Ngày

Giờ

Điện lực Duy Xuyên

22/6/2022

7:00 - 17:30

TBA thôn 3 Duy Hải

22/6/2022

13:00 - 17:30

TĐC Duy Hải 2, TĐC Duy Hải 2.1, TĐC Duy Hải 2.2, TĐC Duy Hải 5

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tiên Phước

23/6/2022

5:30 - 9:30

TBA mỏ đá Chà Ró 2 (T1), TBA mỏ đá Chà Ró 2 (T2), Tam Vinh 5, Mỏ đá Thái Bình 2

24/6/2022

5:30 - 9:30

Đập Chính

24/6/2022

13:30 - 17:30

Đập Tràn, Nhà máy nước Tam Hiệp

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đại Lộc

23/6/2022

6:00 - 12:00

Ngã tư Ái Nghĩa, T5 Thị trấn

23/6/2022

6:30 - 11:30

Trước Hà 1, T6 Đại Lãnh

24/6/2022

6:30 - 9:00

TBA Điện Hồng 1 (T1)

24/6/2022

9:30 - 11:30

TBA Đất màu Đại Hòa

24/6/2022

13:00 - 17:00

TBA T7 Thị trấn

 

Ngày

Giờ

Điện lực Điện Bàn

24/6/2022

5:00 - 16:00

Bến xe Bắc Quảng Nam, Phong Nhị - Điện An, Điện Nam 2, Khối 8A Điện Nam Trung, Khối 8B Điện Nam Trung, Bệnh viện đa khoa Vĩnh Đức cơ sở 2, Bệnh viện Vĩnh Đức 2-2, TBA chiếu sáng QL 1A (T3)

24/6/2022

6:30 - 16:00

TBA nhựa Quang Minh

24/6/2022

7:00 - 16:00

TBA giấy Sài Gòn T3

 

Ngày

Giờ

Điện lực Quế Sơn

23/6/2022

7:00 - 9:30

TBA Chợ Nón Quế Thuận

23/6/2022

10:00 - 12:00

TBA An Lộc