Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Sóc Trăng

15/1/2023

7:30 - 13:00

Cty Broadpeak

16/1/2023

7:30 - 13:00

Trạm Miền Tây; trạm Hữu Tín

16/1/2023

13:30 - 17:00

Trạm Sở chỉ huy bộ đội biên phòng

 

Ngày

Giờ

Điện lực Mỹ Xuyên

16/1/2023

8:00 - 16:30

Ấp Huỳnh Phẩm, xã Thạnh Quới

 

Ngày

Giờ

Điện lực Mỹ Tú

16/1/2023

8:00 - 9:00

Một phần ấp Tà Ân A1, xã Thuận Hưng, huyện Mỹ Tú

16/1/2023

9:10 - 10:10

Một phần ấp Tà Ân A1, xã Thuận Hưng, huyện Mỹ Tú

16/1/2023

10:20 - 11:30

Một phần ấp Bố Liên, xã Thuận Hưng, huyện Mỹ Tú

16/1/2023

13:00 - 14:00

Một phần ấp Rạch G, xã Mỹ Thuận, huyện Mỹ Tú

16/1/2023

14:10 - 15:30

Một phần ấp Rạch G, xã Mỹ Thuận, huyện Mỹ Tú

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cù Lao Dung

16/1/2023

10:00 - 16:30

Một phần ấp Lê Minh Châu B, xã An Thạnh Đông

 

Ngày

Giờ

Điện lực thị xã Vĩnh Châu

16/1/2023

7:00 - 16:30

Một phần ấp Xum Thum, Xum Thum A, Preychop, xã Lai Hòa; Một phần khóm Biển Dưới, phường Vĩnh Phước; Một phần ấp Nothum, Tân Nam, xã Vĩnh Tân, TX Vĩnh Châu

16/1/2023

8:00 - 11:00

Một phần khóm Châu Khánh, phường Khánh Hòa, TX Vĩnh Châu

16/1/2023

13:00 - 17:00

Một phần ấp Notom, xã Hòa Đông, TX Vĩnh Châu

 

Ngày

Giờ

Điện lực Kế Sách

15/1/2023

9:00 - 12:00

Xã Kế Thành; Kế An; An Mỹ (trừ ấp Trường Lộc); TT Kế Sách (trừ ấp An Phú); một phần ấp An Phú Đông, xã Nhơn Mỹ; Ấp số 1, một phần ấp Hậu Bối, Nam Hải, xã Đại Hải

16/1/2023

8:00 - 16:30

Ấp 12, một phần ấp 6 xã Ba Trinh; ấp 12B, ấp 1, một phần ấp 10 xã Trinh Phú

 

Ngày

Giờ

Điện lực Long Phú

14/1/2023

8:00 - 10:00

Một phần ấp Phụng An, xã Song Phụng, huyện Long Phú

15/1/2023

8:00 - 14:00

Một phần ấp 2, ấp 3, ấp 4, ấp 5 TT Long Phú, huyện Long Phú

16/1/2023

8:00 - 16:00

Một phần ấp Phụng Sơn, xã Song Phụng; ấp Ngãi Phước, TT Đai Ngãi, huyện Long Phú

 

Ngày

Giờ

Điện lực Trần Đề

14/1/2023

8:00 - 14:00

Ấp Tiên Cường 1, xã Thạnh Thới An, huyện Trần Đề

15/1/2023

8:00 - 13:30

Một phần xã Lịch Hội Thượng; một phần xã Liêu Tú

15/1/2023

8:00 - 17:30

Một phần ấp Châu Thành, một phần ấp Giồng Giữa, TT Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề