Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Sóc Trăng

16/9/2022

7:30 - 13:00

KDC Trần Hưng Đạo (khu D) từ giáp đường Trần Hưng Đạo đến giáp QL 1A

16/9/2022

13:30 - 17:30

Đường Huỳnh Phan Hộ (từ giáp nhà số 125 đến giáp đường Trần Quốc Toản)

17/9/2022

7:30 - 17:00

Đường Trần Hưng Đạo (từ giáp chùa Phật Học đến giáp nhà số 625), Nguyễn Văn Linh (từ giáp đường Trần Hưng Đạo đến giáp đường Dương Kỳ Hiệp), Dương Minh Quan (từ giáp đường Trần Hưng Đạo đến giáp nhà số 152,159), Văn Ngọc Chính (từ giáp nhà số 162, 167 đến giáp đường Tỉnh lộ 8 nối dài), Vành Đai 2, KDC Trần Hưng Đạo

18/9/2022

7:00 - 11:30

Một phần KCN An Nghiệp (từ giáp Công ty Hòa Tiến Bình đến giáp Công ty Tin An)

 

Ngày

Giờ

Điện lực Mỹ Xuyên

16/9/2022

7:00 - 7:30

Một phần các ấp Tam Hòa, Định Hòa, xã Gia Hòa 1

16/9/2022

7:30 - 17:30

Một phần ấp Vĩnh A, Vĩnh B, Phước Hòa, Long Hòa, Trung Hòa, Công Hòa, xã Gia Hòa 1; một phần ấp Tân Hòa, xã Gia Hòa 2

16/9/2022

8:00 - 16:30

Một phần ấp Lê Văn Xe, xã Ngọc Đông

16/9/2022

16:30 - 17:00

Một phần các ấp Tam Hòa, Định Hòa, xã Gia Hòa 1

  

Ngày

Giờ

Điện lực Cù Lao Dung

16/9/2022

8:00 - 14:30

Một phần ấp Bình Danh, xã An Thạnh 2, huyện Cù Lao Dung

16/9/2022

11:00 - 13:30

Toàn bộ xã Đại Ân 1 (trừ một phần ấp Văn Sáu)

 

Ngày

Giờ

Điện lực thị xã Vĩnh Châu

16/9/2022

8:00 - 15:00

Một phần các ấp Lai Hòa, Xẻo Cóc, xã Lai Hòa, TX Vĩnh Châu

16/9/2022

8:00 - 16:00

Một phần khóm 5, khóm 6, phường 1, TX Vĩnh Châu

17/9/2022

8:00 - 16:00

Một phần khóm Wathpích, phường Vĩnh Phước, TX Vĩnh Châu

18/9/2022

8:00 - 16:00

Một phần ấp Xóm Mới, xã Hòa Đông; Một phần ấp Ca Lạc, xã Lạc Hòa, TX Vĩnh Châu

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thạnh Trị

17/9/2022

9:00 - 14:30

Một phần ấp Tân Định, Trung Bình, xã Tuân Tức; ấp Tân Nghĩa, xã Lâm Tân

  

Ngày

Giờ

Điện lực Long Phú

16/9/2022

8:00 - 16:00

Một phần ấp Mười Chiến, xã Long Phú, huyện Long Phú

16/9/2022

8:00 - 16:30

Ấp Trường Thành A, xã Trường Khánh, huyện Long Phú

 

Ngày

Giờ

Điện lực Ngã Năm

16/9/2022

7:30 - 14:30

Một phần ấp Mỹ Thành, xã Mỹ Quới, TX Ngã Năm

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

17/9/2022

8:00 - 16:00

Một phần ấp Phước Lợi, xã Phú Tân; Một phần các ấp Phú Thành B, Phú Bình, Phú Hữu, Thọ Hòa Đông A, xã Phú Tâm, huyện Châu Thành

 

Ngày

Giờ

Điện lực Trần Đề

16/9/2022

8:00 - 14:30

Ấp Chắc Tưng, xã Tài Văn, huyện Trần Đề

16/9/2022

9:30 - 15:30

Một phần ấp Đầu Giồng, thị trấn Trần Đề, huyện Trần Đề