Ngày

Giờ

Điện lực Tuy Hòa

13/5/2023

7:10 - 8:00

Ngã 5 Trần Hưng Đạo

13/5/2023

7:15 - 8:15

Trường phổ thông tư thục Duy Tân; Văn phòng Tỉnh ủy

13/5/2023

8:10 - 9:00

Lê Qúy Đôn - Nguyễn Công Trứ

13/5/2023

9:10 - 10:00

Nguyễn Huệ - Lê Trung Kiên

13/5/2023

13:45 - 14:35

Cty CP Việt Thành

13/5/2023

14:45 - 15:35

TT dạy nghề tỉnh

13/5/2023

15:45 - 16:35

Nguyễn Thái Học - Lê Thánh Tôn

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đông Hòa

13/5/2023

8:00 - 16:00

C613DC-Kho xăng dầu Vũng Rô; C614DC-Kho LPG Vũng Rô

 

Ngày

Giờ

Điện lực Sơn Hòa

11/5/2023

7:30 - 15:30

Công ty Bảo Trân 2

11/5/2023

8:00 - 11:00

T.102 Sơn Phước

11/5/2023

9:00 - 12:30

Thôn Hòa Trinh Sơn Định

11/5/2023

10:00 - 13:00

Vân Hòa 2

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đồng Xuân

11/5/2023

9:00 - 12:00

TBA 138 - Xí Thoại

 

Ngày

Giờ

Điện lực Phú Hòa

11/5/2023

9:00 - 14:00

T.637 Đại Phú 3

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tây Hòa

11/5/2023

7:00 - 10:00

BF I919 Phú Nông 2 - Hòa Bình 1, BG I921 Phú Nông 1 - Hòa Bình 1, BH I915 Phước Nông 2 - Hòa Bình 1, BL I918 Phú Nông 4 - Hòa Bình 1, BF1 I920 Soi Phú Nông - Hòa Bình 1, I916 Tân Hòa Bình, I924 Trung Nam 18 E&C

11/5/2023

7:00 - 15:00

BD I913 Nông Nghiệp - Hòa Bình 1, BC I911 Lạc Nghiệp - Hòa Bình 1, BE I914 Phước Nông 1 - Hòa Bình 1, BI I909 Lạc Nghiệp 2 - Hòa Bình 1, BB1 I908 Phước Mỹ Đông - Hòa Bình 1, I910 Chiếu sáng Hòa Bình 1, I912 Thủy sản Giang Nam

12/5/2023

7:00 - 15:00

PH I504 Phước Thành Đông 2 - Hòa Phong, PL I508 Mỹ Thạnh Đông 1 - Hòa Phong, PM I509 Mỹ Thạnh Đông 2 - Hòa Phong, PN I511 Phước Thành Nam - Hòa Phong, RB1 I505 Phước Thành Đông 3 - TT Phú Thứ, PT I512 Phước Thành Nam 2 - Hòa Phong, PM1 I513 Mỹ Thạnh Đông 4, PN1 I510 Mỹ Thạnh Đông 5 - Hòa Phong, PL1 I549 Mỹ Thạnh Đông 6 - Hòa Phong, Chiếu sáng Hòa Phong