Ngày

Giờ

Điện lực Tuy Hòa

13/9/2023

7:15 - 11:30

Công ty TNHH New City Việt Nam

 

Ngày

Giờ

Điện lực Sông Cầu

12/9/2023

8:30 - 9:30

TBA Thọ Lộc (T.808)

12/9/2023

10:00 - 10:45

TBA UBND thị trấn (T.502)

12/9/2023

11:00 - 11:45

TBA Long Hải (T.503)

12/9/2023

13:30 - 14:15

TBA Mỹ Thành (T.920)

12/9/2023

14:30 - 15:15

TBA Triều Sơn (T.324)

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đông Hòa

13/9/2023

7:30 - 12:30

C410HH - TĐC Hòa Vinh 1; C411HH - TĐC Hòa Vinh 2; C458E22 - Tân Đạo 2

14/9/2023

7:30 - 16:30

C511HH - Phòng QLĐT thị xã Đông Hòa; C512HH - Phòng QLĐT thị xã Đông Hòa

 

Ngày

Giờ

Điện lực Sơn Hòa

12/9/2023

7:30 - 11:00

T.703 - dân cư Suối Bạc 3; T.759 - Suối Bạc 3; T.704 - Suối Bạc 4

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tuy An

13/9/2023

7:30 - 11:00

E930 - Hội Sơn 1; E955 - Giai Sơn 3; E954 - Công ty Sóng Xanh

13/9/2023

14:00 - 16:30

E948 - Nhơn Hội 3

14/9/2023

7:00 - 11:30

E425 - Phú Hạnh 3; E424 - Gành Đá Đĩa

 

Ngày

Giờ

Điện lực Sông Hinh

14/9/2023

7:30 - 11:30

Đội 2 EaMkeng; Đội 3 Ea Din; Đội 7 Ea Din; Đội 4 Ea Din; Buôn Trinh 2; Buôn Trinh; Cao su Phúc Nguyên; Nông trường; Cấp nước xã Ea Bar F7174SHo

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đồng Xuân

13/9/2023

8:00 - 10:00

TBA 622 - Tân Hòa 1

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tây Hòa

13/9/2023

7:30 - 8:30

I.203 Chiếu sáng Mỹ Lệ Đông

13/9/2023

8:30 - 9:30

I214 Chiếu sáng Mỹ Lệ 2

13/9/2023

9:30 - 10:30

I724 Chiếu sáng Hòa Tân

13/9/2023

10:30 - 11:30

I910 Chiếu sáng Hòa Bình 1

13/9/2023

13:30 - 14:30

Chiếu sáng Hòa Phong

13/9/2023

14:30 - 15:30

Chiếu sáng Hòa Phong 2

13/9/2023

15:30 - 16:30

I331 Chiếu sáng Hòa Mỹ Đông 1

14/9/2023

8:00 - 9:00

TN I221 Vina cafe 2 - Sơn Thành Tây

14/9/2023

9:15 - 10:15

TJ1 I246 Lạc Sanh - Sơn Thành Đông

14/9/2023

10:30 - 11:30

T.142 Chiếu sáng Hòa Mỹ Đông 2