Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Sóc Trăng

29/9/2023

7:30 - 8:00

QL 1 phía đối diện Đông lạnh Kim Anh (từ giáp đường Phú Lợi đến giáp đường Trương Công Định), phía đối diện nhà máy bia (từ giáp đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa đến giáp nhà số 104), Lê Hoàng Chu (từ giáp QL 1 đến giáp nhà số 18)

29/9/2023

7:30 - 11:00

QL 1 phía khu dân cư Hưng Thịnh (từ giáp nhà số 206 đến giáp nhà số 278 ), KDC Hưng Thịnh. Phía Đông lạnh Thái Tân (từ giáp nhà số 104 đến giáp nhà số 206)

29/9/2023

10:00 - 10:30

QL 1 phía đối diện Đông lạnh Kim Anh (từ giáp đường Phú Lợi đến giáp đường Trương Công Định), phía đối diện nhà máy bia (từ giáp đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa đến giáp nhà số 104), Lê Hoàng Chu (từ giáp QL 1 đến giáp nhà số 18)

30/9/2023

7:30 - 8:00

KV Cty Điện lực, Bệnh viện Hoàng Tuấn, Trường chính trị và hẻm 90 Lê Hồng Phong

30/9/2023

7:30 - 12:30

Đường Phú Lợi phía nhà máy nước ngầm số 2, Trần Bình Trọng (từ giáp đường Phú Lợi đến nhà số 90), Nguyễn Trung Trực (từ giáp đường Phú Lợi đến nhà số 66), Nguyễn Văn Linh (từ giáp đường Phú Lợi 1 đến giáp nhà số 109, 190), Bùi Thị Xuân; Đường Trần Hưng Đạo (từ giáp đường Lê Hồng Phong đến giáp đường Phú Lợi), Lê Duẩn phía đối diện bến xe (từ giáp đường Trần Hưng Đạo đến giáp đường Võ Thị Sáu)

30/9/2023

11:30 - 12:00

KV Cty Điện lực, Bệnh viện Hoàng Tuấn, Trường chính trị và hẻm 90 Lê Hồng Phong

 

Ngày

Giờ

Điện lực Mỹ Xuyên

29/9/2023

8:00 - 17:30

Xã Thạnh Quới; xã Gia Hòa 1; xã Gia Hòa 2; một phần ấp Dương Kiển, Hòa Bạch, xã Hòa Tú 2; một phần ấp Hòa Phuông, xã Hòa Tú 1; một phần ấp Phú An, Phú A, Phú B, Phú Thành, Sóc Bưng, xã Thạnh Phú; một phần ấp Chợ Cũ, TT Mỹ Xuyên

30/9/2023

8:00 - 16:30

Một phần ấp Tâm Lộc, xã Đại Tâm

30/9/2023

8:00 - 17:30

Xã Hòa Tú 1; một phần ấp Hòa Đặng, Lê Văn Xe, Hòa Lời, Hòa Thọ, Huỳnh Công Đê, xã Ngọc Đông; một phần ấp Long Hòa, Tam Hòa, xã Gia Hòa 1; Xã Đại Tâm; Tham Đôn; một phần ấp Chợ Cũ (Xóm Rẫy), TT Mỹ Xuyên; một phần ấp Hòa Hưng, Hòa Bình, xã Hòa Tú 2

 

Ngày

Giờ

Điện lực Mỹ Tú

29/9/2023

8:00 - 15:30

Xã Long Hưng (trừ một phần ấp Tân Thành, Mỹ Khánh A)

29/9/2023

8:00 - 16:30

Ấp Phước Bình, xã Mỹ Phước, huyện Mỹ Tú

30/9/2023

8:00 - 16:30

Xã Phú Mỹ (trừ ấp Bét Tôn, Sóc Xoài, Tá Biên, Phú Tức)

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cù Lao Dung

29/9/2023

8:00 - 16:30

Một phần ấp Võ Thành Văn, xã An Thạnh Nam, huyện Cù Lao Dung

30/9/2023

7:00 - 17:30

Toàn bộ xã An Thạnh 3; xã An Thạnh Nam; xã Đại Ân 1 (trừ một phần ấp Văn Sáu); một phần xã An Thạnh 2

30/9/2023

8:00 - 8:10

Một phần xã An Thạnh 2; một phần ấp Văn Sáu, xã Đại Ân 1; một phần TT Cù Lao Dung

30/9/2023

8:00 - 14:30

Một phần TT Cù Lao Dung, huyện Cù Lao Dung

30/9/2023

13:50 - 14:00

Một phần xã An Thạnh 2; một phần ấp Văn Sáu, xã Đại Ân 1; một phần TT Cù Lao Dung

 

Ngày

Giờ

Điện lực thị xã Vĩnh Châu

29/9/2023

8:00 - 17:00

Một phần ấp Notom, Xóm Mới, Hòa Giang, Thạch Sao, xã Hòa Đông; ấp Ca Lạc, xã Lạc Hòa, TX Vĩnh Châu

30/9/2023

8:00 - 17:00

Một phần khóm Soài Côn, Đai Rụng, phường 2, TX Vĩnh Châu

1/10/2023

7:00 - 17:00

Một phần phường Khánh Hòa, TX Vĩnh Châu

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thạnh Trị   

29/9/2023

8:00 - 16:00

Xã Lâm Kiết (trừ một phần ấp Trà Do)

29/9/2023

8:00 - 17:30

Xã Lâm Tân (trừ một phần ấp Tân Nghĩa, Tân Lộc); một phần ấp Thạnh Điền, Bào Lớn, TT Phú Lộc

 

Ngày

Giờ

Điện lực Kế Sách

29/9/2023

8:00 - 16:30

Ấp 4, 5A, 5B xã Ba Trinh; một phần ấp 3 xã Trinh Phú; một phần ấp Hòa Lợi, xã Xuân Hòa

 

Ngày

Giờ

Điện lực Long Phú

29/9/2023

8:00 - 16:30

Một phần ấp 1, 2, 3 TT Long Phú; ấp Nước Mặn 1, Nước Mặn 2, xã Long Phú, huyện Long Phú

 

Ngày

Giờ

Điện lực Ngã Năm

29/9/2023

7:30 - 16:00

Một phần khóm 1, khóm 2, khóm 3 phường 1; Khóm Vĩnh Mỹ, Vĩnh Tiền, Vĩnh Sử, phường 3; Toàn bộ xã Vĩnh Quới, TX Ngã Năm

30/9/2023

7:30 - 16:00

Một phần khóm 3, khóm 4 phường 1; Toàn bộ phường 2

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

29/9/2023

8:00 - 14:00

Ấp Sóc Tháo, Phú Hòa A, Phú Hòa B, Giồng Cát, Phú Bình, xã Phú Tâm, huyện Châu Thành

30/9/2023

8:00 - 16:00

Xã Phú Tân; Phú Tâm, huyện Châu Thành

 

Ngày

Giờ

Điện lực Trần Đề

29/9/2023

8:00 - 17:30

Ấp Trà Ông, xã Viên Bình, huyện Trần Đề

30/9/2023

8:00 - 11:30

Ấp Châu Thành, TT Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề

30/9/2023

8:00 - 15:30

Xã Tài Văn; xã Thạnh Thới An; xã Thạnh Thới Thuận, huyện Trần Đề

30/9/2023

13:00 - 17:30

Ấp Hội Trung, TT Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề