Ngày

Giờ

Điện lực Tuy Hòa

2/10/2021

7:00 - 13:00

Trạm Ngọc Lãng 3

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đông Hòa

30/9/2021

7:00 - 14:00

Trạm C666HH-Thọ Lâm 3, Bơm Thọ Lâm, HTX NN KD DV Hòa Hiệp Nam 1 (Nuôi tôm), Châu Ngọc Ảnh, C649HH-Châu Ngọc Ảnh, C672HH-Châu Ngọc Ảnh 3

3/10/2021

8:00 - 15:00

Trạm Chiếu sáng 2 KCN, Gỗ Trường Thành, C501AHH-Công ty CP Bá Hải, C501BHH-Công ty CP Bá Hải, C204BHH-Công ty TNHH Thủy sản Phúc Nguyên, C204HH-Công ty TNHH Thủy sản Phúc Nguyên, Công ty TNHH Semco, Công ty CP Nhựa PY, XN Chế biến Nông sản XK, Công ty Foodtech, T.213DH-Công ty CP Foodtech, C505HH-Công ty TNHH Teasan, Công ty TNHH MTV Masan Brewery PY, Chiếu sáng 1 KCN, Xử lý nước thải, C507HH-Công ty TNHH Đồ hộp Blue Sea, C509HH-Công ty TNHH Hoàng Long ViNa

3/10/2021

8:00 - 15:00

Trạm C508HH-Công ty TNHH San Hua, Công ty TNHH MTV Vật tư tổng hợp, Công ty CP Vật tư TH Phú Yên, DNTN Hồng Ngọc, C502HH-Công ty TNHH Thanh Hoa A&P, Công ty TNHH Xin Bang, C510HH-Công ty TNHH Hoàng Long ViNa, C501CHH-Công ty CP Bá Hải 3, Công ty TNHH MOSC Việt Nam, Công ty CP Đồ hộp Tấn Phát, Công ty TNHH Hùng Bang 1, Công ty TNHH Hùng Bang 2, C506HH-Công ty TNHH Đồ hộp Blue Sea, C249HH-Công ty CP ĐT NL Tiến Phát, C511HH-Phòng QLĐT TX Đông Hòa, C512HH-Phòng QLĐT TX Đông Hòa, C250HH-Công ty CP CN Gỗ Trường Thành

 

Ngày

Giờ

Điện lực Sơn Hòa

5/10/2021

8:00 - 15:00

Trạm T.102 Sơn Phước, T.104 Sơn Hội 1, T.105 Sơn Hội 2, T.106 Tân Bình 1, T.107 Tân Bình 2, T.108 Trà Kê, T.110 Tân Lập, T.114 UBND xã Cà Lúi, Ma Lúa, Tân Hiên, Tân Hải - Phước Tân, UBND xã Phước Tân, Ma Giấy - Phước Tân, Đá Bàn - Phước Tân, Gia Trụ - Phước Tân, Ma Gú, Tân Thuận, Tân Hợp, Ma Nhe Cà Lúi, Tân Thành I Sơn Hội, Tân Thành II Sơn Hội, Tân Tiến Sơn Hội, Tân Hoà Sơn Hội, Suối Đá Phước Tân, Trạm Buôn Tân Hiệp - Sơn Hội, D 153--|--Mỏ đá Bằng Sơn, Tân Hội, T.155-Buôn Ma Giai, Tân Hiên 2, Tân Hải 2, Tân Thành - Suối Bạc, Công ty Tân Hoàng Đạt, UBND Cà Lúi 2, Sơn Hội 3, Ma Đao Cà Lúi, TBA Khoáng sản Sơn Long

5/10/2021

8:00 - 10:30

Trạm Dốc Quýt, Ba Bản, Dân cư Suối Bạc 3, Suối Bạc 3, Suối Bạc 4

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đồng Xuân

30/9/2021

8:00 - 16:00

TBA 1003 - Tân Hòa 4 (T.114B)

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tây Hòa

1/10/2021

9:00 - 12:30

Trạm PG I226 Lạc Mỹ 2 - Hòa Phú