Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Quảng Ngãi

14/3/2023

7:30 - 8:45

TBA Lê Văn Sỹ 2

14/3/2023

9:00 - 10:15

TBA Triệu Quang Phục 1

14/3/2023

10:30 - 11:30

TBA Quang Trung 13

14/3/2023

13:30 - 14:45

TBA Nghĩa Phú 10

14/3/2023

15:00 - 16:15

TBA Nghĩa Hà 5

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bình Sơn

14/3/2023

7:30 - 9:00

TBA Bình Hòa 10 (75KVA)

14/3/2023

9:30 - 11:00

TBA Bình Hòa 9 (160KVA)

14/3/2023

13:00 - 14:30

TBA Bình Hòa 12 (100kVA)

14/3/2023

15:00 - 16:30

TBA Bình Hòa 2

15/3/2023

7:30 - 9:00

TBA Bình Thanh Tây 1

15/3/2023

9:30 - 11:00

TBA Bình Thanh Tây 6

15/3/2023

13:00 - 15:30

TBA Bình Thanh Tây 3; TBA Bơm Bình Thanh 2

 

Ngày

Giờ

Điện lực Sơn Hà

13/3/2023

7:00 - 9:00

TBA Sơn Dung 2

13/3/2023

9:30 - 11:30

TBA Sơn Dung 3

13/3/2023

13:00 - 15:00

TBA Sơn Dung 6

13/3/2023

15:30 - 17:30

TBA Sơn Dung 4

14/3/2023

7:00 - 9:00

TBA Sơn Long 5

14/3/2023

9:30 - 11:30

TBA Sơn Long 6

14/3/2023

13:00 - 15:00

TBA Sơn Long 8

14/3/2023

15:30 - 17:30

TBA Sơn Long 9

15/3/2023

7:00 - 9:00

TBA Sơn Long 10

15/3/2023

9:30 - 11:30

TBA Sơn Lập 1

15/3/2023

13:00 - 15:00

TBA Sơn Lập 2

15/3/2023

15:30 - 17:30

TBA Sơn Lập 3

 

Ngày

Giờ

Điện lực Mộ Đức

14/3/2023

8:00 - 9:00

Đức Thạnh 12

14/3/2023

9:30 - 10:30

Đức Chánh 19

14/3/2023

11:00 - 12:00

Nuôi tôm Đức Chánh 3

15/3/2023

8:00 - 9:00

Đức Phú 2

15/3/2023

9:30 - 10:30

Đức Tân 2

15/3/2023

11:30 - 12:30

TT Mộ Đức 7

 

Ngày

Giờ

Điện lực Nghĩa Hành

15/3/2023

7:30 - 9:30

Hành Trung 4

15/3/2023

9:30 - 12:30

Long Môn 8; Long Môn 3; Long Môn 4

15/3/2023

9:45 - 11:45

Hành Trung 3

15/3/2023

13:00 - 15:00

Hành Trung 6

15/3/2023

15:15 - 17:15

Hành Trung 5