Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Sóc Trăng

20/6/2022

7:30 - 16:00

Đường 30/4 (từ giáp nhà số 616, 853 đến giáp ranh huyện Mỹ Xuyên)

 

Ngày

Giờ

Điện lực Mỹ Xuyên

19/6/2022

8:00 - 14:30

Một phần ấp Vĩnh Xuyên, thị trấn Mỹ Xuyên

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cù Lao Dung

19/6/2022

9:00 - 11:30

Một phần ấp Đoàn Văn Tố A, xã Đại Ân 1

20/6/2022

8:00 - 16:30

Một phần ấp An Phú, xã An Thạnh Tây

 

Ngày

Giờ

Điện lực thị xã Vĩnh Châu

21/6/2022

8:00 - 15:00

Một phần ấp Tân Thành A, Tân Thành B, xã Vĩnh Hiệp, TX Vĩnh Châu

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thạnh Trị

21/6/2022

13:00 - 16:30

Một phần các ấp Thạnh Điền, Bào Lớn, thị trấn Phú Lộc

 

Ngày

Giờ

Điện lực Kế Sách

21/6/2022

8:00 - 11:30

Xã Thới An Hội; một phần ấp 10, xã Trinh Phú

21/6/2022

8:00 - 16:30

Một phần ấp Hòa Lợi, Hòa Quới, xã Xuân Hòa

 

Ngày

Giờ

Điện lực Long Phú

20/6/2022

8:00 - 16:30

Ấp Phụng Tường 2, xã Song Phụng, huyện Long Phú

21/6/2022

8:00 - 16:00

Ấp Mương Tra, Ngã Tư, xã Tân Thạnh; ấp Phụng Sơn, xã Song Phụng, huyện Long Phú

 

Ngày

Giờ

Điện lực Ngã Năm

21/6/2022

8:00 - 11:00

Một phần khóm 3, phường 1, TX Ngã Năm

 

Ngày

Giờ

Điện lực Mỹ Tú

21/6/2022

8:00 - 8:30

Ấp Phước Bình, Phước An, xã Mỹ Thuận, huyện Mỹ Tú

21/6/2022

8:00 - 16:30

Một phần ấp Phước An, xã Mỹ Thuận; ấp Mỹ Hưng, xã Mỹ Tú; Xã Mỹ Phước (trừ các ấp Phước Thọ A, Phước Thọ B, Phước Thọ C), huyện Mỹ Tú

21/6/2022

15:30 - 16:00

Ấp Phước Bình, Phước An, xã Mỹ Thuận, huyện Mỹ Tú

 

Ngày

Giờ

Điện lực Trần Đề

19/6/2022

8:00 - 17:00

Ấp Nhà Thờ, xã Trung Bình, huyện Trần Đề

21/6/2022

8:00 - 15:30

Ấp Đầy Hương 3, Hưng Thới, xã Thạnh Thới An, huyện Trần Đề