Ngày

Giờ

Điện lực Tuy Hòa

25/11/2021

6:00 - 8:00

Ng.V Cừ - H. Vương

25/11/2021

7:30 - 9:30

Công ty TNHH New City Việt Nam

25/11/2021

7:30 - 10:00

TĐC Triều Cường

27/11/2021

6:00 - 8:00

Khu TĐC Ninh Tịnh 2, Nguyễn Trung Trực 2

28/11/2021

6:00 - 8:00

Ng.C Trứ 1

28/11/2021

7:00 - 7:45

Công an tỉnh Phú Yên

28/11/2021

7:00 - 10:30

Công an tỉnh Phú Yên

28/11/2021

9:45 - 10:30

Công an tỉnh Phú Yên

 

Ngày

Giờ

Điện lực Sông Cầu

28/11/2021

8:00 - 15:00

TBA Hào Hưng 3, TBA Cty TNHH Tam Đỉnh, Trạm Cty TNHH Phú Mỹ, Trạm Cty TNHH Hoàng Khôi, Trạm Cty TNHH Tân Bình 2, Trạm Cty TNHH Tân Bình, Trạm Cty TNHH Á Châu, Trạm phân bón NPK, Tram Cty TNHH Viễn Hoàng, Trạm Cty TNHH Tân Bình Phú, Trạm BA Thái Thịnh, Trạm Cty TNHH Thái Thịnh, Trạm Cty TNHH Thành Phúc, Trạm Cty TNHH Tân Trinh, Trạm Cty TNHH Minh Toàn, TBA Cty CP Giấy Xuân Hải, Trạm Khoáng sản Kennee (T.218), TBA Phú Yên Phát 2, TBA Cty TNHH Hào Hưng, TBA Cty TNHH Hào Hưng, TBA Kamizawa, BH530245 TBA Bảo Châu, TBA Bảo Châu 2, TBA Cty Đông Nam Phú Yên, TBA T226 Doanh nghiệp Bảo Châu 3, TBA T227 Đồ hộp Nguyễn Hưng, TBA T229 Bảo Long Phú Yên, TBA T230 Phú Yên Phát, TBA T231 Tân Bình 3, TBA Chế biến gỗ Kamizawa (T.232), TBA T.233 ĐTM Vnpower, TBA T.234 ĐMT Minh Khoa Phú Yên, TBA T.238 ĐMT Hoàng Nam, TBA T.237 ĐMT PTH Việt Nam, TBA T.235 ĐMT Envico, TBA T.236 ĐMT Ecopower, TBA T.239 Hào Hưng 4

29/11/2021

8:00 - 15:00

TBA T.366 ĐMT NL Điện mặt trời, TBA T.367 ĐMT Thiên Hà Xanh, TBA T.368 ĐMT Năng lượng xanh, TBA T.369 ĐMT Nông sản Đồng Xuân, TBA T.370 ĐMT Green Solar

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đông Hòa

25/11/2021

7:30 - 10:30

C844DC-Ấp Trung, C845DC-Hiệp Đồng

26/11/2021

8:00 - 10:00

C611DC-Bãi Ngà - Vũng Rô, C612DC-Cầu cảng Vũng Rô, C618E22-Vùng Bắc 2, C607DC-Hầm xe lửa BaBoneau, C608DC-BTS Viettel, C610DC-Đồn biên phòng 354, C613DC-Kho xăng dầu Vũng Rô, C614DC-Kho LPG Vũng Rô, C609DC-KDL Sinh thái Đá Bia, C615DC-Cty CP TCT Công trình đường sắt

29/11/2021

8:50 - 9:50

C620E22-Vùng Nhơn 3

30/11/2021

8:00 - 15:00

Trạm Chiếu sáng 2 KCN, Gỗ Trường Thành, C204BHH - Cty TNHH Thủy sản Phúc Nguyên, C204HH - Cty TNHH Thủy sản Phúc Nguyên, Cty TNHH Semco, Chiếu sáng 1 KCN, Xử lý nước thải, Cty TNHH Mosc Việt Nam, Cty TNHH Hùng Bang 1, Cty TNHH Hùng Bang 2, C249HH-Cty CP ĐT NL Tiến Phát, C250HH-Cty CP CN Gỗ Trường Thành

 

Ngày

Giờ

Điện lực Sơn Hòa

26/11/2021

8:00 - 16:00

Cty TNHH Việt Nhật, TBACD T529 ĐMT Cty SDC, TBA Cty CP ĐT PT Sơn Hà, Cty CP ĐT PT Sơn Hòa, Cty TNHH XD SX NN Diên Lâm, Cty CP BKD Phú Yên

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tuy An

26/11/2021

8:00 - 16:00

Trạm E417 - Trung Thành 2, E414 - Hoà Lộc 1, E415 - Hoà Lộc 2, E416 - Trung Thành 1, E445 - Hòa Lộc 3, E466 - Xuân Bình, E467 - Xuân Yên, E482 - ĐMT Falcon Holdings Việt Nam, E483 - ĐMT Vimarko, E484 - ĐMT M.A.P Global,

30/11/2021

8:00 - 16:00

Trạm E123 - Phú Cần (T.226), E124 - Phú Mỹ (T.227), E142 - Phú Cần 1, E146 - ĐMT San Phú An, E147 - Solar Thuận Thiên, E148 - ĐMT Hoàng An, E149 - ĐMT Ngọc Thiện, E150 - ĐMT Thanh Xuân, E151 - ĐMT Phúc Hòa

 

Ngày

Giờ

Điện lực Sông Hinh

25/11/2021

8:00 - 15:00

ĐMT Power Hà Anh F7166Sho, ĐMT Phú Yên Xanh F7167SHo

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đồng Xuân

25/11/2021

8:00 - 10:00

TBA 152 - Lãnh Tú

26/11/2021

8:00 - 13:00

TBA 213 - Suối trưởng, TBA 251 - Phú Hải, TBA 208 - Phú Tiến, TBA 209 - UBND xã Phú mỡ, TBA 210 - Phú lợi, TBA 214 - Phú tâm, TBA 250 - Phú Đồng, TBA 241 - Trạm BTS Phú mỡ, TBA 255 - VNPT Phú mỡ, TBA 274 - Trạm thủy văn Xuân Quang 1, TBA 218 - Trạm bơm phú giang, TBA 237 - Khu đập chính La Hiêng, TBA 244 - Thuỷ điện La Hiêng, TBA 246 - Nhà máy 2

27/11/2021

7:00 - 16:30

TBA 120 - Long an thượng, TBA 121 - Long an hạ, TBA 240 - Bến đá Long hà, TBA 1003 - Tân hòa 4 (T.114B), TBA 116 - Bơm cầu sắt, TBA 125 - Nhà máy nước, TBA 302 - Nhà máy đường Đồng xuân, Trạm tự dùng, TBA 1010 - Chiếu sáng bờ kè La Hai

28/11/2021

8:00 - 10:00

TBA 610 - Tân bình 2

30/11/2021

8:00 - 13:00

TBA 149 - Xóm mới, TBA 133 - Lãnh vân, TBA 134 - Lãnh trường, TBA 135 - Da dù, TBA 136 - Soi nga, TBA 137 - Hà rai, TBA 138 - Xí thoại, TBA 152 - Lãnh Tú, TBA 163 - Trạm Nông Khua, TBA 173 - Lãnh vân 2, TBA 181 - Khu TĐC Long Nguyên, TBA 176 - Lãnh Vân 3, TBA 1001 - Lãnh Vân 4 (T173 B), T.1006 - Nhà máy chế biến gỗ, BTS Viettel Soi nga, TBA 170 - Mỏ Fluorit Xuân Lãnh, TBA 184 Mỏ đá Fluorit 2, TBA 190 - Cty Bình Nam 1, TBA 192 - Cty Bình Nam 2, TBA 1011 - Bình Nam 3, TBA 1017 - Bình Nam 4

30/11/2021

8:30 - 15:00

TBA 212 - Lộn hiệu, TBA T.2003 - ĐMT Lộn Hiệu 1, TBA T.2004 - ĐMT Lộn Hiệu 2, TBA T.2005 - ĐMT Lộn Hiệu 3, TBA T.2006 - ĐMT Lộn Hiệu 4, TBA T.2007 - ĐMT Lộn Hiệu 5, TBA T.2008 - ĐMT Lộn Hiệu 6, TBA T.2009 - ĐMT Lộn Hiệu 7, TBA T.2010 - ĐMT Lộn Hiệu 8

 

Ngày

Giờ

Điện lực Phú Hòa

27/11/2021

8:00 - 15:00

Trạm T.619 Mậu Lâm 2, T.635 Hòa Quang 3, T.647 Hòa Quang 4, T.622 Thạnh Lâm 1, T.621 Thạnh Lâm 2, T.657 Ngọc Sơn Đông, T.664 Mậu Lâm Bắc, T.669 Thạnh Lâm 3, T.641 Chiếu sáng DH 22, T.640 Cty TNHH Quang Sơn, T.630 Kho đạn KT - 93, T.639 Gạch tuy nen, T.632 TD TBA 220kV Hòa Quang, T.667 Cty điều Đại Hưng Phát, T.672 Gạch tuy nen Phú Sơn 2, T.676 Cty Nam Việt Hưng, T.677 Cty cổ phần Thành Đạt, T.683 ĐMT Điều Đại Hưng Phát, T.684 ĐMT năng lượng tái tạo Phúc Hưng, T.685 ĐMT năng lượng tái tạo Thiên Minh, T.686 ĐMT năng lượng Quang Huy, T.687 ĐMT năng lượng solar Việt Nam, T.688 ĐMT năng lượng Anh Khôi, T.689 HTX Nông nghiệp công nghệ cao và dịch vụ Phú Yên

27/11/2021

9:00 - 11:00

Trạm T.624 Đồng Lãnh 1, T.610 Long Tường 1, T.611 Long Tường 2, T.644 Long Tường 2, T.626 Nông trại Sơn Ngọc, T.636 Nhờ Thờ Đồng Hòa, T.627 Đồng Hoà, T.623 Đồng Lãnh 2, T.629 Cẩm Sơn, T.625 Đồng Lãnh 3, T.665 Ngọc Sơn Đông, T.670 Đồng Mỹ 1, T.671 Ngọc Sơn Tây 1, T.674 Long Phụng 2, T.675 Long Phụng, T.634 CSSX gạch Minh Ngọc Thành, T.655 Khu Công nghệ cao, T.656 Chiếu sáng khu công nghệ cao, T.673 Bơm chống hạn, T.682 ĐMT Gạch tuynel Minh Ngọc Thành, T.690 ĐMT Nam Việt Hưng

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tây Hòa

25/11/2021

8:00 - 11:00

T.201E22 CA huyện Tây Hòa

26/11/2021

9:00 - 15:00

ĐMT Phú Mỹ Hưng

30/11/2021

9:00 - 15:00

T.547 ĐMT Vỹ Đạt 2, Vĩ Đạt 1