Ngày

Giờ

Điện lực Tuy Hòa

9/9/2023

6:00 - 7:00

Mì ăn liền Pyfood

9/9/2023

7:30 - 8:30

NM đá ốp lát CT VLXD2; CN Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Phú Yên

9/9/2023

9:00 - 10:00

Ngân hàng TMCP ngoại thương VN - CN Phú Yên

 

Ngày

Giờ

Điện lực Sông Cầu

8/9/2023

8:00 - 9:30

TBA Mỹ Lương 1 (T.332); TBA Mỹ Lương 2 (T.333); TBA Bình Thạnh (T.342); TBA Hảo Nghĩa (T.335); TBA KDC Bình Thạnh (T.341); TBA Bình Thạnh 3 (T.343); TBA Gành Đỏ 2 (T.330); TBA Hảo Sơn (T.334); TBA KDC Gành Đỏ (T.337); TBA Gành Đỏ 3 (T.339); TBA Xóm 4 - Mỹ Lương (T.345); TBA Gành Đỏ 4 (T.350); TBA T.358 Dốc Gành Đỏ; TBA nuôi tôm Nguyễn Mỹ Vinh

8/9/2023

8:00 - 17:00

TBA thuỷ sản Đài Loan (T.329)

8/9/2023

15:30 - 17:00

TBA Mỹ Lương 1 (T.332); TBA Mỹ Lương 2 (T.333); TBA Bình Thạnh (T.342); TBA Hảo Nghĩa (T.335); TBA KDC Bình Thạnh (T.341); TBA Bình Thạnh 3 (T.343); TBA Gành Đỏ 2 (T.330); TBA Hảo Sơn (T.334); TBA KDC Gành Đỏ (T.337); TBA Gành Đỏ 3 (T.339); TBA Xóm 4 - Mỹ Lương (T.345); TBA Gành Đỏ 4 (T.350); TBA T.358 Dốc Gành Đỏ; TBA nuôi tôm Nguyễn Mỹ Vinh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đông Hòa

8/9/2023

7:30 - 11:30

C414E22 - khu kinh tế mới Đá Dựng; C470E22 - Cty CP XD Trung Nam 18 EC; C471E22 - Cty CP ĐT XD Trung Nam Phát; Công ty CPCN sinh học Thiên Ân; DNTN Việt Tân;

 

Ngày

Giờ

Điện lực Sơn Hòa

8/9/2023

8:00 - 10:00

Trại heo Phúc Huy

8/9/2023

14:00 - 16:00

Công ty Huy Phương

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tuy An

9/9/2023

7:00 - 12:00

E424 - Phong Mỹ; E425 - Thái Hưng; E426 - Thái Nghiệp; E428 - Phong Lãnh; E430 - Xóm Chùa; E432 - Đất Bồi; E433 - Đồng Rộng; E434 - Thái Long; E435 - Đất Đỏ; E436 - Xóm Lớn; E440 - Xóm Dòng sắc; E463 - Long Thái; E476 - Xóm Lỗ Thờ; E477 - Xóm Trại; E428B - Phong Lãnh 2; E492 - Phong Mỹ 1; E493 - Phong Lãnh 3; E427 - Phong Thái 1; E431 - UBND Xã An Lĩnh; E446 - khu TĐC An Lĩnh; E474 - Vĩnh Xuân

10/9/2023

8:00 - 9:00

E604 - Phú Tân 1

 

Ngày

Giờ

Điện lực Sông Hinh

8/9/2023

9:00 - 11:30

Tân Lập 1

 

Ngày

Giờ

Điện lực Phú Hòa

8/9/2023

7:30 - 10:00

T.604 Qui Hậu