Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Sóc Trăng

10/9/2023

7:30 - 13:30

KH nhánh Vị Xuyên - một phần KCN An Nghiệp

10/9/2023

7:30 - 16:30

Đường Lê Hồng Phong (từ giáp nhà 406, 569 đến giáp cầu Bãi Sào); đường Trần Hưng Đạo (từ giáp chùa Phật Học đến giáp nhà 625), Nguyễn Văn Linh (từ giáp đường Trần Hưng Đạo đến giáp đường Dương Kỳ Hiệp), Dương Minh Quan (từ giáp đường Trần Hưng Đạo đến giáp nhà 152,159), Văn Ngọc Chính (từ giáp nhà 162, 167 đến giáp Tỉnh lộ 8 nối dài), Vành đai 2, KDC Trần Hưng Đạo

 

Ngày

Giờ

Điện lực Mỹ Xuyên

9/9/2023

8:00 - 16:30

Một phần ấp Hòa Nhờ A, Hòa Nhờ B, xã Hòa Tú 2; Một phần ấp Vĩnh B, Phước Hòa, Tam Hòa, Long Hòa, xã Gia Hòa 1

10/9/2023

7:30 - 16:30

Một phần ấp Hòa Mỹ, Thạnh Lợi, TT Mỹ Xuyên

10/9/2023

8:00 - 14:30

Một phần ấp Trần Minh Quyền, Nguyễn Văn Mận, xã Ngọc Tố

10/9/2023

8:00 - 17:30

Một phần ấp Lương Văn Hoàng, xã Ngọc Tố

 

Ngày

Giờ

Điện lực Mỹ Tú

9/9/2023

8:00 - 11:30

Xã Thuận Hưng (trừ ấp Thiện Nhơn, Thiện Tánh, Thiện Bình); xã Phú Mỹ; ấp Tam Sóc A, Tam Sóc C1, Tam Sóc C2, Rạch G, xã Mỹ Thuận, huyện Mỹ Tú

9/9/2023

8:00 - 16:30

Một phần ấp Tà Ân A1, xã Thuận Hưng; Ấp Béc Tôn, Sóc Xoài, Tá Biên, xã Phú Mỹ, huyện Mỹ Tú

10/9/2023

8:00 - 16:30

Một phần ấp Mỹ Thuận, Cầu Đồn, TT Huỳnh Hữu Nghĩa, huyện Mỹ Tú

11/9/2023

8:00 - 16:30

Một phần ấp Mỹ Hòa, xã Mỹ Tú, huyện Mỹ Tú

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cù Lao Dung

9/9/2023

7:30 - 16:00

Một phần ấp Bình Danh, xã An Thạnh 2; Một phần ấp An Quới, xã An Thạnh 3

 

Ngày

Giờ

Điện lực thị xã Vĩnh Châu

11/9/2023

8:00 - 14:00

Một phần khóm Xẻo Me, Đai Trị, Sở Tại B, phường Vĩnh Phước, TX Vĩnh Châu

11/9/2023

8:00 - 16:00

Một phần khóm Tân Qui, phường Vĩnh Phước; một phần ấp Tân Trà, Tân Hòa, xã Vĩnh Tân, TX Vĩnh Châu

  

Ngày

Giờ

Điện lực Ngã Năm

11/9/2023

7:30 - 8:30

Khóm 3 phường 1

11/9/2023

7:30 - 14:00

Khóm 7 phường 1

11/9/2023

8:30 - 9:30

Khóm 3 phường 1

11/9/2023

10:00 - 11:00

Khóm 1 phường 1

11/9/2023

13:00 - 14:00

Ấp Vĩnh Thành, xã Vĩnh Quới

11/9/2023

14:30 - 15:30

Ấp Long Thành, xã Tân Long

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

11/9/2023

8:00 - 9:30

Ấp Đắc Thế, xã Hồ Đắc Kiện, huyện Châu Thành

 

Ngày

Giờ

Điện lực Trần Đề

11/9/2023

8:00 - 17:00

Ấp Đầu Giồng, TT Trần Đề, huyện Trần Đề