Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Sóc Trăng

15/9/2021

7:30 - 10:30

Khách sạn Phong Lan II

15/9/2021

10:00 - 13:00

Ngân hàng Đông Á

15/9/2021

13:00 - 16:00

NM Xử lý nước thải ST

15/9/2021

15:00 - 18:00

Công ty Đông Hồ

16/9/2021

7:30 - 13:00

Công ty TNHH Hưng Quang

16/9/2021

8:00 - 16:30

Đường Tôn Đức Thắng (từ giáp nhà số 228, 119 đến giáp nhà số 406, 285)

16/9/2021

13:30 - 18:00

Khách hàng Lâm Tuấn Dũng

17/9/2021

7:30 - 10:30

TT huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ Công an tỉnh Sóc Trăng

17/9/2021

7:30 - 13:00

Công ty TNHH Ánh Quang Plaza

17/9/2021

8:00 - 16:30

Đường Trần Hưng Đạo (từ giáp đường Phú Lợi đến giáp nhà số 363, 140), Lê Duẩn - phía bến xe (từ giáp đường Trần Hưng Đạo đến giáp bến xe Sóc Trăng)

17/9/2021

13:30 - 17:30

Công ty Thái Tân

18/9/2021

7:30 - 11:00

Cty Điện lực Sóc Trăng, một phần hẻm 181 Nguyễn Thị Minh Khai, một phần hẻm 145 Lê Hồng Phong

18/9/2021

10:00 - 13:00

Bảo hiểm xã hội tỉnh Sóc Trăng

18/9/2021

13:00 - 16:00

Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Sóc Trăng

18/9/2021

15:00 - 17:30

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh TP Sóc Trăng

19/9/2021

16:30 - 17:00

Đường Phú Lợi - phía UBND thành phố, Trần Hưng Đạo (từ giáp đường Phú Lợi đến giáp nhà số 363, 140), Lê Duẩn - phía bến xe (từ giáp đường Trần Hưng Đạo đến giáp bến xe Sóc Trăng

20/9/2021

8:00 - 16:30

Đường Trương Công Định (từ giáp đường Nguyễn Trung Trực đến giáp đường Nguyễn Văn Linh), đường 30/4 - phường 2 (từ giáp nhà 01, 10 đến giáp nhà số 19, 50)

 

Ngày

Giờ

Điện lực Mỹ Xuyên

14/9/2021

8:00 - 16:30

Một phần ấp Định Hòa, xã Gia Hòa 1. Một phần ấp Hòa Tần, xã Ngọc Tố

15/9/2021

8:00 - 16:30

Một phần các ấp Khu 3, Phú Hưng, xã Thạnh Phú

16/9/2021

8:00 - 11:30

Một phần các ấp Hòa Phú, Hòa Nhờ A, Hòa Nhờ B, Dương Kiển, Hòa Bạch, xã Tú 2

16/9/2021

8:00 - 16:30

Một phần các ấp Hòa Phủ, Hòa Hưng, Hòa Bình, xã Tú 2. Một phần ấp Hòa Phuông, xã Hòa Tú 1

17/9/2021

8:00 - 16:30

Một phần các ấp Phú Thành, Phú A, Phú B, Phú An, Phú Hòa, xã Thạnh Phú. Một phần ấp Ngọn, Hòa Khanh, xã Thạnh Quới. Một phần ấp Chợ Cũ, thị trấn Mỹ Xuyên

20/9/2021

8:00 - 15:30

Trạm chuyên dùng Toà án Mỹ Xuyên

20/9/2021

8:00 - 16:30

Một phần các ấp Vĩnh A, Vĩnh B, xã Gia Hòa 1. Một phần ấp Hòa Đại, xã Ngọc Tố

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cù Lao Dung

14/9/2021

9:00 - 12:00

Một phần ấp An Thường, một phần ấp An Trung, xã An Thạnh 1, huyện Cù Lao Dung

14/9/2021

12:00 - 15:30

Một phần ấp An Thường, một phần ấp An Trung, xã An Thạnh 1, huyện Cù Lao Dung

15/9/2021

8:00 - 16:30

Một phần ấp Vàm Hồ, xã An Thạnh Nam, huyện Cù Lao Dung

15/9/2021

8:00 - 16:30

Một phần ấp An Quới, xã An Thạnh 3, huyện Cù Lao Dung

16/9/2021

8:00 - 11:30

Toàn bộ ấp Nguyễn Tăng, ấp Sáu Thử, một phần ấp Đoàn Văn Tố, xã Đại Ân 1, huyện Cù Lao Dung

16/9/2021

8:00 - 13:30

Toàn bộ ấp Nguyễn Tăng, xã Đại Ân 1, huyện Cù Lao Dung

16/9/2021

8:00 - 16:30

Một phần ấp Võ Thành Văn, xã An Thạnh Nam, huyện Cù Lao Dung

16/9/2021

8:00 - 16:30

Một phần ấp An Nghiệp, xã An Thạnh 3, huyện Cù Lao Dung

18/9/2021

8:00 - 14:30

Một phần ấp Phước Hòa B, thị trấn Cù Lao Dung, huyện Cù Lao Dung

19/9/2021

8:00 - 14:30

Toàn bộ xã An Thạnh 3, xã An Thạnh Nam, huyện Cù Lao Dung

19/9/2021

8:00 - 16:30

Một phần xã An Thạnh Nam, huyện Cù Lao Dung

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thạnh Trị

14/9/2021

9:00 - 17:30

Một phần các ấp Kiết Lợi, Kiết Thắng, xã Lâm Kiết

15/9/2021

8:00 - 16:30

Một phần các ấp 13, Tràm Kiến, xã Châu Hưng

16/9/2021

8:00 - 16:30

Một phần các ấp 22, Vĩnh Thắng, xã Vĩnh Thành. Một phần ấp 22 xã Thạnh Trị

 

Ngày

Giờ

Điện lực Kế Sách

15/9/2021

8:00 - 15:30

Một phần ấp An Thạnh, xã An Lạc Tây

15/9/2021

8:00 - 16:30

Ấp Trường Lộc, xã An Mỹ

15/9/2021

12:30 - 16:30

Ấp Trường Lộc, xã An Mỹ

20/9/2021

8:00 - 16:30

Ấp 4, 5 xã Ba Trinh. Ấp 1, 2, 3 xã Trinh Phú. Một phần ấp Cứ Mạnh, xã Xuân Hòa

 

Ngày

Giờ

Điện lực Long Phú

16/9/2021

8:00 - 15:00

Một phần ấp Trường Thành A, xã Trường Khánh, huyện Long Phú

17/9/2021

8:00 - 16:00

Một phần ấp Tân Hội, xã Tân Thạnh, huyện Long Phú

17/9/2021

8:00 - 16:00

Một phần ấp Chùa Ông, xã Hậu Thạnh, huyện Long Phú

18/9/2021

8:00 - 16:00

Một phần ấp Xóm Rẫy, xã Long Phú, huyện Long Phú

 

Ngày

Giờ

Điện lực Ngã Năm

14/9/2021

7:30 - 12:00

Một phần khóm Tân Chánh, phường 2, thị xã Ngã Năm

16/9/2021

7:30 - 15:00

Một phần ấp Long Thạnh, xã Tân Long, thị xã Ngã Năm

20/9/2021

7:30 - 14:30

Một phần khóm Vĩnh Tiền, phường 3

 

Ngày

Giờ

Điện lực Trần Đề

16/9/2021

8:00 - 12:30

Ấp Đầy Hương 2, xã Thạnh Thới An, huyện Trần Đề

16/9/2021

8:00 - 14:30

Ấp Giồng Chát, xã Liêu Tú, huyện Trần Đề

18/9/2021

7:00 - 14:30

Ấp An Hòa 2, xã Thạnh Thới An, huyện Trần Đề

20/9/2021

8:00 - 17:00

Ấp Phố Dưới B, thị trấn Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề