Ngày

Giờ

Điện lực Tuy Hòa

10/10/2023

7:15 - 8:45

Lê Duẩn - Nguyễn Trường Tộ

10/10/2023

9:00 - 10:30

Trần Hưng Đạo - Hùng Vương

11/10/2023

7:15 - 9:45

Thôn Xuân Dục

11/10/2023

7:15 - 10:00

Trần Rến

11/10/2023

7:30 - 11:00

Khóm 6-4

12/10/2023

7:15 - 9:45

Chợ Phú Lâm

 

Ngày

Giờ

Điện lực Sông Cầu

10/10/2023

8:00 - 16:00

TBA thuỷ sản Đài Loan (T.329); Mỹ Lương 1 (T.332); Mỹ Lương 2 (T.333); Bình Thạnh (T.342); Hảo Nghĩa (T.335); KDC Bình Thạnh (T.341); Bình Thạnh 3 (T.343); Gành Đỏ 2 (T.330); Hảo Sơn (T.334); KDC Gành Đỏ (T.337); Gành Đỏ 3 (T.339); Xóm 4 - Mỹ Lương (T.345); Gành Đỏ 4 (T.350); Dốc gành Đỏ (T.358); Nuôi tôm Nguyễn Mỹ Vinh

12/10/2023

8:00 - 17:00

TBA Bãi Dài (T.626)

 

Ngày

Giờ

Điện lực Sơn Hòa

11/10/2023

9:30 - 14:00

Trạm Eacha rang

12/10/2023

7:30 - 10:00

Trạm Tân An 1; Tân An 2

12/10/2023

7:30 - 11:00

Trạm Mỏ đá Chầm Mân 2; Mỏ đá Chầm Mâm 3

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đồng Xuân

11/10/2023

7:30 - 11:30

TBA 610 Tân Bình 2; T.634 Tân Bình 4

11/10/2023

8:00 - 9:30

TBA 139 Thôn 1; TBA 140 Thôn 2; TBA 141 Thôn 3; TBA 153 Lãnh Cao; TBA 1012 Thôn 2 (2) - Đa Lộc; TBA 1013 Thôn 3 (2) - Đa Lộc; TBA 172 trạm BTS Dốc Đá Bàn; TBA 158 nhà máy đá granit; TBA 189 nhà máy đá granit 2; TBA 1015 Đá đen; TBA 1014 Đá granit Thành Châu 3

12/10/2023

8:00 - 12:00

TBA 211 Đồng Hội; TBA 236 trạm bơm Đồng hội

12/10/2023

14:00 - 16:00

TBA 248 Kỳ Lộ 2