Ngày

Giờ

Điện lực Tuy Hòa

18/1/2023

7:30 - 9:30

Trung tâm dịch vụ công ích

 

Ngày

Giờ

Điện lực Sông Cầu

17/1/2023

8:00 - 11:30

TBA trạm y tế xã Xuân Cảnh (T.646)

17/1/2023

8:30 - 11:30

TBA Xóm Cát Mới (T.638)

18/1/2023

8:00 - 9:30

TBA Long Hải (T.503)

18/1/2023

8:00 - 12:30

TBA Hòa Hội 2 (T.614)

18/1/2023

9:15 - 11:30

TBA Chánh Lộc 5 (T.817)

18/1/2023

9:45 - 10:45

TBA Long Bình (T.511)

18/1/2023

14:00 - 14:45

TBA Hảo Danh (T.308); TBA Hảo Danh 2 (T.376)

19/1/2023

8:30 - 13:30

TBA Xóm Cát Mới (T.638); TBA Vịnh Hòa (T.640); TBA KDC Vịnh Hòa (T.639); TBA chợ Xuân Thịnh (T.637); TBA Vịnh Hòa 2 (T.641); TBA trạm y tế xã Xuân Thịnh (T.644); TBA Viễn thông Phú Dương (1Fa); TBA Nguyễn Xuân Danh (hồ tôm); TBA T647 hộ ông Cang

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đông Hòa

18/1/2023

7:30 - 8:15

C666HH-Thọ Lâm 3

18/1/2023

7:30 - 9:00

C818HH-Mỹ Hòa 3-2; C665HH-Phú Thọ 2-2

18/1/2023

9:30 - 11:00

C807HH-Mỹ Hòa 2; C803HH-Mỹ Hòa 3

 

Ngày

Giờ

Điện lực Sơn Hòa

18/1/2023

7:30 - 9:30

Công ty Tân Hoàng Đạt

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tuy An

18/1/2023

7:30 - 16:00

E932 - Nhơn Hội 2 (T.623)

 

Ngày

Giờ

Điện lực Sông Hinh

18/1/2023

8:00 - 10:30

Buôn Mã Vôi; An Hòa; Đồng Phú; Tuy Bình; Chí Thán; An Hòa 2 F7148SHO; Tuy Bình 2 F7160Sho; Chí Thán 3 F7161Sho; Bơm Tuy Bình; Bơm Bến Trâu

18/1/2023

8:00 - 17:00

Suối Phèn F7130SHO; Phan Thiện Tín F7122SHO; Lê Đình Linh F7129SHO

 

Ngày

Giờ

Điện lực Phú Hòa

19/1/2023

8:00 - 9:30

T.452 Đông Bình