Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Sóc Trăng

19/11/2021

11:30 - 18:00

Đường Quốc lộ 1 (từ giáp nhà số 820, 837 đến giáp nhà số 1028, 1037), khu vực đường vào Trường Quân sự QK9. Đường Lý Thường Kiệt (từ giáp nhà số 340 đến giáp nhà số 484)

21/11/2021

7:30 - 13:00

Đường Mạc Đĩnh Chi (từ giáp đường Phan Đình Phùng đến giáp đường Lê Duẩn; từ giáp đường Lê Duẩn đến giáp đường Bạch Đằng); khu đô thị 5A, Lê Duẩn (từ giáp đường Mạc Đĩnh Chi đến giáp đường Lý Thường Kiệt); Bạch Đằng (từ giáp nhà số 141, 152 đến giáp đường Lý Thường Kiệt; từ giáp đường 30/4 đến giáp nhà số 141, 152); Lý Thường Kiệt (từ giáp nhà số 04 ấp Mương Tra đến giáp nhà số 1019A Lý Thường Kiệt; từ giáp đường Bạch Đằng đến giáp đường Lê Duẩn); khu vực khóm 6 phường 4

21/11/2021

7:30 - 17:00

Đường Cao Thắng, Coluso, Kinh Xáng, Cầu Đen (từ giáp nhà số 01 đến giáp nhà số 14); Lê Duẩn (từ giáp nhà số 446 giáp đường Lý Thường Kiệt); khu vực khóm 4, khóm 5, khóm 6 phường 8

 

Ngày

Giờ

Điện lực Mỹ Xuyên

19/11/2021

11:00 - 13:30

Một phần ấp Bình Hòa, xã Gia Hòa 2

19/11/2021

11:00 - 17:45

Một phần ấp Thạnh Bình, xã Thạnh Quới; Một phần ấp Hòa Hinh, xã Ngọc Đông; Một phần ấp Hiệp Hòa, Thạnh Hòa, xã Gia Hòa 2; Một phần ấp Hòa Đại, Hòa Muôn, xã Ngọc Tố; Một phần ấp Vĩnh B, xã Gia Hòa 1; Một phần ấp Tâm Phước, Tâm Kiên, xã Đại Tâm; Một phần ấp Sóc Bưng, Phú Hòa, Phú Thành, xã Thạnh Phú

21/11/2021

8:00 - 16:30

Một phần ấp Định Hòa, xã Gia Hòa 1; Một phần các ấp Phú Thành, Sóc Bưng, xã Thạnh Phú; Một phần các ấp Chợ Cũ, Châu Thành, thị trấn Mỹ Xuyên

21/11/2021

11:00 - 13:30

Một phần ấp Lương Văn Huỳnh, xã Ngọc Tố

21/11/2021

11:00 - 17:45

Một phần các ấp Lương Văn Hoàng, Lương Văn Huỳnh, Trần Minh Quyền, Nguyễn Văn Mận, xã Ngọc Tố; Một phần ấp Huỳnh Công Đê, xã Ngọc Đông

21/11/2021

13:00 - 17:45

Một phần ấp Hòa Nhạn, xã Hòa Tú 1

 

Ngày

Giờ

Điện lực Mỹ Tú

21/11/2021

8:00 - 16:30

Xã Mỹ Phước (trừ các ấp Phước Thọ A, Phước Thọ B, Phước Thọ C); Một phần ấp Phước An, xã Mỹ Thuận, huyện Mỹ Tú

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cù lao Dung

19/11/2021

11:00 - 14:30

Một phần ấp An Thường, xã An Thạnh 1, huyện Cù Lao Dung

19/11/2021

11:00 - 17:30

Một phần ấp Vàm Hồ, xã An Thạnh Nam; Một phần ấp An Quới, xã An Thạnh 3; Một phần ấp Văn Sáu, xã Đại Ân 1; Một phần xã An Thạnh 2, một phần thị trấn Cù Lao Dung

19/11/2021

15:00 - 16:30

Một phần ấp An Lạc, xã An Thạnh Tây, huyện Cù Lao Dung

21/11/2021

8:00 - 14:30

Một phần ấp Bình Danh, xã An Thạnh 2, huyện Cù Lao Dung

21/11/2021

8:00 - 16:30

Một phần ấp Sơn Tol, xã An Thạnh 2; Một phần ấp Võ Thành Văn, xã An Thạnh Nam, huyện Cù Lao Dung

 

Ngày

Giờ

Điện lực thị xã Vĩnh Châu

21/11/2021

8:00 - 15:00

Một phần phường Khánh Hòa, xã Hòa Đông, xã Lạc Hòa, TX Vĩnh Châu

21/11/2021

8:00 - 16:00

Một phần khóm Tân Qui, phường Vĩnh Phước

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thạnh Trị

19/11/2021

11:00 - 17:30

Một phần ấp Phú Tân, thị trấn Phú Lộc; Một phần ấp Tân Nghĩa, xã Lâm Tân; Xã Tuân Tức (trừ một phần ấp Tân Định)

21/11/2021

8:00 - 10:30

Một phần ấp Kinh Ngay 1, thị trấn Hưng Lợi

21/11/2021

8:00 - 16:30

Một phần ấp 11 xã Vĩnh Lợi

21/11/2021

8:00 - 17:00

Một phần các ấp Kinh Ngay 1, Xóm Tro 1, Số 8 thị trấn Hưng Lợi; Một phần các ấp 13, 23, Xóm Tro 2 và các ấp Kinh Ngay 2, Tàn Dù, Tràm Kiến, xã Châu Hưng

21/11/2021

11:00 - 13:30

Một phần ấp Trung Thống, xã Tuân Tức

21/11/2021

14:00 - 16:30

Một phần ấp Trung Thống, xã Tuân Tức

 

Ngày

Giờ

Điện lực Kế Sách

19/11/2021

11:00 - 17:30

Ấp 12B, một phần ấp 1, ấp 2 xã Trinh Phú

21/11/2021

8:00 - 16:30

Xã Phong Nẫm (trừ ấp Phong Thạnh); Ấp An Tấn, An Công, xã An Lạc Tây; Ấp Xóm Đồng 2, một phần ấp Xóm Đồng 1, An Nhơn, An Hoà, Đại An, xã Thới An Hội; Một phần ấp An Khương, An Ninh 2, thị trấn Kế Sách; Một phần ấp Bưng Túc, xã Kế Thành; Ấp An Bình, An Thới, thị trấn An Lạc Thôn

 

Ngày

Giờ

Điện lực Long Phú

19/11/2021

11:00 - 17:00

Một phần ấp Phụng An, xã Song Phụng, huyện Long Phú

21/11/2021

8:00 - 8:30

Một phần ấp Sóc Dong, xã Tân Hưng; ấp Khoan Tang, TT Long Phú; ấp Thạnh Đức, Lợi Đức, xã Long Đức, huyện Long Phú

21/11/2021

8:00 - 15:00

Một phần ấp Phụng Sơn, xã Song Phụng, huyện Long Phú

21/11/2021

8:00 - 16:00

Một phần ấp Ngãi Hòa, TT Đại Ngãi, xã Hậu Thạnh, xã Long Đức, huyện Long Phú

21/11/2021

15:30 - 16:00

Một phần ấp Sóc Dong, xã Tân Hưng; ấp Khoan Tang, TT Long Phú; ấp Thạnh Đức, Lợi Đức, xã Long Đức, huyện Long Phú

 

Ngày

Giờ

Điện lực Ngã Năm

19/11/2021

11:30 - 16:00

Một phần ấp Mỹ Hiệp, Mỹ Hòa, Long Phước, xã Long Bình. Một khách hàng Bẩy Tý

19/11/2021

11:30 - 16:30

Một phần ấp Long Hòa, xã Tân Long

21/11/2021

7:30 - 16:30

Một phần khóm 2 phường 2

21/11/2021

8:00 - 11:00

Một phần ấp Mỹ Tây B, xã Mỹ Quới

21/11/2021

8:00 - 16:00

Một phần ấp Mỹ Đông 1, Mỹ Thọ, xã Mỹ Quới; ấp Cơi Nhì, xã Long Bình

21/11/2021

11:30 - 16:00

Một phần ấp Mỹ Tường 1, xã Mỹ Quới; Một phần khóm 6 phường 1

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

21/11/2021

7:30 - 16:30

Ấp Mỹ Tân, xã Thiện Mỹ; Ấp Đắc Lực, xã Hồ Đắc Kiện, huyện Châu Thành

 

Ngày

Giờ

Điện lực Trần Đề

19/11/2021

11:00 - 18:00

Ấp Cảng, thị trấn Trần Đề, huyện Trần Đề

19/11/2021

11:30 - 18:00

Ấp Tổng Cáng, xã Liêu Tú, huyện Trần Đề

19/11/2021

13:00 - 17:30

Một phần ấp Tắc Bướm, xã Thạnh Thới An, huyện Trần Đề

21/11/2021

8:00 - 12:30

Một phần ấp Precđôn, xã Tài Văn, huyện Trần Đề

21/11/2021

8:00 - 15:30

Một phần xã Thạnh Thới An, xã Thạnh Thới Thuận, huyện Trần Đề

21/11/2021

8:00 - 18:30

Ấp Đầu Giồng, Giồng Chùa, TT Trần Đề; Ấp Chợ xã Trung Bình, huyện Trần Đề

21/11/2021

13:00 - 17:30

Một phần ấp Precđôn, xã Tài Văn, huyện Trần Đề