Ngày

Giờ

Điện lực Tuy Hòa

20/4/2022

7:30 - 8:15

Khu DL Núi Thơm

20/4/2022

7:30 - 12:00

Khu DL Núi Thơm, Công ty DVDL An Phú, NM SX Huỳnh Đang, Văn phòng Công ty 3/2, Công ty TNHH ĐT XD 1-5, Trạm BTS trung tâm mạng lưới Mobifone Miền Trung, Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng 1.5

20/4/2022

11:15 - 12:00

Khu DL Núi Thơm

 

Ngày

Giờ

Điện lực Sông Cầu

18/4/2022

8:00 - 15:00

TBA Từ Nham ( T.729 ), TBA KDC Từ Nham ( T.727 ), TBA Từ Nham 2 ( T.739 ), TBA Bưu cục Từ Nham (1Fa)

20/4/2022

7:30 - 16:30

TBA thủy sản Đắc Lộc 2

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đông Hòa

19/4/2022

7:30 - 11:30

C415E22 - khu phố 2, C418E22 - khu phố 2-2

 

Ngày

Giờ

Điện lực Sơn Hòa

18/4/2022

7:00 - 17:00

Thôn 2 Sơn Nguyên, Nguyên Hà, P. Bà Tám

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tuy An

18/4/2022

7:30 - 15:30

E417 - Trung Thành 2, E414 - Hoà Lộc 1, E415 - Hoà Lộc 2, E416 - Trung Thành 1, E445 - Hòa Lộc 3, E466 - Xuân Bình, E467 - Xuân Yên, E486 - Trung Thành 3, E482 - ĐMT Falcon Holdings Việt Nam, E483 - ĐMT Vimarko, E484 - ĐMT M.A.P Global,

19/4/2022

7:30 - 15:30

E617 - Phước Hậu 2, E671 - Phước Hậu 3,

20/4/2022

7:30 - 15:30

E938 - Xóm Cát (T.627)

 

Ngày

Giờ

Điện lực Sông Hinh

19/4/2022

7:30 - 11:30

Buôn Ma Sung 2, Buôn Hai Klốc