Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Sóc Trăng

7/6/2022

7:30 - 13:00

Đường Quốc lộ 1 (từ nhà số 950 đến giáp nhà số 1026)

 

Ngày

Giờ

Điện lực Mỹ Xuyên

5/6/2022

7:30 - 8:15

Một phần ấp Phú Hưng, xã Thạnh Phú; Một phần xã Tham Đôn

5/6/2022

8:00 - 14:30

Một phần ấp Đại Thành, Đại Ân, Đại Nghĩa Thắng, xã Đại Tâm

5/6/2022

8:00 - 16:30

Một phần ấp Tâm Phước, Tâm Kiên, xã Đại Tâm

5/6/2022

9:00 - 14:00

Một phần xã Đại Tâm

5/6/2022

14:00 - 14:30

Một phần xã Tham Đôn

6/6/2022

8:00 - 12:00

Một phần ấp Chợ Cũ (Xóm Rẫy), TT Mỹ Xuyên

6/6/2022

8:00 - 14:30

Một phần ấp Hòa Hinh, Hòa Thượng, Lê Văn Xe, xã Ngọc Đông

6/6/2022

8:00 - 16:30

Một phần ấp Thạnh Hưng, xã Thạnh Quới

7/6/2022

7:30 - 8:00

Một phần ấp Trần Minh Quyền, Nguyễn Văn Mận, xã Ngọc Tố

7/6/2022

8:00 - 16:30

Một phần các ấp Hòa Lý, Cổ Cò, Hòa Muôn, Hòa Đại, Hòa Tần, Lương Văn Hoàng, Lương Văn Huỳnh, xã Ngọc Tố

7/6/2022

16:00 - 16:30

Một phần ấp Trần Minh Quyền, Nguyễn Văn Mận, xã Ngọc Tố

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cù Lao Dung

6/6/2022

8:00 - 13:30

Một phần ấp An Hưng, xã An Thạnh 3, huyện Cù Lao Dung

7/6/2022

9:00 - 11:30

Một phần ấp Đoàn Văn Tố, xã Đại Ân 1

 

Ngày

Giờ

Điện lực thị xã Vĩnh Châu

5/6/2022

8:00 - 16:00

Một phần phường Khánh Hòa; một phần xã Hòa Đông, TX Vĩnh Châu

6/6/2022

8:00 - 16:00

Một phần khóm Watpích, phường Vĩnh Phước; Một phần ấp Xẻo Cóc, xã Lai Hòa

6/6/2022

8:00 - 17:00

Một phần xã Vĩnh Hiệp, TT Vĩnh Châu

7/6/2022

8:00 - 11:00

Một phần phường Khánh Hòa

 

Ngày

Giờ

Điện lực Kế Sách

6/6/2022

8:00 - 11:30

Một phần ấp Ninh Thới, xã Thới An Hội

6/6/2022

8:00 - 16:30

Ấp An Khương, TT Kế Sách

7/6/2022

8:00 - 16:30

Một phần ấp Ba Lăng, ấp Bồ Đề, xã Kế Thành; một phần ấp An Phú, TT Kế Sách

 

Ngày

Giờ

Điện lực Ngã Năm

6/6/2022

7:30 - 14:00

Một phần khóm Tân Thành, phường 2

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

6/6/2022

8:00 - 16:00

Ấp Xây Đá A, B, Cống Đôi, xã Hồ Đắc Kiện, huyện Châu Thành

 

Ngày

Giờ

Điện lực Trần Đề

6/6/2022

8:00 - 17:00

Ấp Châu Thành, TT Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề

7/6/2022

8:00 - 11:30

Mỹ Thanh Khánh Hòa trụ 341/6; phân đoạn Mỹ Thanh 1 trụ 479VC/167, phân đoạn Thạnh Thới Thuận trụ 476ST/286

7/6/2022

8:00 - 12:30

Ấp Bưng Chông, xã Tài Văn, huyện Trần Đề

  

Ngày

Giờ

Điện lực Long Phú

7/6/2022

8:00 - 16:00

Một ấp Sóc Dong, xã Tân Hưng, huyện Long Phú