Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Sóc Trăng

18/11/2022

7:30 - 15:00

Đường Sương Nguyệt Ánh (từ giáp nhà số 02 đến giáp đường Dương Kỳ Hiệp), Trần Quang Khải

20/11/2022

7:30 - 14:00

Khách hàng Hiệp Thành

 

Ngày

Giờ

Điện lực Mỹ Xuyên   

18/11/2022

8:00 - 13:30

Một phần ấp Hòa Thọ, Hòa Đặng, xã Ngọc Đông

19/11/2022

8:00 - 12:30

Một phần ấp Sóc Bưng, Phú Thành, xã Thạnh Phú

19/11/2022

8:00 - 14:30

Một phần ấp Hòa Hinh, xã Ngọc Đông

 

Ngày

Giờ

Điện lực Mỹ Tú

18/11/2022

8:00 - 13:30

Một phần ấp Tân Hòa B, Tân Hòa C, Tân Hòa A, Mỹ Khánh A, Mỹ Khánh B, xã Long Hưng, huyện Mỹ Tú

18/11/2022

8:00 - 14:00

Một phần ấp Tam Sóc A, xã Mỹ Thuận, huyện Mỹ Tú

18/11/2022

14:00 - 17:30

Một phần ấp Tân Hòa A, Tân Phước B, xã Long Hưng

19/11/2022

8:00 - 16:30

Ấp Phương Thạnh 1, Phương Thạnh 2, Phương An 1, Phương An 2, Phương An 3, Phương Hòa 1, Phương Hòa 2, Phương Hòa 3, Phương Bình 1, xã Hưng Phú, huyện Mỹ Tú

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cù Lao Dung

18/11/2022

8:00 - 13:30

Một phần ấp Phạm Thành Hơn B, xã An Thạnh 2

18/11/2022

8:00 - 14:30

Một phần ấp An Quới, xã An Thạnh 3, huyện Cù Lao Dung

18/11/2022

8:00 - 16:30

Một phần ấp Bình Du, xã An Thạnh 2, huyện Cù Lao Dung

18/11/2022

14:30 - 17:30

Một phần ấp Phước Hòa B, thị trấn Cù Lao Dung

  

Ngày

Giờ

Điện lực Thạnh Trị

18/11/2022

8:00 - 10:30

Một phần ấp Rẫy Mới, TT Phú Lộc; ấp Giồng Chùa, TT Hưng Lợi

18/11/2022

8:00 - 16:30

Một phần ấp 9 TT Hưng Lợi; ấp Rẫy Mới, Tà Niền, xã Thạnh Trị

18/11/2022

10:30 - 12:30

Một phần ấp Rẫy Mới, TT Phú Lộc

18/11/2022

13:00 - 15:00

Một phần ấp Tà Điếp C2, xã Thạnh Trị

18/11/2022

15:30 - 17:30

Một phần ấp 21 xã Thạnh Tân

  

Ngày

Giờ

Điện lực Long Phú

18/11/2022

8:00 - 10:30

Ấp Trường Thành B, xã Trường Khánh, huyện Long Phú

18/11/2022

13:00 - 17:00

Ấp Trường Lộc, xã Trường Khánh, huyện Long Phú

19/11/2022

8:00 - 12:00

Ấp 2 xã Châu Khánh, huyện Long Phú

19/11/2022

8:00 - 13:30

Thị trấn Đại Ngãi; xã Song Phụng, huyện Long Phú

19/11/2022

8:00 - 16:30

Ấp Khoang Tang, TT Long Phú, huyện Long Phú

 

Ngày

Giờ

Điện lực Ngã Năm

18/11/2022

7:30 - 14:00

Một phần ấp Long An, xã Tân Long, TX Ngã Năm

19/11/2022

8:00 - 16:00

Một phần khóm 1, khóm 3 phường 2, TX Ngã Năm

  

Ngày

Giờ

Điện lực Trần Đề

18/11/2022

8:00 - 10:00

Một phần ấp Nam Chánh, xã Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề

18/11/2022

8:00 - 15:00

Một phần ấp Thạnh An 4, xã Thạnh Thới Thuận, huyện Trần Đề

18/11/2022

8:30 - 12:00

Một phần ấp Đại Nôn, xã Liêu Tú, huyện Trần Đề

18/11/2022

9:50 - 12:00

Một phần ấp Nam Chánh, xã Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề

18/11/2022

13:00 - 15:00

Một phần ấp Giồng Chát, xã Liêu Tú, huyện Trần Đề

18/11/2022

14:40 - 17:30

Một phần ấp Tổng Cáng, xã Liêu Tú, huyện Trần Đề

19/11/2022

8:00 - 10:30

Một phần ấp Thạnh An 3, xã Thạnh Thới Thuận; Một phần ấp Tiên Cường 1, xã Thạnh Thới An, huyện Trần Đề

19/11/2022

8:00 - 16:30

Một phần thị trấn Trần Đề, huyện Trần đề

19/11/2022

10:30 - 12:00

Ấp Hưng Thới, xã Thạnh Thới An, huyện Trần Đề

19/11/2022

10:30 - 14:00

Một phần ấp Thạnh An 3, xã Thạnh Thới Thuận, huyện Trần Đề

19/11/2022

12:00 - 14:30

Một phần ấp An Hòa 1, xã Thạnh Thới An, huyện Trần Đề

20/11/2022

10:00 - 16:30

Ấp Giồng Giữa, thị trấn Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề