Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Sóc Trăng

14/10/2021

8:00 - 16:30

Đường Tôn Đức Thắng (từ giáp nhà số 228, 119 đến giáp nhà số 406, 285)

15/10/2021

8:00 - 16:30

Đường Trương Công Định (từ giáp đường Nguyễn Trung Trực đến giáp đường Nguyễn Văn Linh), đường 30/4 - phường 2 (từ giáp nhà 01, 10 đến giáp nhà số 19, 50)

16/10/2021

8:00 - 14:30

Công ty Điện lực Sóc Trăng

18/10/2021

7:30 - 13:00

Đường Phạm Hùng (từ giáp nhà số 560 đến giáp Cây xăng Nguyên Thành)

 

Ngày

Giờ

Điện lực Mỹ Xuyên

14/10/2021

8:00 - 16:30

Một phần ấp Hòa Bạch, xã Hòa Tú 2. Một phần ấp Thạnh Hòa, xã Gia Hòa 2.

15/10/2021

8:00 - 11:30

Một phần các ấp Long Hòa, Vĩnh A, Vĩnh B, Phước Hòa, Tam Hòa, xã Gia Hòa 1.

15/10/2021

8:00 - 16:30

Một phần các ấp Hòa Phủ, Minh Duy, xã Hòa Tú 2. Một phần các ấp Vĩnh B, Long Hòa, Tam Hòa, xã Gia Hòa 1. Một phần ấp An Hòa, xã Gia Hòa 2.

16/10/2021

8:00 - 16:30

Một phần các ấp Khu 4, Phú Hòa, xã Thạnh Phú. Một phần ấp Hòa Nhờ B, xã Hòa Tú 2.

17/10/2021

8:00 - 16:30

Một phần các ấp Khu 4, Phú Thuận, xã Thạnh Phú.

18/10/2021

8:00 - 16:30

Ấp Lê Văn Xe, Hoà Thượng, xã Ngọc Đông. Ấp Vũng Đùng, xã Tham Đôn

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cù Lao Dung

15/10/2021

8:00 - 16:30

Một phần ấp Vàm Hồ, xã An Thạnh Nam; Một phần ấp An Quới, xã An Thạnh 3, huyện Cù Lao Dung

16/10/2021

8:00 - 9:30

Một phần ấp An Bình, xã An Thạnh 3, huyện Cù Lao Dung

16/10/2021

8:00 - 16:30

Một phần ấp Võ Thành Văn, xã An Thạnh Nam, huyện Cù Lao Dung.

16/10/2021

10:00 - 11:00

Một phần ấp An Quới, xã An Thạnh 3, huyện Cù Lao Dung

16/10/2021

13:00 - 14:00

Một phần ấp An Quới, xã An Thạnh 3, huyện Cù Lao Dung

16/10/2021

14:30 - 16:00

Một phần ấp An Quới, xã An Thạnh 3, huyện Cù Lao Dung

17/10/2021

8:00 - 14:30

Một phần ấp Bình Du, xã An Thạnh 2, huyện Cù Lao Dung.

18/10/2021

8:00 - 16:30

Một phần ấp An Nghiệp, xã An Thạnh 3; ấp Vàm Hồ, xã An Thạnh Nam, huyện Cù Lao Dung

 

Ngày

Giờ

Điện lực thị xã Vĩnh Châu

17/10/2021

6:30 - 17:00

Một phần ấp Lai Hòa, xã Lai Hòa, thị xã Vĩnh Châu

18/10/2021

7:00 - 11:30

Một phần phường Vĩnh Phước, thị xã Vĩnh Châu

18/10/2021

12:00 - 17:00

Một phần phường Vĩnh Phước, thị xã Vĩnh Châu

 

Ngày

Giờ

Điện lực Kế Sách

15/10/2021

8:00 - 12:30

Xã Kế Thành, Kế An. Một phần ấp An Định, An Thành, thị trấn Kế Sách. Ấp số 1, một phần ấp Hậu Bối, Nam Hải, xã Đại Hải

15/10/2021

8:00 - 16:30

Một phần ấp Cứ Mạnh, xã Xuân Hòa. Ấp Ba Lăng, Bồ Đề, một phần ấp Cây Sộp, xã Kế Thành

18/10/2021

8:00 - 16:30

Một phần ấp Cứ Mạnh, xã Xuân Hòa. Một phần ấp An Nhơn, An Hoà, Đại An, xã Thới An Hội. Một phần ấp An Khương, An Ninh 2, thị trấn Kế Sách. Một phần ấp Bưng Túc, xã Kế Thành

 

Ngày

Giờ

Điện lực Long Phú

14/10/2021

8:00 - 15:00

Một phần ấp Ngãi Hội 1, TT Đại Ngãi, huyện Long Phú

14/10/2021

8:00 - 16:00

Một ấp Tân Quy B, xã Tân Hưng, huyện Long Phú

15/10/2021

8:00 - 16:00

Một phần ấp Phú Trường, xã Phú Hữu, huyện Long Phú

18/10/2021

8:00 - 16:00

Ấp Tân Lịch, xã Tân Hưng, huyện Long Phú

 

Ngày

Giờ

Điện lực Ngã Năm

13/10/2021

7:30 - 16:30

Một phần khóm 2 phường 1

15/10/2021

7:30 - 11:30

Trạm Xay xát Nguyễn Văn Đông

15/10/2021

7:30 - 15:00

Một phần khóm 2 phường 2, thị xã Ngã Năm

18/10/2021

7:30 - 14:00

Một phần ấp Vĩnh Thành, xã Vĩnh Quới, thị xã Ngã Năm

 

Ngày

Giờ

Điện lực Trần Đề

12/10/2021

8:00 - 17:30

Ấp Phố Dưới, thị trấn Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề

14/10/2021

8:00 - 13:30

Ấp Tài Công, xã Tài Văn, huyện Trần Đề

14/10/2021

13:30 - 17:00

Ấp Thạnh Nhãn 1, xã Thạnh Thới Thuận, huyện Trần Đề