH-Thạch Tuân 2, Bơm Đồng Lớn, C811DC-Nuôi tôm Phước Giang, C813DC-Nuôi tôm Phước Giang, C810DC-Nuôi tôm Nguyễn Văn Can 2, C809DC-Nuôi tôm Nguyễn Tấn Lương, C812DC-Nuôi tôm Dương Thành Tiên, C835DC-Trần Văn Hội, C836DC-Nguyễn Tấn Lương 2

17/10/2021

8:30 - 13:30

Trạm C814DC-Phước Giang, C656HH-Thạch Tuân 2, Bơm Đồng Lớn, C811DC-Nuôi tôm Phước Giang, C813DC-Nuôi tôm Phước Giang, C810DC-Nuôi tôm Nguyễn Văn Can 2, C809DC-Nuôi tôm Nguyễn Tấn Lương, C812DC-Nuôi tôm Dương Thành Tiên, C835DC-Trần Văn Hội, C836DC-Nguyễn Tấn Lương 2

17/10/2021

13:30 - 14:30

Trạm C814DC-Phước Giang, C656HH-Thạch Tuân 2, Bơm Đồng Lớn, C811DC-Nuôi tôm Phước Giang, C813DC-Nuôi tôm Phước Giang, C810DC-Nuôi tôm Nguyễn Văn Can 2, C809DC-Nuôi tôm Nguyễn Tấn Lương, C812DC-Nuôi tôm Dương Thành Tiên, C835DC-Trần Văn Hội, C836DC-Nguyễn Tấn Lương 2

 

Ngày

Giờ

Điện lực Sơn Hòa

15/10/2021

8:00 - 14:00

Trạm Suối Bùn, Cty KCP, Cty TNHH KCT

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tuy An

17/10/2021

8:00 - 13:00

Trạm E441-Chí Đức, E447-Trần Phú 1, Chi cục thuế,

 

Ngày

Giờ

Điện lực Sông Hinh

18/10/2021

8:30 - 12:30

Trạm Kho bạc Nhà nước

19/10/2021

7:30 - 11:30

Trạm An Hòa 2-F7148SHO

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đồng Xuân

15/10/2021

8:00 - 15:00

TBA 213-Suối Trưởng, TBA 251-Phú Hải, TBA 202-Thạnh Đức 1, TBA 203-Thạnh Đức 2, TBA 204-Thạnh Đức 3, TBA 205-Suối Cối 1, TBA 206-Suối Cối 2, TBA 207-Kỳ Lộ, TBA 208-Phú Tiến, TBA 209-UBND xã Phú Mỡ, TBA 210-Phú Lợi, TBA 211-Đồng Hội, TBA 212-Lộn Hiệu, TBA 214-Phú Tâm, TBA 239-Dãn dân Suối Cối 2, TBA 248-Kỳ Lộ 2, TBA 250-Phú Đồng, TBA 254 Thạnh Đức, TBA 256-Hóc Kè, TBA 266-Long Hà 2 (T.201B), TBA 272-Suối Cối 3, TBA 264-Phước Lộc 4, TBA T.2003-ĐMT Lộn Hiệu 1, TBA T.2004-ĐMT Lộn Hiệu 2, TBA T.2005-ĐMT Lộn Hiệu 3, TBA T.2006-ĐMT Lộn Hiệu 4, TBA T.2007-ĐMT Lộn Hiệu 5, TBA T.2008-ĐMT Lộn Hiệu 6, TBA T.2009-ĐMT Lộn Hiệu 7, TBA T.2010-ĐMT Lộn Hiệu 8, TBA 241-Trạm BTS Phú Mỡ, TBA 255-VNPT Phú Mỡ, TBA 261-Trạm BTS A20, TBA 274-Trạm thủy văn Xuân Quang 1, TBA 215-Bơm Long Hà, TBA 216-Trạm bơm chợ lùn, TBA 217-Trạm bơm Đồng Bé, TBA 218-Trạm bơm Phú Giang, TBA 219-Hồ thủy nông Phú Xuân, TBA 233-Trại giam A20 - KB, TBA 235-Trạm bơm Mỏ Cày, TBA 236-Trạm bơm Đồng Hội, TBA 237-Khu đập chính La Hiêng, TBA 244-Thuỷ điện La Hiêng, TBA 245-Trại giam A20, TBA 246-Nhà máy 2, TBA 273-Trường bắn Suối Cối 2, TBA 2002-Phân trại 1 - A20

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tây Hòa

14/10/2021

8:00 - 11:00

Trạm Chiếu sáng Hòa Phong 2