Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Sóc Trăng

07/01/2022

12:00 - 17:30

Đường Phạm Hùng (từ giáp nhà số 560 đến giáp cây xăng Nguyên Thành)

08/01/2022

7:30 - 17:00

Đường Cao Thắng, Coluso, Kinh Xáng, Cầu Đen (từ giáp nhà số 01 đến giáp nhà số 14), Lê Duẩn (từ giáp nhà số 446 giáp đường Lý Thường Kiệt), khu vực khóm 4, khóm 5, khóm 6 phường 8

08/01/2022

8:00 - 16:30

Đường Trần Hưng Đạo phía đối diện Trung tâm đào tạo lái xe loại 3 (từ giáp nhà 363, 140 đến giáp nhà số 264, 555), Nguyễn Văn Linh (từ giáp đường Trần Hưng Đạo đến giáp đường Dương Kỳ Hiệp)

08/01/2022

8:00 - 16:30

Đường Dương Kỳ Hiệp (từ giáp đường Quốc lộ 1 đến giáp đường Nguyễn Văn Linh), KDC Hạnh Phúc

08/01/2022

8:00 - 16:30

Đường Nguyễn Văn Linh (từ giáp đường Phú Lợi đến giáp đường Dương Kỳ Hiệp)

09/01/2022

7:00 - 12:30

Đường Quốc lộ 1 phía Nghĩa trang liệt sĩ (từ giáp ngã 3 Trà Men đến giáp ranh xã An Hiệp), Trần Quốc Toản

09/01/2021

7:00 - 12:30

Cty May Nhà Bè; Cty TNHH SX TM DV Hữu Tín; Cty TNHH Miền Tây; Phân bón Đôi Trâu

 

Ngày

Giờ

Điện lực Mỹ Xuyên

07/01/2022

11:00 - 14:30

Một phần ấp Hòa Trực, xã Hòa Tú 1

07/01/2022

11:00 - 17:30

Một phần các ấp Lương Văn Huỳnh, Lương Văn Hoàng, xã Ngọc Tố; Một phần các ấp Hòa Thọ, Huỳnh Công Đê, xã Ngọc Đông

07/01/2022

14:00 - 17:30

Một phần ấp Hòa Trực, xã Hòa Tú 1

08/01/2022

8:00 - 10:00

Một phần xã Hòa Tú 2; Một phần ấp Long Hòa, xã Gia Hòa 1

08/01/2022

8:00 - 11:30

Một phần các ấp Hòa Phuông, Hòa Trung, xã Hòa Tú 1

08/01/2022

8:00 - 14:30

Một phần ấp Giồng Có, xã Tham Đôn

08/01/2022

8:00 - 16:30

Một phần ấp Giồng Có, xã Tham Đôn

08/01/2022

8:00 - 17:30

Một phần các ấp Hòa Thượng, Hòa Đặng, Lê Văn Xe, xã Ngọc Đông; Một phần các ấp Vĩnh A, Công Hòa, xã Gia Hòa 1

08/01/2022

11:00 - 14:30

Một phần các ấp Hòa Phủ, Hòa Phú, xã Hòa Tú 2

08/01/2022

11:00 - 17:30

Một phần các ấp Nguyễn Văn Mận, Trần Minh Quyền, xã Ngọc Tố

08/01/2022

14:00 - 17:30

Một phần ấp Hòa Nhờ B, xã Hòa Tú 2

09/01/2022

8:00 - 14:30

Một phần các ấp Khu 1, Khu 2, Khu 3, Khu 4, Sóc Bưng, xã Thạnh Phú

09/01/2022

8:00 - 17:30

Một phần ấp Hòa Lời, xã Ngọc Đông; Một phần ấp Sóc Bưng, xã Thạnh Phú; Một phần ấp Hòa Đê, xã Hòa Tú 1; Một phần ấp Tam Hòa, xã Gia Hòa 1

09/01/2022

8:30 - 14:30

Cty Khánh Sủng

  

Ngày

Giờ

Điện lực Cù Lao Dung

07/01/2022

11:00 - 17:30

Một phần ấp Nguyễn Tăng, xã Đại Ân 1, huyện Cù Lao Dung.

08/01/2022

8:00 - 16:30

Một phần ấp Bình Danh, xã An Thạnh 2; Một phần các ấp Đền Thờ, Nguyễn Công Minh, xã An Thạnh Đông, huyện Cù Lao Dung

09/01/2022

8:00 - 16:30

Một phần các ấp Đền Thờ, Lê Minh Châu, xã An Thạnh Đông

 

Ngày

Giờ

Điện lực thị xã Vĩnh Châu

07/01/2022

13:00 - 17:00

Một phần khóm 5, 6 phường 1, thị xã Vĩnh Châu; Một phần khóm Biển Trên, thị xã Vĩnh Châu

08/01/2022

8:00 - 14:00

Một phần khóm Trà Niên, phường Khánh Hòa, thị xã Vĩnh Châu

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thạnh Trị

09/01/2022

8:00 - 14:30

Một phần ấp Trà Do, xã Lâm Kiết

 

Ngày

Giờ

Điện lực Kế Sách

07/01/2022

11:00 - 17:30

Ấp Phong Hòa, xã Phong Nẫm

09/01/2022

8:00 - 16:30

Một phần ấp An Nhơn, ấp An Hoà, ấp Đại An, xã Thới An Hội; một phần ấp An Khương, ấp An Ninh 2, thị trấn Kế Sách; một phần ấp Bưng Túc, xã Kế Thành

 

Ngày

Giờ

Điện lực Long Phú

07/01/2022

11:30 - 17:30

Một phần ấp Kinh Ngan, ấp Nước Mặn 2, xã Long Phú, huyện Long Phú

07/01/2022

13:00 - 17:00

Một phần ấp Phú Đa, xã Phú Hữu, huyện Long Phú

08/01/2022

8:00 - 16:00

Một phần ấp 2 TT Đại Ngãi; Một phần ấp Mây Hắc, xã Hậu Thạnh, huyện Long Phú

09/01/2022

8:00 - 12:00

Một phần ấp 3, ấp 4, ấp 5, thị trấn Long Phú, huyện Long Phú. Một phần ấp Tân Lập, xã Long Phú, huyện Long Phú

09/01/2022

8:00 - 16:00

Một phần ấp Phú Đa, ấp Phú Thứ, xã Phú Hữu, huyện Long Phú

 

Ngày

Giờ

Điện lực Ngã Năm

07/01/2022

11:30 - 16:30

Một phần khóm Tân Phú, phường 2, thị xã Ngã Năm

08/01/2022

7:30 - 16:00

Một phần khóm 3 phường 2, thị xã Ngã Năm

 

Ngày

Giờ

Điện lực Trần Đề

07/01/2022

11:00 - 18:30

Ấp Thạnh Lợi, huyện Mỹ Xuyên. Ấp Tài Công, Precđôn, xã Tài Văn, huyện Trần Đề

09/01/2022

8:00 - 15:30

Ấp Tú Điềm, xã Đại Ân 2, huyện Trần Đề