Ngày

Giờ

Điện lực Sông Cầu

18/11/2021

7:20 - 7:50

TBA Trạm y tế xã Xuân Cảnh (T.646), TBA Mỏ đá Hoà Mỹ 2, TBA Mỏ đá Hoà Mỹ 1, TBA Xăng dầu Quốc Bảo, TBA Xăng dầu Hưng Phú

19/11/2021

16:00 - 16:40

TBA Trạm y tế xã Xuân Cảnh (T.646), TBA Mỏ đá Hoà Mỹ 2, TBA Mỏ đá Hoà Mỹ 1, TBA Xăng dầu Quốc Bảo, TBA Xăng dầu Hưng Phú

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đông Hòa

18/11/2021

7:30 - 11:30

C802DC-Đập Hàn

19/11/2021

8:00 - 10:00

C821HH-Phước Lộc 1-2, C830HH-Phước Lộc 4

 

Ngày

Giờ

Điện lực Sơn Hòa

23/11/2021

8:00 - 16:00

T.102 Sơn Phước, T.104 Sơn Hội 1, T.105 Sơn Hội 2, T.106 Tân Bình 1, T.107 Tân Bình 2, T.108 Trà Kê, T.110 Tân Lập, T.114 UBND xã Cà Lúi, Trạm Ma Lúa, Trạm Tân Hiên, Trạm Tân Hải - Phước Tân, Trạm UBND xã Phước Tân, Trạm Ma Giấy - Phước Tân, Trạm Đá Bàn - Phước Tân, Trạm Gia Trụ - Phước Tân, Trạm Ma Gú, Trạm Tân Thuận, Trạm Tân Hợp, Ma Nhe Cà Lúi, Tân Thành I Sơn Hội, Tân Thành II Sơn Hội, Tân Tiến Sơn Hội, Tân Hoà Sơn Hội, Suối Đá Phước Tân, Trạm Buôn Tân Hiệp - Sơn Hội, D 153--|--Mỏ đá Bằng Sơn, Tân Hội, T.155-Buôn Ma Giai, Tân Hiên 2, Tân Hải 2, Tân Thành - Suối Bạc, Công ty Tân Hoàng Đạt, UBND Cà Lúi 2, Sơn Hội 3, Ma Đao Cà Lúi, TBA Khoáng sản Sơn Long, Công ty TNHH Kỹ thuật công nghệ Đức Phát, Công ty CP TM ĐT Mai Ngọc, Công ty TNHH Tia Sáng Artemis Việt Nam, Công ty CP Phát t riển Zeus, Công ty CP Hệ thống thông tin TP, Công ty TNHH Năng lượng Thái Dương Apollo, Công ty Solar Phát Đạ, Công ty Solar Ngân Khánh Phú Yên, Công ty Thuận Thiên, Công ty Minh Hiếu Phú Yên, Công ty TNHH Solar Sơn Hùng

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tuy An

21/11/2021

8:00 - 16:00

E417 - Trung Thành 2, E414 - Hoà Lộc 1, E415 - Hoà Lộc 2, E416 - Trung Thành 1, E445 - Hòa Lộc 3, E466 - Xuân Bình, E467 - Xuân Yên, E482 - ĐMT Falcon Holdings Việt Nam, E483 - ĐMT Vimarko, E484 - ĐMT M.A.P Global

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đồng Xuân

18/11/2021

7:00 - 17:00

TBA 120 - Long an thượng, TBA 121 - Long an hạ, TBA 240 - Bến đá Long hà, TBA 1003 - Tân Hòa 4 (T.114B), TBA 116 - Bơm cầu sắt, TBA 125 - Nhà máy nước, TBA 302 - Nhà máy đường Đồng Xuân, Trạm tự dùng, TBA 1010 - Chiếu sáng bờ kè La Hai

23/11/2021

8:00 - 15:00

TBA 212 - Lộn Hiệu, TBA T.2003 - ĐMT Lộn Hiệu 1, TBA T.2004 - ĐMT Lộn Hiệu 2, TBA T.2005 - ĐMT Lộn Hiệu 3, TBA T.2006 - ĐMT Lộn Hiệu 4, TBA T.2007 - ĐMT Lộn Hiệu 5, TBA T.2008 - ĐMT Lộn Hiệu 6, TBA T.2009 - ĐMT Lộn Hiệu 7, TBA T.2010 - ĐMT Lộn Hiệu 8