Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Sóc Trăng

14/9/2023

7:30 - 11:00

Cty may Nhà Bè (170110690); Cty TNHH SX TM DV Hữu Tín (170110185); Cty TNHH Miền Tây (170110235); Tân Huê Viên 3 (170110170); Phân bón Đôi Trâu (170110260)

 

Ngày

Giờ

Điện lực Mỹ Xuyên

14/9/2023

8:00 - 8:30

Một phần ấp Khu 1, Khu 2, Khu 3, Khu 4, xã Thạnh Phú; Một phần ấp Giồng Có, Vũng Đùng, Tắc Gồng, Trà Bết, Sông Cái 1, Sông Cái 2, Trà Mẹt, Bưng Chụm, Sô La 1, Sô La 2, xã Tham Đôn

14/9/2023

8:00 - 16:30

Một phần ấp Tam Hòa, Long Hòa, xã Gia Hòa 1

14/9/2023

9:00 - 9:30

Một phần ấp Hòa Khanh, Ngọn, Đay Sô, Thạnh Hòa, Thạnh An, xã Thạnh Quới; Một phần ấp Sóc Bưng, xã Thạnh Phú

15/9/2023

8:00 - 16:30

Một phần ấp Long Hòa, xã Gia Hòa 1; Một phần ấp Hòa Phuông, xã Hòa Tú 1; Một phần ấp Phú Giao, xã Thạnh Quới

 

Ngày

Giờ

Điện lực Mỹ Tú

14/9/2023

8:00 - 16:30

Một phần ấp Mỹ Hòa, xã Mỹ Tú; Một phần ấp Xóm Lớn, Xẻo Gừa, xã Mỹ Hương, huyện Mỹ Tú

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cù Lao Dung

14/9/2023

7:30 - 16:00

Một phần ấp Trương Công Nhựt, xã An Thạnh Đông

14/9/2023

8:00 - 11:30

Một phần ấp An Bình, xã An Thạnh 3, huyện Cù Lao Dung

14/9/2023

8:00 - 16:30

Một phần ấp Đền Thờ, xã An Thạnh Đông, huyện Cù Lao Dung

15/9/2023

7:30 - 16:00

Một phần ấp Trương Công Nhựt, xã An Thạnh Đông

 

Ngày

Giờ

Điện lực thị xã Vĩnh Châu

14/9/2023

8:00 - 12:00

Một phần ấp Trà Vôn B, Tân Hòa, xã Vĩnh Tân, TX Vĩnh Châu

14/9/2023

8:00 - 16:00

Một phần khóm Gồng Me, Soài Côn, Đai Rụng, Vĩnh Trung, phường 2, TX Vĩnh Châu

14/9/2023

8:00 - 17:00

Một phần khóm Kinh Mới Sóc, phường Khánh Hòa, TX Vĩnh Châu

15/9/2023

8:00 - 14:00

Một phần xã Vĩnh Hiệp

15/9/2023

8:00 - 16:00

Một phần xã Vĩnh Hải; Một phần khóm Bưng Tum, Lẫm Thiết, Kinh Mới Sóc, Trà Niên, phường Khánh Hòa; Một phần ấp Cảng Buối, Giầy Lăng, Trà Teo, Hòa Khởi, xã Hòa Đông

15/9/2023

9:00 - 17:00

Một phần khóm 2, khóm 7, phường 1, TX Vĩnh Châu

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thạnh Trị

14/9/2023

8:00 - 12:30

Một phần Tà Điếp C2, xã Thạnh Trị

15/9/2023

8:00 - 14:30

Một phần ấp Xóm Tro 1, TT Hưng Lợi, ấp Xóm Tro 2, xã Châu Hưng

 

Ngày

Giờ

Điện lực Kế Sách

14/9/2023

8:00 - 16:30

Một phần ấp 3 xã Trinh Phú

15/9/2023

8:00 - 16:30

Ấp 3, An Nghiệp, xã An Mỹ; Một phần ấp Hòa Lộc 1, xã Xuân Hòa

 

Ngày

Giờ

Điện lực Long Phú

14/9/2023

8:00 - 16:00

Ấp 4 xã Châu Khánh, huyện Long Phú

 

Ngày

Giờ

Điện lực Ngã Năm

14/9/2023

7:30 - 12:00

Khóm 3 phường 1

15/9/2023

7:30 - 15:00

Khóm Vĩnh Tiền, Vĩnh Sử, phường 3; Khóm 2 phường 1; Ấp Vĩnh Thanh, Vĩnh Thuận, Vĩnh Đồng, Vĩnh Hòa, Vĩnh Trung, xã Vĩnh Quới

15/9/2023

7:30 - 16:00

Khóm 2 phường 2

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

14/9/2023

7:30 - 10:30

Xã Phú Tân; Phú Tâm, huyện Châu Thành

14/9/2023

8:00 - 16:00

Ấp Thọ Hòa Đông B, xã Phú Tâm, huyện Châu Thành

 

Ngày

Giờ

Điện lực Trần Đề

14/9/2023

8:00 - 15:30

Ấp Đào Viên, xã Viên Bình, huyện Trần Đề