Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Sóc Trăng

14/01/2022

12:00 - 17:30

Đường Quốc lộ 1 phía Đông lạnh Kim Anh (từ giáp trạm 110 kV đến giáp cầu Khánh Hưng), Trương Công Định (từ giáp đường Quốc lộ 1 đến giáp đường Nguyễn Trung Trực), Nguyễn Văn Linh (từ giáp nhà số 109, 190 đến giáp đường 30/4), đường 30/4 phường 2 (từ nhà số 155, 174 đến giáp nhà số 244, 245)

14/01/2022

12:30 - 14:00

Đường Lê Hồng Phong (từ giáp Công an phòng cháy đến giáp nhà số 406, 569), Văn Ngọc Chính (từ giáp đường Lê Hồng Phong đến nhà số 162, 167), Dương Minh Quan (từ giáp đường Văn Ngọc Chính đến giáp nhà số 89,106), Đoàn Thị Điểm (từ giáp đường Lê Hồng Phong đến giáp nhà số 40)

14/01/2022

16:30 - 18:00

đường Lê Hồng Phong (từ giáp Công an phòng cháy đến giáp nhà số 406, 569), Văn Ngọc Chính (từ giáp đường Lê Hồng Phong đến nhà số 162, 167), Dương Minh Quan (từ giáp đường Văn Ngọc Chính đến giáp nhà số 89,106), Đoàn Thị Điểm (từ giáp đường Lê Hồng Phong đến giáp nhà số 40)

15/01/2022

7:30 - 16:00

Đường Lý Tự Trọng (từ giáp đường Trần Hưng Đạo đến giáp đường Nguyễn Trung Trực), Bùi Thị Xuân, Châu Văn Tiếp, Trần Quang Diệu , Trần Phú, Trần Văn Sắc, Hồ Hoàn Kiếm, Bùi Thị Xuân

15/01/2022

7:30 - 16:30

Đường Bạch Đằng (từ giáp đường Mạc Đĩnh Chi đến giáp đường 30/4)

16/01/2022

7:30 - 17:00

Đường Phạm Hùng (từ giáp cây xăng Tấn Tài 1 đến giáp cầu Tân Thạnh), một phần đường Cao Thắng

 

Ngày

Giờ

Điện lực Mỹ Xuyên

14/01/2022

11:00 - 14:30

Một phần ấp Hòa Trực, xã Hòa Tú 1. Trạm k/h Hồ Văn Kiệt

14/01/2022

11:00 - 17:00

Trạm khách hàng Huỳnh Văn Kiệt

14/01/2022

11:00 - 17:30

Một phần các ấp Hòa Đê, Hòa Nhạn, xã Hòa Tú 1; Một phần ấp Hòa Lời, xã Ngọc Đông

14/01/2022

11:00 - 17:45

Một phần ấp Phước Hòa, xã Gia Hòa 1

14/01/2022

14:00 - 17:45

Một phần ấp Hòa Đức, xã Hòa Tú 1

15/01/2022

7:30 - 9:30

Trạm khách hàng Lê Minh Lưỡng

15/01/2022

8:00 - 17:30

Một phần các ấp Hòa Đại, Hòa Tần, Trần Minh Quyền, xã Ngọc Tố; Một phần các ấp Huỳnh Công Đê, Hòa Đăng, Hòa Thượng, Lê Văn Xe, xã Ngọc Đông

15/01/2022

9:30 - 12:00

Trạm khách hàng Mã Kim Sên

15/01/2022

13:00 - 16:30

Trạm khách hàng Mã Thanh Hoàng

16/01/2022

8:00 - 12:30

Một phần ấp Hòa Phủ, xã Hòa Tú 2; Một phần các ấp Lương Văn Huỳnh, Trần Minh Quyền, xã Ngọc Tố

16/01/2022

8:00 - 16:30

Một phần các ấp Đào Viên, Đay Sô, xã Thạnh Quới

16/01/2022

8:00 - 17:30

Một phần các ấp Thạnh Hòa, Hiệp Hòa, Nhơn Hòa, xã Gia Hòa 2

16/01/2022

12:00 - 15:30

Một phần ấp Hòa Nhờ B, xã Hòa Tú 2

 

Ngày

Giờ

Điện lực Mỹ Tú

14/01/2022

11:00 - 17:30

Một phần ấp Trà Lây 1, Trà Lây 2, xã Thuận Hưng, huyện Mỹ Tú

15/01/2022

8:00 - 16:30

Một phần ấp Phương Hòa 1, Phương Hòa 2; ấp Phương Hòa 3, xã Hưng Phú, huyện Mỹ Tú

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cù Lao Dung

14/01/2022

11:00 - 17:30

Một phần ấp An Quới, xã An Thạnh 3, huyện Cù Lao Dung

15/01/2022

8:00 - 12:30

Toàn bộ ấp Tăng Long, một phần ấp Lê Minh Châu, xã An Thạnh Đông, huyện Cù Lao Dung

15/01/2022

8:00 - 16:30

Một phần ấp Nguyễn Tăng, xã Đại Ân 1; Một phần ấp Lê Minh Châu, xã An Thạnh Đông, huyện Cù Lao Dung

15/01/2022

9:00 - 16:30

Một phần ấp An Quới, xã An Thạnh 3, huyện Cù Lao Dung

16/01/2022

8:00 - 16:30

Một phần ấp Lê Minh Châu, xã An Thạnh Đông, huyện Cù Lao Dung

16/01/2022

9:00 - 16:30

Một phần ấp Võ Thành Văn, xã An Thạnh Nam, huyện Cù Lao Dung

 

Ngày

Giờ

Điện lực thị xã Vĩnh Châu

14/01/2022

13:00 - 16:00

Một phần ấp Tân Hưng, xã Vĩnh Hiệp

14/01/2022

13:00 - 17:00

Một phần xã Hòa Đông, TX Vĩnh Châu

15/01/2022

8:00 - 16:30

Một phần xã Lạc Hòa; phường 2, TX Vĩnh Châu

16/01/2022

8:00 - 17:00

Xã Hòa Đông; một phần phường Khánh Hòa; một phần ấp Ca Lạc, TX Vĩnh Châu

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thạnh Trị

14/01/2022

11:00 - 17:30

Một phần các ấp 11, 14, Tân Biên, xã Vĩnh Lợi; Một phần các ấp 22, Vĩnh Thắng, xã Vĩnh Thành; Một phần ấp 22 xã Thạnh Trị

16/01/2022

8:00 - 16:30

Một phần các ấp 16/1, 19, 20 xã Vĩnh Thành

 

Ngày

Giờ

Điện lực Kế Sách

14/01/2022

11:30 - 17:30

Một phần ấp 10 xã Trinh Phú

15/01/2022

8:00 - 16:30

Ấp Phong Thạnh, xã Phong Nẫm; Một phần ấp 2 xã Trinh Phú

16/01/2022

7:30 - 8:00

Ấp An Thạnh, một phần ấp An Lợi, An Hòa, xã An Lạc Tây

16/01/2022

8:00 - 16:30

Xã Thới An Hội; Một phần ấp An Lợi, xã An Lạc Tây; Ấp 12B, ấp 1, ấp 10 xã Trinh Phú

16/01/2022

15:30 - 16:30

Ấp An Thạnh, một phần ấp An Lợi, An Hòa, xã An Lạc Tây

 

Ngày

Giờ

Điện lực Long Phú

14/01/2022

11:30 - 17:30

Một phần ấp Phú Đức, xã Long Phú, huyện Long Phú

14/01/2022

13:00 - 17:00

Một phần ấp Phú Thứ, xã Phú Hữu, huyện Long Phú

15/01/2022

8:00 - 16:00

Một phần ấp Phụng Tường, xã Song Phụng, huyện Long Phú

16/02/2022

7:30 - 12:00

Một phần ấp 3, ấp 4, ấp 5 thị trấn Long Phú, huyện Long Phú. Một phần ấp Tân Lập, xã Long Phú, huyện Long Phú

16/01/2022

8:00 - 15:00

Một phần ấp Tân Lập, ấp Kinh Ngan, xã Long Phú

16/01/2022

8:00 - 16:00

Ấp Thạnh Đức, xã Long Đức

16/01/2022

12:00 - 17:00

Một phần ấp 3, ấp 4 thị trấn Long Phú, huyện Long Phú

 

Ngày

Giờ

Điện lực Ngã Năm

14/01/2022

11:30 - 16:30

Một phần khóm Tân Phú, phường 2, thị xã Ngã Năm

15/01/2022

7:30 - 15:00

Một phần ấp Tân Trung, Long Phước, xã Long Bình; Khóm 1, Tân Trung, Tân Chánh, Tân Quới, phường 2

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

15/01/2022

7:30 - 13:00

Ấp Xây Đá B, Xây Đá A, Cống Đôi, xã Hồ Đắc Kiện

15/01/2022

8:00 - 16:00

Ấp Xây Đá B, Xây Đá A, Cống Đôi, xã Hồ Đắc Kiện

16/01/2022

8:00 - 16:00

Một phần ấp Đắc Thế, xã Hồ Đắc Kiện, huyện Châu Thành

 

Ngày

Giờ

Điện lực Trần Đề

14/01/2022

11:00 - 17:30

Một phần ấp Ngan Rô 1, ấp Cảng, TT Trần Đề, huyện Trần Đề

15/01/2022

8:00 - 15:30

Một phần ấp Đầy Hương 1, 2 xã Thạnh Thới An; Một phần ấp Mỏ Ó, xã Trung Bình; Một phần ấp Nam Chánh, xã Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề

16/01/2022

8:00 - 16:30

Ấp Giồng Chùa, thị trấn Trần Đề, huyện Trần Đề