Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Sóc Trăng

15/5/2022

8:30 - 13:30

Một phần khu công nghiệp An Nghiệp

15/5/2022

8:30 - 13:30

Đường Dương Kỳ Hiệp (từ giáp đường Quốc lộ 1 đến giáp đường Sương Nguyệt Anh, từ giáp đường Sương Nguyệt Anh đến giáp cầu Phú Tức, từ giáp cầu Phú Tức đến giáp ranh xã Phú Mỹ), Phú Tức, một phần đường Xà Lan khóm 6 phường 7, một phần hẻm 930 Quốc lộ 1, Sương Nguyệt Anh (từ giáp đường Dương Kỳ Hiệp đến giáp nhà số 94)

 

Ngày

Giờ

Điện lực Mỹ Xuyên

15/5/2022

8:30 - 13:00

Một phần xã Đại Tâm; xã Tham Đôn

16/5/2022

8:00 - 13:30

Một phần ấp Đại Nghĩa Thắng, xã Đại Tâm

16/5/2022

8:00 - 14:30

Một phần các ấp Phú Giao, Thạnh Bình, xã Thạnh Quới

17/5/2022

8:00 - 16:30

Một phần ấp Bưng Thum, xã Thạnh Quới

 

Ngày

Giờ

Điện lực Mỹ Tú

17/5/2022

8:00 - 15:30

Ấp Trà Lây 2, 3, Bố Liên 1, 2, 3, Tà Ân B, Tà Ân A1, A2 xã Thuận Hưng; Một phần ấp Tam Sóc C1, Tam Sóc A, xã Mỹ Thuận; ấp Béc Tôn, Tá Biên, Sóc Xoài, xã Phú Mỹ, huyện Mỹ Tú

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cù Lao Dung

17/5/2022

8:00 - 12:30

Toàn bộ xã An Thạnh 3; xã An Thạnh Nam

17/5/2022

12:00 - 15:30

Một phần ấp An Hưng, xã An Thạnh 3

 

Ngày

Giờ

Điện lực thị xã Vĩnh Châu

15/5/2022

7:30 - 13:30

Một phần xã Vĩnh Tân, TX Vĩnh Châu

15/5/2022

8:00 - 13:30

Một phần xã Vĩnh Tân, TX Vĩnh Châu

15/5/2022

8:00 - 17:00

Một phần xã Vĩnh Hiệp, TX Vĩnh Châu

16/5/2022

8:00 - 12:00

Một phần phường Khánh Hòa, TX Vĩnh Châu

16/5/2022

8:00 - 14:00

Một phần xã Hòa Đông, TX Vĩnh Châu

17/5/2022

8:00 - 15:00

Một phần xã Vĩnh Hiệp

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thạnh Trị

16/5/2022

8:00 - 14:30

Một phần ấp Thạnh Điền, ấp Bào Lớn, thị trấn Phú Lộc

17/5/2022

8:00 - 16:30

Xã Lâm Tân (ngoại trừ một phần ấp Tân Nghĩa, ấp Tân Lộc); Một phần ấp 3 thị trấn Phú Lộc

  

Ngày

Giờ

Điện lực Long Phú

16/5/2022

8:00 - 16:00

Ấp Phụng Tường 1, xã Song Phụng, huyện Long Phú

17/5/2022

8:00 - 15:00

Ấp Trường Thành A, xã Trường Khánh

17/5/2022

8:00 - 16:00

Ấp Khoang Tang, ấp 4 TT Long Phú, huyện Long Phú

  

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

15/5/2022

8:00 - 16:00

Một phần các ấp Trà Canh A1, Trà Canh A2, xã Thuận Hòa; Một phần TT Châu Thành; Các ấp Sóc Tháo, Phú Hòa A, Phú Hòa B, Giồng Cát, Phú Bình, xã Phú Tâm; Một phần ấp Kinh Đào, Xây Đá B, Xây Đá A, Cống Đôi, xã Hồ Đắc Kiện, huyện Châu Thành

16/5/2022

7:30 - 12:00

Một phần ấp Bưng Tróp B, xã An Hiệp, huyện Châu Thành

16/5/2022

13:00 - 16:30

Một phần ấp Bưng Tróp A, xã An Hiệp, huyện Châu Thành

17/5/2022

8:00 - 13:00

Một phần ấp Mỹ Đức, xã Thiện Mỹ, huyện Châu Thành

 

Ngày

Giờ

Điện lực Trần Đề

17/5/2022

8:00 - 12:30

Ấp Tài Công, xã Tài Văn, huyện Trần Đề

17/5/2022

8:00 - 17:00

Ấp Nam Chánh, xã Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề

17/5/2022

13:00 - 17:30

Ấp Precđôn, xã Tài Văn, huyện Trần Đề