Ngày

Giờ

Điện lực Tuy Hòa

30/12/2021

7:00 - 7:45

Trạm QL1-5 (SN: 232 QL1)

30/12/2021

7:00 - 10:30

Trạm QL1-5 (SN: 232 QL1)

30/12/2021

9:45 - 10:30

Trạm QL1-5 (SN: 232 QL1)

 

Ngày

Giờ

Điện lực Sơn Hòa

30/12/2021

8:00 - 11:30

Trạm Ngân Điền

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tuy An

30/12/2021

8:00 - 8:15

Trạm E428 - Phú Lương 1, E431 - Phú Lương 2, E430 - Phú Lương 3, E429 - Phú Lương 4, E443 - Phú Sơn 7, E427 - Phú Lương 5, E450 - Hải sản Bình Minh

30/12/2021

8:00 - 15:00

Trạm E434 - Phú Sơn 4, E435 - Phú Sơn 6, E436 - Phú Sơn 5, E442 - Phú Sơn 3, E441 - Phú Sơn 8, E452 - Phú Sơn 9, E433 - DNTN Quốc Kim, E432 - Công ty Bình Minh, E439 - Võ Ngọc Hân, E438 - Trần Kim Minh, E437 - Lê Văn Lời, E440 - Phạm Ngọc Thanh

30/12/2021

14:45 - 15:00

Trạm E428 - Phú Lương 1, E431 - Phú Lương 2, E430 - Phú Lương 3, E429 - Phú Lương 4, E443 - Phú Sơn 7, E427 - Phú Lương 5, E450 - Hải sản Bình Minh,

 

Ngày

Giờ

Điện lực Phú Hòa

30/12/2021

8:00 - 10:30

Trạm T.603 Phước Khánh 3

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tây Hòa

30/12/2021

8:00 - 14:00

Trạm T.530 NM đường Tuy Hòa