Ngày

Giờ

Điện lực Tuy Hòa

2/6/2022

7:30 - 8:15

Ra Đa T.68

2/6/2022

8:30 - 9:15

Ga Đông Tác

2/6/2022

9:30 - 10:15

ĐĐ QLI - Đông Hòa

2/6/2022

10:45 - 11:30

KS Hương Sen

2/6/2022

13:40 - 14:15

Đông Phước 1 Hòa An

2/6/2022

14:30 - 15:15

Đông Phước Hòa An

2/6/2022

15:30 - 16:15

Chợ xéo

3/6/2022

7:30 - 8:15

Ng. Phong 3 Hòa Kiến

3/6/2022

8:45 - 9:30

Bơm Tam Bảo

3/6/2022

9:45 - 10:30

Hùng Vương 5

3/6/2022

13:45 - 14:30

Ngọc Lãng 3

3/6/2022

14:45 - 15:30

Thuận Thảo 5

3/6/2022

16:00 - 16:45

Lê Lợi - Ng.T Học

 

Ngày

Giờ

Điện lực Sông Cầu

1/6/2022

8:00 - 11:00

TBA Hòa Hội 4 (T.611), TBA T.824 Kè Cù Mông

2/6/2022

8:00 - 11:00

TBA Tuyết Diêm Nam (T.603)

3/6/2022

7:30 - 16:30

TBA Bình Tây (T.108), TBA Đá Giăng (T.105), TBA BTS Viettel (Bình Tây), TBA nghiền đá Bình Tây, TBA tưới tiêu Bà Hương, TBA T111 Công ty Đông Sơn, TBA T.115 tưới tiêu ông Bình, TBA T.116 Công ty gỗ Hoàng Tiến

3/6/2022

8:00 - 11:00

TBA Bãi Tiên 2 (T.605)

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đông Hòa

2/6/2022

7:00 - 15:00

C843DC-Thạch Tuân, C844DC-Ấp Trung, C845DC-Hiệp Đồng, C841DC-Trường Trần Đại Nghĩa, C842DC-Thạch Tuân 3

3/6/2022

7:30 - 12:00

C455E22-Phú Lương 4

3/6/2022

8:30 - 12:00

C625E22-Phước Lộc 5

 

Ngày

Giờ

Điện lực Sơn Hòa

2/6/2022

7:00 - 15:00

Công an huyện

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tuy An

2/6/2022

7:30 - 11:00

E928 - Khu TĐC An Hòa (T.636)