Ngày

Giờ

Điện lực Tuy Hòa

10/10/2021

7:00 - 11:00

Trạm A2027E23-T. Phú - Ng.T Trực, Hưng Phú 1, Hưng Phú 2, T. Phú - L.T Kiên, Đ.B Phủ - L.T Phương, Đ.B Phủ - H.Đông Y, Bơm T. Phú P.8, TĐC Lê Thành Phương, T. Phú - Ng.T Học, Bến xe liên tỉnh, Lê Trung Kiên, A2587E23--**--Vincom shophouse, APEC, Cty CP Vĩnh Thuận, Bệnh viện Quốc tế, K/s Hùng Vương, Cty TNHH Vincom Retail Miền Nam, A744E23-Khách sạn Kaya2, Cty CP xây dựng Hiệp Hòa, Cty CP Pymepharco, Chi cục thuế TP Tuy Hòa, Cty TNHH TM ô tô Dũng Tiến

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đông Hòa

7/10/2021

8:30 - 10:30

Trạm C602E22-Phước Lâm 3, Bơm Gò Thiệu - Hòa Hiệp Bắc

8/10/2021

8:00 - 11:00

Trạm C127HH-Đa Ngư 1-2, C128HH-Khu nuôi tôm Vũng Tàu

 

Ngày

Giờ

Điện lực Sơn Hòa

8/10/2021

8:00 - 14:00

Trạm Nhà thờ Bác Hồ Sơn Định, Thôn Hòa Bình Sơn Định, Thôn Hòa Trinh Sơn Định, Thôn Hòa Ngãi Sơn Định, Phong Hậu 2, Hòa Nghĩa, Trạm Hội trường Mùa Xuân - Sơn Định,

12/10/2021

8:00 - 14:00

TBA Hòa Nguyên - xã Sơn Nguyên, TBA Làng Bắc - xã Sơn Nguyên

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tuy An

7/10/2021

8:00 - 10:30

Trạm E456 - Long Hòa 1

7/10/2021

8:00 - 16:00

Trạm E417 - Phú Hội 4

9/10/2021

7:30 - 10:30

Trạm E132 - Quảng Đức 2 (T.246)

10/10/2021

8:00 - 16:00

 Trạm E417 - Trung Thành 2, E424 - Phong Mỹ, E425 - Thái Hưng, E426 - Thái Nghiệp, E428 - Phong Lãnh, E430 - Xóm Chùa, E432 - Đất Bồi, E433 - Đồng Rộng, E434 - Thái Long, E435 - Đất Đỏ, E436 - Xóm Lớn, E440 - Xóm Dòng sắc, E463 - Long Thái, E476 - Xóm Lỗ Thờ, E477 - Xóm Trại, E409 - An Định 5, E410 - An Định 1, E411 - An Nghiệp Bắc 1, E412 - An Nghiệp Bắc 2, E413 - An Nghiệp Bắc 4, E414 - Hoà Lộc 1, E415 - Hoà Lộc 2, E416 - Trung Thành 1, E418 - An Nghiệp Bắc 3, E419 - An Nghiệp Nam 3, E420 - Thế Hiên, E422 - An Nghiệp Nam 1, E423 - An Nghiệp Nam 2, E427 - Phong Thái 1, E431 - UBND xã An Lĩnh, E437 - An Nghiệp Bắc 5, E445 - Hòa Lộc 3, E446 - Khu TĐC An Lĩnh, E466 - Xuân Bình, E467 - Xuân Yên, E474 - Vĩnh Xuân, E480 - An Nghiệp Bắc 6, E481 - An Định 6, E482 - ĐMT Falcon Holdings Việt Nam, E483 - ĐMT Vimarko, E484 - ĐMT M.A.P Global, Hồ Đồng tròn, Trạm bơm Hồ Đồng Tròn

 

Ngày

Giờ

Điện lực Sông Hinh

7/10/2021

7:00 - 12:00

Trạm Buôn Gao, Buôn Học, TĐC Ea Lâm, UB xã Ea Bá, Buôn Bá, UB xã Ea Lâm, TĐC Buôn Chao, TĐC Buôn Bầu, Buôn Bai 2, Buôn Bưng, Buôn Ken-F7142SHO, Buôn Bai 3-F7163Sho, Buôn Chao B-F7173Sho, Bơm Buôn Học-F7121SHO, An Minh Khang 1-F7145SHO, An Minh Khang 2-F7146SHO, Chăn nuôi Sông Hinh-F7149SHO, ĐMT Power Hà Anh-F7166Sho, ĐMT Phú Yên Xanh-F7167SHo

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đồng Xuân

7/10/2021

6:00 - 7:00

TBA 104 - Ủy ban Thị trấn, TBA 105 - Long bình, TBA 110 - Long Mỹ, TBA 120 - Long An thượng, TBA 121 - Long An hạ, TBA 145 - Khu TĐC Lâm Trường, TBA 180 - Xóm Kho, TBA 1007 - Long Bình 2, TBA 116 - Bơm cầu sắt, TBA 125 - Nhà máy nước, TBA 179 - Kho bạc Đồng Xuân, TBA 1010 - Chiếu sáng bờ kè La Hai

7/10/2021

7:30 - 8:30

TBA 157 - Công an huyện Đồng Xuân

7/10/2021

8:31 - 13:29

TBA 123 - Điện đường 2, TBA 157 - Công an huyện Đồng Xuân

7/10/2021

13:30 - 14:30

TBA 157 - Công an huyện Đồng Xuân

7/10/2021

16:30 - 17:30

TBA 104 - Ủy ban Thị trấn, TBA 105 - Long Bình, TBA 110 - Long Mỹ, TBA 120 - Long An thượng, TBA 121 - Long An hạ, TBA 145 - Khu TĐC Lâm Trường, TBA 180 - Xóm Kho, TBA 1007 - Long Bình 2, TBA 116 - Bơm cầu sắt, TBA 125 - Nhà máy nước, TBA 179 - Kho bạc Đồng Xuân, TBA 1010 - Chiếu sáng bờ kè La Hai

12/10/2021

7:30 - 8:00

TBA 607- Tân Phước, TBA 606 - Tân Thọ, TBA 608 - Tân Phước 2

 

Ngày

Giờ

Điện lực Phú Hòa

10/10/2021

8:00 - 15:00

Trạm T.405 Đông Phước 1, T.407 Ân Niên, T.482 Chiếu sáng Cầu Đà Rằng, T.452 Đông Bình, T.429 Phú Ân, T.431 Ân Niên, T.440 Đông Phước, T.480 Viễn thông BTS Hòa An, T.476 Công ty CP An Hưng, T.475 Công an Phú Yên

10/10/2021

8:00 - 13:30

Trạm T355 Xóm Đồng 2 - Hòa An, T.302 NM Xay xát

 

Ngày

Giờ

Điện lực Sông Cầu

7/10/2021

10:15 - 11:00

Trạm Mỹ Phụng 2 (T.813), TBA Diêm Trường 1 (T.814), TBA Chánh Lộc 5 (T.817), TBA Thọ Lộc 2 (T.816), TBA Thọ Lộc 3 (T.815), TBA NM Nước Xuân Lộc (T.818), TBA Mỹ Sơn - Diêm Trường (T.827), TBA Gò Ốc 2 (T.828), TBA Mỹ Lộc (T.832), TBA Mỹ Phụng 2B (T834), TBA T838 Chánh Lộc 6, TBA T.840 Diêm Trường- Mỹ Phụng, TBA T.801 Dốc Bảy Đông