Ngày

Giờ

Điện lực Đông Hòa

23/10/2021

8:00 - 11:00

Trạm C405E22-Tân Đạo, C409E22-Nam Bình 1, C414E22-Khu kinh tế mới Đá Dựng, C450E22-Bàn Nham 2, C451E22-Bàn Nham 3, C459E22-Bàn Nham 4, C458E22-Tân Đạo 2, C460E22-Phú Khê 6, C462E22-Nam Bình 3, C467E22-Đồng Thạnh 2, DNTN Việt Tân 2, C464E22-Lê Văn Thức, Cty TNHH Tân An, Cty CP CN Sinh học Thiên Ân, T.433E22, Cty CP Long Sơn, DNTN Việt Tân, HTX Sản xuất gạch ngói Hiệp Thành, Xử lý rác thải Hòa Xuân Tây, HTX sản xuất gạch ngói Hiệp Thành 2, Cty CP Long Sơn

 

Ngày

Giờ

Điện lực Sơn Hòa

23/10/2021

6:00 - 6:30

Trạm Eacha rang, Trạm Buôn Đoàn Kết, Buôn Thống Nhất 1, Buôn Thống Nhất 2, Trạm Buôn Ma Lấc - Krông Pa, Phòng NN huyện Sơn Hòa, Trạm Buôn Khăm - Krông Pa, Trạm UBND xã Krông Pa, Trạm Buôn Thu Krông Pa, Trạm Buôn Học - Krông Pa, Trạm Bầu Lươm, Trạm Độc Lập A-C, Trạm Ma Giá, Trạm Buôn Ma Qua, Trạm D136 thuỷ điện, TĐC Suối Trai, Trạm Buôn Khâm mới - Krông Pa, Ma Dõ- Eacharang, Độc Lập A, Buôn Lé A (XD mới), Cty TNHH Solar Việt Anh, Cty TNHH Solar Gia Bảo, Cty TNHH Solar Gia Hiên, Cty TNHH Solar Minh Hiếu, Cty TNHH Solar Ngâm Khánh, Cty TNHH Solar Tuấn Minh, Cty TNHH Năng lượng LPHT Việt Nam, Cty TNHH Solar Ea Cha Rang, Cty TNHH Solar Gia Hiên Phú Yên, Cty TNHH PT Doanh nghiệp Á Châu, Cty Sơn Hùng (Eacharang), Cty CP TTC Enrgry Toàn Cầu, Cty CP Egreen, Cty CP Intekcom, Trạm nước sạch Ma Giá 1, Trạm nước sạch Ma Giá 2

23/10/2021

7:00 - 17:00

Trạm T.102 Sơn Phước, T.104 Sơn Hội 1, T.105 Sơn Hội 2, T.106 Tân Bình 1, T.107 Tân Bình 2, T.108 Trà Kê, T.110 Tân Lập, T.114 UBND xã Cà Lúi, Trạm Ma Lúa, Trạm Tân Hiên, Trạm Tân Hải - Phước Tân, Trạm UBND xã Phước Tân, Trạm Ma Giấy - Phước Tân, Trạm Đá Bàn - Phước Tân, Trạm Gia Trụ - Phước Tân, Trạm Ma Gú, Trạm Tân Thuận, Trạm Tân Hợp, Ma Nhe Cà Lúi, Tân Thành I Sơn Hội, Tân Thành II Sơn Hội, Tân Tiến Sơn Hội, Tân Hoà Sơn Hội, Suối Đá Phước Tân, Trạm Buôn Tân Hiệp - Sơn Hội, D 153--|--Mỏ đá Bằng Sơn, Tân Hội, T.155-Buôn Ma Giai, Tân Hiên 2, Tân Hải 2, Tân Thành - Suối Bạc, Cty Tân Hoàng Đạt, UBND Cà Lúi 2, Sơn Hội 3, Ma Đao Cà Lúi, TBA Khoáng sản Sơn Long, Cty TNHH Kỹ thuật công nghệ Đức Phát, Cty CP TM ĐT Mai Ngọc, Cty TNHH Tia Sáng Artemis Việt Nam, Cty CP Phát Triển Zeus, Cty CP Hệ thống thông tin TP, Cty TNHH Năng lượng Thái Dương Apollo, Cty Solar Phát Đạt, Cty Solar Ngân Khánh Phú Yên, Cty Thuận Thiên, Cty Minh Hiếu Phú Yên, Cty TNHH Solar Sơn Hùng

23/10/2021

7:00 - 17:00

Trạm Cty CP Sông Ba Hạ, Trạm Tân An 1, Trạm Tân An 2, Trạm Ma Toàn, Cấp điện Vận hành cửa nhận nước, Buôn Ma - Toàn - Kiến Thiết - Ea Cha Rang, Buôn Ma Toàn 2, Cấp điện tự dùng cho nhà máy, Cấp điện vận hành đập tràn, Cty Bảo Trân, Cty TNHH Bảo Trân, Mỏ đá Chầm Mân, Mỏ đá Chầm Mân 2, Cty TNHH Đăng kiểm Bách Việt,

23/10/2021

16:30 - 17:00

Trạm Eacha rang, Trạm Buôn Đoàn Kết, Buôn Thống Nhất 1, Buôn Thống Nhất 2, Trạm Buôn Ma Lấc - Krông Pa, Phòng NN huyện Sơn Hòa, Trạm Buôn Khăm - Krông Pa, Trạm UBND xã Krông Pa, Trạm Buôn Thu Krông Pa, Trạm Buôn Học - Krông Pa, Trạm Bầu Lươm, Trạm Độc Lập A-C, Trạm Ma Giá, Trạm Buôn Ma Qua, Trạm D136 thuỷ điện, TĐC Suối Trai, Trạm Buôn Khâm mới - Krông Pa, Ma Dõ- Eacharang, Độc Lập A, Buôn Lé A (XD mới), Cty TNHH Solar Việt Anh, Cty TNHH Solar Gia Bảo, Cty TNHH Solar Gia Hiên, Cty TNHH Solar Minh Hiếu, Cty TNHH Solar Ngâm Khánh, Cty TNHH Solar Tuấn Minh, Cty TNHH Năng lượng LPHT Việt Nam, Cty TNHH Solar Ea Cha Rang, Cty TNHH Solar Gia Hiên Phú Yên, Cty TNHH PT Doanh nghiệp Á Châu, Cty Sơn Hùng (Eacharang), Cty CP TTC Enrgry Toàn Cầu, Cty CP Egreen, Cty CP Intekcom, Trạm nước sạch Ma Giá 1, Trạm nước sạch Ma Giá 2

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tuy An

22/10/2021

8:00 - 11:00

 Trạm E940 - Phước Đồng (T.629), E941 - Cty Trường Hải 1 (T.639)

22/10/2021

8:00 - 11:30

Trạm E459 - Mỹ Long 1

23/10/2021

8:00 - 13:00

Trạm E938 - Xóm Cát (T.627)

25/10/2021

7:30 - 15:30

Trạm E419 - Phú Hội 2

 

Ngày

Giờ

Điện lực Sông Hinh

22/10/2021

8:00 - 12:00

Trạm Vĩnh Sơn, Hoà Sơn, Yên Sơn, Hòa Sơn 2 F140A20, Yên Sơn 2 F148A20, Tân Lập 1, Mỏ Đá, Buôn Thung, Bờ Phải, Buôn Đức, Buôn Kít, Bình Sơn, Suối Dứa, Thôn 3 S.Hinh, Thôn 1 S.Hinh, Tân Lập 3, Buôn Thung 2, Kinh Tế 2, Bình Sơn 2, Tân Lập 4 F144A20, Bình Giang F146A20, Buôn Kít 2 F147A20, Buôn Thung 3 F149A20, Đập tràn, Nghiền đá Ea Trol, Trạm cấp nước xã Sông Hinh, Cao su Cao Phú F141A20, Hoài Vũ, Cty Anh Vũ F151A20, Nguyễn Nhợ F153Sho, Mỏ đá Hòn Gộp F155A20

23/10/2021

8:00 - 9:30

Trạm Chư Sai 2, Buôn Dành A, Thôn Chư Sai, Buôn Dành B, Buôn Bầu, Buôn Ly, Buôn Bầu 2 F7162Sho, Buôn Thu

23/10/2021

9:00 - 13:00

Trạm Buôn Zô 2, Thôn 2/4-3, Tân Sơn, Tân An 2, Thôn 2/4-2, Tân Sơn 1, Tân Sơn 2, Tân Bình, Tân Sơn 3 F7123SHO, Tân Lập B F7143SHO, Tân Sơn 4 F7154SHO, Tân Bình 2 F7159Sho, Tân An 3, Bắc Sơn 2, Buôn Chung, Tân Yên, Tân Lập, Tân An 1, Buôn Zô, Thôn 2/4-1, Tân Yên 2, Bắc Sơn, TĐC EaBar, Tân Yên 3 F7128SHO, Thôn 2/4-4 F7144SHO, Buôn Zô 3 F7156Sho, Tân An 4 F7164Sho, Trạm BTS Viettel, BTS Viettel Buôn Zô, Cấp nước Ea Ly, Mỏ đá Nhất Lam 2, Đá granit, Phúc Trường Thịnh, Mỏ đá Nhất Lam, Đá granite 2, Cao su Lâm Yến, Hùng Dũng 3 F7168SHO, Khoa Hiền F7170SHo

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đồng Xuân

22/10/2021

8:00 - 11:00

TBA 297 - Thác Dài, TBA 294 - Phú Sơn, TBA 296 - Bơm nước Phú Sơn, TBA 287- Gò Cốc, TBA 291 - Khu TĐC Triêm Đức, TBA 282- Phước Huệ, TBA 290 - Triêm Đức, TBA 288 - Kỳ Đu - Xuân Quang 2, TBA 278- Long Thăng, TBA 280 - Xóm Mới Long Thăng, TBA 292 - Gò Ổi, TBA 281- Phước Huệ 2, TBA 285 - Triêm Đức 3, TBA 298 - Chi nhánh Vietel, TBA 284 - Bơm vực miễu, TBA 293 - Bơm vực lò, TBA 279 - Trạm bơm Gò Thành, TBA 283 - Trạm bơm Bầu đất sét, TBA 277- Chiếu sáng cầu La Hai, TBA 295 - Trạm bơm Phú Sơn, TBA 2001 - Bơm Triêm Đức

22/10/2021

9:00 - 10:00

TBA 163 - Trạm Nông Khua

 

Ngày

Giờ

Điện lực Phú Hòa

22/10/2021

8:00 - 9:30

Trạm T.316 Định Thành, T.314 Định Thành 3, T.317 HTX Hoà Định Đông 1, T.318 Quang Hưng, T.319 Định Thái, T.320 Định Thái 1, T.321 Quang Hưng, T.322 Đại Bình - Hòa Quang Nam, T.315 Xóm Bún Hòa Định Đông

22/10/2021

13:00 - 15:00

Trạm T.334 Núi Sầm, T.336 Định Thắng 1, T.337 Định Thắng 2, T.338 Đất Chùa, T.335 Định Thắng 2

26/10/2021

7:30 - 11:00

Trạm T.436 Trạm Giếng bơm